Νέες ποικιλίες φυτών από το ΥπΑΑΤ

Αγροτικά

  Νέες ποικιλίες φυτικών ειδών δημιουργούνται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων . Το πρόγραμμα ύψους 1.500.000 ευρώ σε βάθος πενταετίας έχει ανατεθεί στον ΕΛΓΟ -ΔΗΜΗΤΡΑ τον κατεξοχήν ερευνητικό φορέα , ο οποίος θα συνεργαστεί στενά με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα σε όλη τη χώρα.  

Νέες ποικιλίες φυτών από το ΥπΑΑΤ
Νέες ποικιλίες φυτών από το ΥπΑΑΤ

 

Όπως τονίζεται από το ΥπΑΑΤ είναι η πρώτη φορά ουσιαστικής επένδυσης στην αγροτική έρευνα για τη δημιουργία νέων φυτικών ποικιλιών, ενώ παράλληλα ανταποκρίνεται στην ανάγκη αισθητής ανταποδοτικότητας των καταβαλλόμενων τελών από τις επιχειρήσεις πολλαπλασιαστικού υλικού.

 

 

Η δημιουργία νέων φυτικών ποικιλιών με χαρακτηριστικά όπως, βελτιωμένη απόδοση, υψηλή ποιότητα τελικών προϊόντων, αντοχή σε επιβλαβείς οργανισμούς, αντοχή σε αβιοτικούς παράγοντες (ξηρασία, αλατούχα εδάφη, υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες, κλπ.) είναι υψίστης σημασίας για την:

Ø  αύξηση της παραγωγικότητας και την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας στην γεωργία και

Ø  παράλληλη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και την προσαρμογή των καλλιεργειών στην κλιματική αλλαγή.

 

Τα οφέλη από την δημιουργία νέων φυτικών ποικιλιών οδηγούν σε:

Ø  Γεωργία μειωμένων εισροών και καλύτερη αξιοποίηση των λοιπών εισροών (άρδευση, λίπανση).

Ø  Αύξηση της παραγωγής.

Ø  Διεύρυνση εμπορικής περιόδου για τα τελικά προϊόντα (γεωργικά προϊόντα).

Ø  Αξιοποίηση της εγχώριας βιοποικιλότητας.

Ø  Αξιοποίηση εδαφών και περιοχών με οριακές κλιματικές συνθήκες.

Ø  Οικονομική απεξάρτηση της χώρας μας από τις εισαγωγές γενετικού υλικού από το εξωτερικό.

Ø  Δυνατότητα στην χώρα μας να γίνει εξαγωγέας πολλαπλασιαστικού υλικού.

 

 


Από: ka-business.gr

Περισσότερα άρθρα στην κατηγορία "Αγροτικά"
Κοινοποίησε