Εφαρμογή Ka-business

2η Συνάντηση για την γαλάζια ανάπτυξη

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

    Η διερεύνηση συνεργασιών μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρηματιών της «Γαλάζιας Ανάπτυξης» και παρόχων σχετικής τεχνογνωσίας απασχόλησε μεταξύ άλλων την 2η συνάντηση των μελών της Επιτροπής Καθοδήγησης του έργου 4helix+, στο οποίο συμμετέχει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, μαζί με τέσσερα ακόμη Επιμελητήρια και πέντε αναπτυξιακούς/ακαδημαϊκούς φορείς της Μεσογείου.  

2η Συνάντηση για τη Γαλάζια Ανάπτυξη
2η Συνάντηση για τη Γαλάζια Ανάπτυξη

 

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Lusofona της Λισαβόνας, έδρα του εταίρου XXI Dinamic Network, στις 3 και 4 Ιουλίου 2018.

Το έργο 4helix+ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg MED και αποσκοπεί να υποκινήσει, καθοδηγήσει και χρηματοδοτήσει (μέσω κουπονιών καινοτομίας) τη διατομεακή και διασυνοριακή καινοτομία του τομέα της «Γαλάζιας Ανάπτυξης» της περιοχής της Μεσογείου, μέσω της συνεργασίας μεταξύ Μικρομεσαίων/Νεοφυών επιχειρήσεων του τομέα (αλιευτικές, ιχθυοτροφεία, οστρακοκαλλιέργειες, επεξεργασίας αλιευμάτων, μικρά ναυπηγεία, γαλάζιες βιοτεχνολογίες, παράκτιος/θαλάσσιος τουρισμός κ.λπ.), με Μη θεσμικούς Νέους Φορείς Καινοτομίας (fab labs, co-working spaces, maker spaces, creative hubs, living labs, tech shops, incubators, κλπ.), καθώς και με Πολιτιστικές Δημιουργικές Βιομηχανίες (φορείς έρευνας ανάπτυξης και καινοτομίας και εξειδικευμένες επιχειρήσεις).

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν λεπτομερώς θέματα σχετικά με τη διοργάνωση α) των οκτώ εκδηλώσεων ''Blue Boot Camps''  για τη διάγνωση αναγκών, τη δημιουργία νέων ιδεών και τη διερεύνηση συνεργασιών μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρηματιών της γαλάζιας ανάπτυξης και παρόχων τεχνογνωσίας, β) των περιφερειακών εκδηλώσεων για την ενημέρωση των μικρομεσαίων/νεοφυών επιχειρήσεων των περιοχών που εμπλέκονται στο πιλοτικό σχέδιο του έργου (Περιφέρεια Μάρκε - Ιταλία, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονία - Ελλάδα, Κομητεία Ζαντάρ - Κροατία, Περιφέρειες Ανδαλουσίας και Καταλονίας - Ισπανία, Περιφέρεια Λισαβόνας - Πορτογαλία, Περιφέρεια Νότια Προβηγκία, Άλπεις, Κυανή Ακτή - Γαλλία και περιοχές Δυρράχιο, Αυλώνας, Άγιοι Σαράντα, Σέντζιν - Αλβανία) σχετικά με τη δυνατότητα χρηματοδότησης καινοτόμων σχεδίων μεταφοράς τεχνογνωσίας μέσω των κουπονιών καινοτομίας του 4helix+  και γ) της εκδήλωσης δικτύωσης / μεσολάβησης μεταξύ επιχειρήσεων της γαλάζιας ανάπτυξης και παρόχων τεχνογνωσίας στο Zadar της Κροατίας.

Επιπλέον συζητήθηκαν εκτενώς οι κύριες δράσεις του έργου, τις οποίες θα υποστηρίξουν οι προαναφερθείσες εκδηλώσεις και συγκεκριμένα η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εγγραφή Παρόχων Τεχνογνωσίας σε διεθνή κατάλογο και η προετοιμασία της Πρόσκλησης προς μικρομεσαίες/νεοφυείς επιχειρήσεις της γαλάζιας ανάπτυξης για τα κουπόνια καινοτομίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Από: ka-business.gr

Περισσότερα άρθρα στην κατηγορία "Ευρωπαϊκά Προγράμματα"
Κοινοποίησε