Η εθνική οικονομία θα απογειωθεί όταν ηχήσουν ξανά τα σκερπάνια της οικοδομής!

Άποψη

  του Γιάννη Μανώλη, Δρ Πολιτικής Επιστήμης και Μέλος Τομέα Τουρισμού ΝΔ, μιλάει για τις προτεραιότητες της ΝΔ για τόνωση της αγοράς ακινήτων.  


Η αλματώδης οικονομική μεγέθυνση που γνώρισε η εθνική οικονομία τις δεκαετίες του 1950, 1960, 1990 και 2000 στηρίχθηκε ως επί το πλείστον στην ραγδαία ανάπτυξη της οικοδομής.


Η μεγάλη ύφεση που υπέστη η χώρα τα τελευταία χρόνια προέκυψε κυρίως από την συρρίκνωση της οικοδομικής δραστηριότητας. Πρόκειται για έναν κλάδο της οικονομίας με τον οποίο συνδέονται είτε άμεσα είτε έμμεσα εκατοντάδες επαγγέλματα. Το σχέδιο για φυγή προς τα εμπρός λοιπόν πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα στήριξης της οικοδομικής δραστηριότητας και τόνωσης της αγοράς ακινήτων. 


Το Πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για τα ακίνητα περιλαμβάνει τρεις επιμέρους άξονες:


Α) Τη μείωση του ΕΝΦΙΑ. Η Νέα Δημοκρατία δεσμεύεται να μειώσει τον ΕΝΦΙΑ κατά 30% μέσα σε δύο χρόνια, με ταυτόχρονη εναρμόνιση των αντικειμενικών και εμπορικών αξιών. Με αυτήν την αλλαγή, η επιβάρυνση από το φόρο ακίνητης περιουσίας θα μειωθεί στο 1% του Α.Ε.Π., προσεγγίζοντας το μέσο όρο των ανεπτυγμένων οικονομιών της Ε.Ε. και του ΟΟΣΑ.

Β) Το δραστικό περιορισμό της γραφειοκρατίας στη μεταβίβαση ακινήτων. Σε πρώτη φάση, τα 23 δικαιολογητικά, που απαιτούνται σήμερα, θα περιοριστούν κατά ένα τρίτο και θα αυξηθούν άμεσα τα δικαιολογητικά που θα μπορούν να κατατεθούν με ηλεκτρονικό τρόπο.

Γ) Τη δημιουργία κινήτρων για την αναβάθμιση και ανακαίνιση των κτιριακών υποδομών. Με την παροχή οικονομικών κινήτρων για όλες τις εργασίες που αφορούν την ενεργειακή, λειτουργική, αισθητική αναβάθμιση των υφιστάμενων ακινήτων, καθώς και τη συντήρηση και αξιοποίησή τους. Τα κίνητρα αυτά θα έχουν τη μορφή έκπτωσης φόρου, η οποία θα ισοδυναμεί με 40% έως 50% της συνολικής δαπάνης και θα αποσβένεται με οποιαδήποτε φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου, συμπεριλαμβανομένου του ΕΝΦΙΑ, στα τρία επόμενα έτη.Επιπλέον, βασικός στόχος του κυβερνητικού Προγράμματος της ΝΔ είναι η τόνωση της ζήτησης ακινήτων από υπηκόους άλλων χωρών. Είτε αυτοί προέρχονται από την Ε.Ε. και αναζητούν δεύτερη ή εξοχική κατοικία στο Νότο, είτε προέρχονται από τρίτες χώρες μέσω της ενίσχυσης του προγράμματος «golden visa». Τα παραδείγματα της Κύπρου, της Μάλτας και της Πορτογαλίας δείχνουν ότι υπάρχουν τεράστια περιθώρια αύξησης των επενδύσεων στην αγορά ακινήτων από αυτές τις πηγές".


Από: www.ka-business.gr

Περισσότερα άρθρα στην κατηγορία "Άποψη"
Κοινοποίησε