Εφαρμογή Ka-business

To 47% των αγροτικών περιοχών στην ΕΕ δεν έχουν πρόσβαση σε γρήγορο Ίντερνετ

Αγροτικά

Η Ελλάδα υπέγραψε τη διακήρυξη για το "ψηφιακό μέλλον, την ευρωπαϊκή γεωργία και την ύπαιθρο, ωστόσο μόνο το 47% των αγροτικών περιοχών στην Ευρώπη έχουν πρόσβαση σε γρήγορο ίντερνετ

αγροτικές περιοχές χωρίς ίντερνετ στην Ευρώπη
αγροτικές περιοχές χωρίς ίντερνετ στην Ευρώπη

 

Τις δυνάμεις της με άλλα 23 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για ένα έξυπνο και βιώσιμο ψηφιακό μέλλον για την ευρωπαϊκή γεωργία και την ύπαιθρο, ένωσε η Ελλάδα. Η χώρα μας δεσμεύτηκε μαζί με άλλα 23 κράτη-μέλη για την περαιτέρω ψηφιοποίηση του αγροτικού τομέα, υπογράφοντας τη Διακήρυξη "A smart and sustainable digital future for European agriculture and rural areas". Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη Διακήρυξη, μόνο το 47% των αγροτικών περιοχών στην Ευρώπη έχουν πρόσβαση σε γρήγορη ευρυζωνική συνδεσιμότητα, γεγονός που καθυστερεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ευρωπαϊκού αγροτικού τομέα. "Ο αποκλεισμός αγροτικών περιοχών από την ευρυζωνική συνδεσιμότητα, σημαίνει ότι ορισμένες κοινότητες δεν είναι σε θέση να αποκομίσουν τα πλήρη οφέλη από την κοινωνική και οικονομική ολοκλήρωση, που φέρνει η ψηφιοποίηση. Αυτός είναι ένας από τους παράγοντες, που συμβάλλουν στην αποδυνάμωση των αγροτικών περιοχών και στην αύξηση της μέσης ηλικίας του αγροτικού πληθυσμού", αναφέρει η Διακήρυξη.

"

Όπως αναφέρει η σχετική Διακήρυξη, ψηφιακές τεχνολογίες, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), η ρομποτική, το Βlockchain, οι Υψηλής Απόδοσης Υπολογιστές (HPC), το Internet of Things (IoT) και τα δίκτυα 5G, έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν τις αποδόσεις στα γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, αλλά και να βελτιώσουν την οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητά τους. 

Ψηφιακές δεξιότητες
Η Διακήρυξη αναγνωρίζει την έλλειψη εργατικού δυναμικού με ψηφιακή εξειδίκευση στον αγροτικό τομέα, σημειώνοντας ότι αυτή η έλλειψη επιβραδύνει τον εκσυγχρονισμό του κλάδου. Επίσης, αναγνωρίζει ότι η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στις αγροτικές περιοχές στην Ε.Ε. είναι, κατά μέσο όρο, χαμηλή.

Πηγή ΣΕΠΕ

 


Από: ka-business.gr

Περισσότερα άρθρα στην κατηγορία "Αγροτικά"
Κοινοποίησε