ΔΕΙΤΕ τους νέους επικεφαλής των Τμημάτων του ΕΒΕΘ

Business News

  Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΒΕΘ προχώρησε:  


 

1. Στην εκλογή Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων, Εμπορικού, Μεταποιητικού, Υπηρεσιών και Εξαγωγών του ΕΒΕΘ, όπου τα αποτελέσματα έχουν ως ακολούθως:

- Εμπορικό Τμήμα

Πρόεδρος: Ιωάννης Βεργίνης

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Θεόδωρος-Νικόλαος Χιονίδης

-Μεταποιητικό Τμήμα

Πρόεδρος: Τηλέμαχος Πέντζος

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Στυλιανή Κοσκινά

-Τμήμα Υπηρεσιών

Πρόεδρος: Ιωάννης Θεοδωράκης

-Τμήμα Εξαγωγών

Δεδομένου ότι το Εξαγωγικό Τμήμα έχει μία μοναδική έδρα, το μέλος του ΔΣ, Μαρία Τσακίρη, θα εισηγείται για θέματα Εξαγωγών.

2. Στην υπόδειξη του μέλους του ΔΣ του ΕΒΕΘ, Κωνσταντίνου Χαντζαρίδη, αναπληρούμενου από το  μέλος του ΔΣ του ΕΒΕΘ, Χρήστο Καλιακάτσο, προκειμένου να μετέχει, μαζί με τον Πρόεδρο του ΕΒΕΘ, Ιωάννη Μασούτη (ή το νόμιμο αναπληρωτή του) στη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος.

3. Στον ορισμό εκπροσώπων στο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο, ως ακολούθως:

Α) Ιωάννης Μασούτης, Πρόεδρος του ΕΒΕΘ,

Β) Εμμανουήλ Βλαχογιάννης, Α΄ Αντιπρόεδρος του ΕΒΕΘ,

Γ) Κωνσταντίνα Κυργίδου μέλος ΔΣ του ΕΒΕΘ,

Δ) Θεμιστοκλής Σαρασίδης του Γεωργίου, μέλος ΔΣ του ΕΒΕΘ

 

Ο Πρόεδρος και η Διοίκηση του ΕΒΕΘ συνεχάρη τους ανωτέρω, ευχόμενος κάθε επιτυχία στο έργο τους, προς όφελος της επιχειρηματικής κοινότητας της περιοχής.

 

 


Από: ka-business.gr

Περισσότερα άρθρα στην κατηγορία "Business News"
Κοινοποίησε