"Θέλουμε μια Θεσσαλονίκη... κόμβο Καινοτομίας" Άρθρο του αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κ. Γιουτίκα

Άποψη

Η επένδυση στην Καινοτομία και την ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας, αποτελεί τον έναν από  τους τρεις αναπτυξιακούς πυλώνες που βρίσκονται στο επίκεντρο όλων των πολιτικών, των επιλογών και των αποφάσεων   της  Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.


του Κωνσταντίνου Γιουτίκα, αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κεντρικής Μακεδονίας

 Η Αντιπεριφέρεια Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος  λειτουργώντας στο πλαίσιο της συλλογικής δράσης και της ενιαίας  διοίκησης  της Περιφέρειας,   υποβάλλει προτάσεις και επεξεργάζεται ιδέες, προκειμένου να  δημιουργηθούν  οι αναγκαίες συνθήκες στον πολύ  συγκεκριμένο προσανατολισμό, της στρατηγικής της Περιφέρειας που είναι  να καταστεί η Θεσσαλονίκη εντός  των επόμενων δέκα χρόνων κόμβος Καινοτομίας.

Γι'  αυτό και ένα σημαντικό κονδύλι της τάξεως  περίπου των 140 εκατομμυρίων ευρώ από το νέο  ΕΣΠΑ (2014-2020) κατευθύνεται ήδη σε παρεμβάσεις, όπως  η ενίσχυση του περιφερειακού δυναμικού έρευνας και καινοτομίας,  η ανάπτυξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας,  η ενθάρρυνση δημιουργίας νέων συνεργατικών σχηματισμών μεταξύ επιχειρήσεων, η παραγωγή νέας γνώσης σε τομείς της οικονομίας στους οποίους η Κεντρική Μακεδονία διαθέτει ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα.

 Έχοντας ανοιχτή  γραμμή  επικοινωνίας με όλους τους επιχειρηματικούς και ερευνητικούς φορείς, συνεργαζόμαστε, υποδειγματικά θα έλεγα, ώστε  οι πόροι που προανέφερα να αξιοποιηθούν, μεταξύ άλλων,  για την ενίσχυση των υποδομών έρευνας, τις συμπράξεις ερευνητικών  οργανισμών και επιχειρήσεων, την ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων για την εισαγωγή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών(ΤΠΕ),  την ίδρυση και αρχική λειτουργία επιχειρήσεων Έντασης Γνώσης, όπως Spin off - Spin out επιχειρήσεις και Start-ups, την ενίσχυση σχεδίων αναδιάρθρωσης και διαφοροποίησης προϊόντων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και την ενίσχυση επενδύσεων για τη  μείωση του κόστους παραγωγής,  στην περιοχή ευθύνης της Π.Κ.Μ.

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απ. Τζιτζικώστας, έχει καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση στον Πρωθυπουργό, Αλ. Τσίπρα, για την καθιέρωση ενός flat - tax - rate,  ενός χαμηλού, ενιαίου φορολογικού συντελεστή στο επίπεδο του 10 - 15%, για  start - up επιχειρήσεις και επιχειρήσεις καινοτομίας, που έχουν την έδρα τους και δραστηριοποιούνται στην Κεντρική Μακεδονία.

Ταυτόχρονα για να υποστηρίξουμε ακόμη περισσότερο  την υλοποίηση αυτού του δυναμικού εγχειρήματος που θα  δώσει νέα ώθηση  στην τοπική οικονομία, ιδρύσαμε πρόσφατα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,  την Ειδική Αυτοτελή Διεύθυνση για την Υποστήριξη της Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας, μιας one - stop - shop υπηρεσίας, για επενδυτικά και αναπτυξιακά σχέδια, ενώ συγκροτούμε το Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας,.

Την ίδια ώρα ανοίγουμε  νέους δρόμους προς τις παγκόσμιες αγορές και τα διεθνούς προβολής κέντρα έρευνας, τόσο  με το  Πρωτόκολλο Συνεργασίας που υπέγραψε  η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με την Αγία Πετρούπολη,  για ένα  τριετές πρόγραμμα επιχειρηματικών δράσεων, όσο και με το πρόσφατο σύμφωνο συνεργασίας με το Ερευνητικό Ινστιτούτο CERN  για την παροχή -ανάμεσα στα άλλα-, τεχνογνωσίας σε επιχειρήσεις καινοτομίας και νέων τεχνολογιών της Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και τη συμμετοχή επιχειρήσεων όλων των κλάδων της Κεντρικής Μακεδονίας στους διαγωνισμούς προμηθειών του CERN.

Το «στοίχημα» που έχουμε θέσει στους  καίριους τομείς της Καινοτομίας και της ανάπτυξης της Επιχειρηματικότητας, δεν είναι ουτοπικό. Είμαστε αισιόδοξοι, κυρίως  γιατί πέρα από τις δικές μας προσπάθειες, υπάρχει σταθερό ενδιαφέρον, συνεργασία και στήριξη από τον επιχειρηματικό κόσμο και τους φορείς  του.

 

 


Από: ka-business.gr

Περισσότερα άρθρα στην κατηγορία "Άποψη"
Κοινοποίησε