Εφαρμογή Ka-business

Αύξηση της απασχόλησης στον κλάδο των Επικοινωνιών

Έρευνες

Σταθερή αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων στον τομέα Επικοινωνιών και Μεταφορών αναμένεται στην Ελλάδα το 4ο τρίμηνο του 2016.


Ο τομέας αναμένεται να σημειώσει θετική δραστηριότητα σε επίπεδο προσλήψεων το τρίμηνο για το τρίμηνο Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 2016 με προοπτικές απασχόλησης της τάξης του +11%. Οι προθέσεις προσλήψεων διατηρούνται σχετικά σταθερές σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ εμφανίζουν βελτίωση της τάξης των 20 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Μάλιστα, ο τομέας συγκεντρώνει μίας από τις τρεις καλύτερες επιδόσεις όσον αφορά τις προοπτικές απασχόλησης μαζί με τον τομέα της Γεωργίας και των Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την έρευνα της Manpower για τις Προοπτικές Απασχόλησης το 4ο τρίμηνο του 2016, οι Έλληνες εργοδότες προβλέπουν κάποιες ευκαιρίες προσλήψεων το διάστημα Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου, καταγράφοντας συνολικές προοπτικές απασχόλησης της τάξης του +6% για δεύτερο διαδοχικό τρίμηνο. Οι προθέσεις προσλήψεων βελτιώνονται σημαντικά, κατά 13 ποσοστιαίες μονάδες, σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα του προηγούμενου έτους.

Από τους 753 εργοδότες που συμμετείχαν στην έρευνα, το 15% αναμένει αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων, το 15% προβλέπει μείωση, το 67% εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει μεταβολή στο εργατικό δυναμικό, ενώ 3% των εργοδοτών δεν γνωρίζει εάν θα υπάρξουν αλλαγές κατά το προσεχές τρίμηνο.

 


Από: ka-business.gr

Περισσότερα άρθρα στην κατηγορία "Έρευνες"
Κοινοποίησε