Εφαρμογή Ka-business

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Τρία προγράμματα ΑΛΙΕΙΑΣ και ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 είναι σε εξέλιξη
Αυτόματα λεωφορεία στα Τρίκαλα
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών: «Εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση για την Ανανέωση του στόλου των Λεωφορείων σε Αττική και Θεσσαλονίκη».
135 εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ
Αύξηση του ΑΕΠ θα φέρει το πρόγραμμα HORIZON EUROPE
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας στο νέο HORIZON
Νέοι κανόνες για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
20 εκατομμύρια ευρώ για την ανάσχαιση του brain drain
Υποψήφια για το βραβείο "Ευρωβουλευτής της Χρονιάς" στην κατηγορία της καινοτομίας
Εργαλεία ανάπτυξης κοινωνικής επιχειρηματικότητας
2.3 εκατομμύρια ευρώ για Έλληνες απολυμένους στο χώρο των ΜΜΕ ενέκρινε η ΕΕ
Οι γέφυρες γνώσης και συνεργασίας αποκτούν mentoring
IMPULSE Πρόγραμμα για τις μεσογειακές πόλεις
2η Συνάντηση για την γαλάζια ανάπτυξη
Έτοιμος προς χρήση ο πλοηγός του έργου GreenYourMove από τον Ιούλιο του 2018