Εφαρμογή Ka-business

Αποκατάσταση της ρευστότητας και πτώση των επιτοκίων χορηγήσεων για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις προκειμένου να συνεχιστεί η αύξηση των εξαγωγών

Άποψη

  Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε χθες 02.04.13 στα γραφεία του ΣΕΒΕ μεταξύ της Διοίκησης του Συνδέσμου και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Κωστή Χατζηδάκη . Στη συνάντηση συμμετείχε και ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Έργων κ. Στράτος Σιμόπουλος.    


 

Στο επίκεντρο και αυτής της συνάντησης βρέθηκε το κρίσιμο ζήτημα της έλλειψης ρευστότητας στην αγορά αλλά και του υψηλού, μη ανταγωνιστικού κόστους χρήματος, το οποίο αυτή τη στιγμή έχουν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις καθώς και  η απουσία κεφαλαίων κίνησης και η ανάγκη διαφοροποίησης των υγιών παραγωγικών και εξαγωγικών επιχειρήσεων ώστε να τύχουν ευνοϊκότερης αντιμετώπισης από το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

 

Αναγκαία κρίνεται, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΣΕΒΕ κ. Δημήτρη Λακασά και η επίσπευση της αξιοποίησης των διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης από τα διαρθρωτικά ταμεία και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Ο ΣΕΒΕ εξέφρασε την ικανοποίησή του από την καταρχήν θετική ανταπόκριση του Υπουργού στο αίτημά του να οριστεί «Ειδικός Συντονιστής»-Facilitator για τη ρευστότητα, ο οποίος θα επιφορτιστεί με το ρόλο να ολοκληρώσει το ταχύτερο δυνατό τις σχετικές συμφωνίες και να κατευθύνει τα χρήματα αυτά απευθείας στις παραγωγικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις και την πραγματική οικονομία με βέλτιστο τρόπο.

 

Προϋπόθεση όμως της δυνατότητας αξιοποίησης από πολλές εξαγωγικές επιχειρήσεις χρηματοδοτικών μέσων και προγραμμάτων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και όχι μόνο για την αντιμετώπιση της βαθειάς ύφεσης - όπως  το Πρόγραμμα "ΤΕΠΙΧ - Επιχειρηματική Επανεκκίνηση" - είναι η κατ' εξαίρεση αύξηση του ορίου ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De minimis) και η ενίσχυση της χώρας μας για τρία χρόνια (μέχρι το 2015) με την εκ νέου ενεργοποίηση ενός ειδικού πλαισίου αντίστοιχου του Προσωρινού Πλαισίου Στήριξης με όριο κρατικών ενισχύσεων τις 500.000€. Το αίτημα αυτό θα πρέπει να υποβληθεί από την ελληνική πλευρά στην ΕΕ και να αποτελέσει εθνικό στόχο, λαμβάνοντας υπόψη την κρισιμότητα της κατάστασης που επικρατεί ιδίως στην Ελλάδα.

 

Άλλα θέματα τα οποία συζητήθηκαν με τον Υπουργό ήταν τα παρακάτω:

 

1. Εξελίξεις στη διαμόρφωση Eθνικής Στρατηγικής Εξαγωγών και στην αναδιάρθρωση σχετικών υπηρεσιακών δομών και φορέων με τη συνεργασία Ολλανδών εμπειρογνωμόνων και της Task Force - Μικτή Συντονιστική Διϋπουργική  Επιτροπή Εξωστρέφειας

 

2. Δράσεις για την ενίσχυση της εξωστρέφειας στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ - Επιτάχυνση της νέας προκήρυξης για το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα ΙΙ» με βελτίωση και διεύρυνση των επιλέξιμων δαπανών και απλοποίηση του Οδηγού

 

3. Συνδυαστική αξιοποίηση ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών στις δημόσιες συμβάσεις και ιδίως στα τεχνικά έργα, εντός και εκτός Ελλάδας (μέθοδος spiral culture) - Δημιουργία Μητρώου Ελλήνων Μηχανικών και Μελετητών που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό (με τη συνεργασία της ΓΓΔΕ και του ΤΕΕ) και αξιοποίησή του από τις εξαγωγικές επιχειρήσεις

 

4. Επαναφορά της Ελλάδας στις εμπορεύσιμες χώρες και πλήρης αποκατάσταση της ασφαλιστικής κάλυψης πιστώσεων προς Ελλάδα από το σύνολο των ασφαλιστικών φορέων των χωρών μελών της ΕΕ

 

5. Μείωση ενεργειακού κόστους για τις επιχειρήσεις-Ειδική ενεργειακή πολιτική για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες

 

6. Εντονότερος και συστηματικός έλεγχος και εποπτεία της αγοράς-Προστασία του καταναλωτή και του θεμιτού επιχειρηματικού ανταγωνισμού

 

7. Eπίσπευση πλήρους εφαρμογής Ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων

 

8. Καταβολή επιδότησης επιχειρήσεων Παραμεθόριων Περιοχών μέσω ΟΑΕΔ (12%)

 

9. Επίσπευση διαδικασιών για χορήγηση «ελληνικού σήματος»

 

10. Ανάπτυξη σιδηροδρομικής και συνδυασμένης μεταφοράς

 

11. Αναβάθμιση επικοινωνιών-Ευρυζωνικότητα-Τεχνολογία VDSL

 

 


Από: ka-business.gr

Περισσότερα άρθρα στην κατηγορία "Άποψη"
Κοινοποίησε