Μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ για ηλεκτρονικές εκδόσεις και έντυπα

Business News

  Μειωμένους, εξαιρετικά μειωμένους ή μηδενικούς συντελεστές ΦΠΑ στις ηλεκτρονικές εκδόσεις μπορούν να εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό προβλέπει η Οδηγία, που εξέδωσε προχθές, 6 Νοεμβρίου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες ΦΠΑ (οδηγία 2006/112/ΕΚ), η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών φορολογείται με τον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ, ήτοι 15% τουλάχιστον, ενώ για τις έντυπες εκδόσεις μπορούν να ισχύουν διάφοροι συντελεστές. Για τις έντυπες εκδόσεις, βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά, τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν "μειωμένο" συντελεστή ΦΠΑ, δηλαδή τουλάχιστον 5%. Ορισμένα έχουν δικαίωμα να εφαρμόζουν εξαιρετικά μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (κάτω του 5%) ή και μηδενικό συντελεστή (που συνεπάγεται έκπτωση του ΦΠΑ).  

χαμηλός ή μηδενικός ΦΠΑ για ηλεκτρονικές εκδόσεις και βιβλία
χαμηλός ή μηδενικός ΦΠΑ για ηλεκτρονικές εκδόσεις και βιβλία

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε τη μεταρρύθμιση για την εφαρμογή μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ

Η Οδηγία θα δώσει στα κράτη-μέλη, που το επιθυμούν, τη δυνατότητα να εφαρμόζουν μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ και στις ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις. Εξαιρετικά μειωμένοι και μηδενικοί συντελεστές θα επιτρέπονται μόνον στα κράτη-μέλη που τους εφαρμόζουν, επί του παρόντος, στις έντυπες εκδόσεις. Οι νέοι κανόνες θα εφαρμοστούν προσωρινά, εν αναμονή της θέσπισης ενός νέου, "οριστικού" συστήματος ΦΠΑ. Η έκδοση της Οδηγίας, που δίνει τη δυνατότητα στα κράτη να εφαρμόζουν, εφόσον το επιθυμούν, μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ στο εθνικό τους δίκαιο, έρχεται ως συνέχεια της πολιτικής συμφωνίας, που επιτεύχθηκε στο Συμβούλιο τον περασμένο Οκτώβριο.

Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε προτάσεις για το νέο σύστημα, χάρη στο οποίο τα κράτη-μέλη θα διαθέτουν μεγαλύτερη ευελιξία απ' ό, τι σήμερα όσον αφορά τον καθορισμό των συντελεστών ΦΠΑ.

Πηγή ΣΕΠΕ

 

 


Από: www.ka-business.gr

Περισσότερα άρθρα στην κατηγορία "Business News"
Κοινοποίησε