Εφαρμογή Ka-business

Σελημίδης Δημήτριος

Σελημίδης Δημήτριος

Ασχολούμε πάνω από δέκα χρόνια με τους Η/Υ και η κλίση μου είναι στο διαδίκτυο. Αν και μου αρέσει και ο κλασσικός προγραμματισμός, βρίσκω το διαδίκτυο σαν κάτι ξεχωριστό, μοντέρνο, δημιουργικό. Άλλωστε έχει μπει οριστικά στην ζωή μας.