Αποτελέσματα του προγράμματος SUITS

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

  Αποτελέσματα 4 ης συνάντησης έργου SUITS του ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON 2020 για την βιώσιμη αστική κινητικότητα. Αποτελέσματα του προγράμματος και της συνάντησης που έγινε το Μάιο  

Τα αποτελέσματα του ευρωπαϊκού προγράμματος SUITS
Τα αποτελέσματα του ευρωπαϊκού προγράμματος SUITS

 

            Το πρόγραμμα  με τίτλο "Υποστήριξη Αστικών Ολοκληρωμένων Μεταφορικών Συστημάτων" (Supporting Urban Integrated Transport Systems - SUITS) χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου για προώθηση βιώσιμων μεταφορών και κινητικότητας σε πόλεις μικρού έως μεσαίου μεγέθους, σε ολόκληρη την Ε.Ε. Ο γενικός στόχος του  SUITS είναι η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και η ανάπτυξη εργαλείων λήψης αποφάσεων που θα βοηθήσουν στην αύξηση της ικανότητας των τοπικών αρχών και άλλων εμπλεκομένων να χρηματοδοτήσουν και να εφαρμόσουν βιώσιμα μέτρα για τις μεταφορές και την κινητικότητα στις αντίστοιχες πόλεις.                    

Στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας πραγματοποιήθηκε το διάστημα 22-25 Μαΐου 2018 η 4η συνάντηση εργασίας των εταίρων του SUITS. Το αντικείμενο εργασίας την 1η μέρα ήταν η παρουσίαση για καινοτόμο και βιώσιμη χρηματοδότηση, δημόσιους διαγωνισμούς και επιχειρηματική καινοτομία. Ακολούθησε συζήτηση με αντικείμενο την εξέλιξη των διαχειριστών αλλαγής (change agents) νοοτροπίας και σκέψης στην βιώσιμη κινητικότητα όπου αναλύθηκε η εξέλιξη, οι προσδοκίες και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι δήμοι του προγράμματος ώστε να εμπεδωθεί περισσότερο η έννοια της αστικής βιώσιμης κινητικότητας από το προσωπικό του δήμου. Στο πλαίσιο αυτό προγραμματίζεται στο εγγύς μέλλον εκπαιδευτικό σεμινάριο σε θέματα αστικής βιώσιμης κινητικότητας στον Δήμο Καλαμαριάς.

Έγινε επίσης παρουσίαση, από τον εξωτερικό συνεργάτη του προγράμματος κ. Κρίνο Ιωάννη Πολιτικό Μηχανικό Msc, των κυκλοφορικών μέτρων που σχεδιάζονται ή πιθανώς θα εφαρμοστούν μέχρι το τέλος του προγράμματος (τέλος 2020) στην περιοχή της Καλαμαριάς και συντελούν σε πιο ήπιες μορφές μετακίνησης και στην ελάττωση της κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες περιοχές της Καλαμαριάς.

Τις επόμενες 2 ημέρες αναλύθηκε και συζητήθηκε η πρόοδος του προγράμματος σε όλα τα πακέτα εργασίας 1 έως 9 (WP1  - WP9).

 

 

 

 

 


Από: ka-business.gr

Περισσότερα άρθρα στην κατηγορία "Ευρωπαϊκά Προγράμματα"
Κοινοποίησε