1665 επιχειρήσεις στην Υπηρεσία μιας Στάσης

Business News

  1665 εταιρείες από τις οποίες οι 1629 είναι ΙΚΕ , οι 20 είναι ΕΕ και οι 16 ΟΕ, είναι τα πρώτα ενθαρρυντικά αποτελέσματα της Ηλεκτρονική Υπηρεσίας Μιας Στάσης e - YM Σ  

1665 επιχειρήσεις στην υπηρεσία μιας στάσης
1665 επιχειρήσεις στην υπηρεσία μιας στάσης

 

Η πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ), που τέθηκε σε λειτουργία στις 22 Ιουλίου 2018, είναι, από τη Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019 διαθέσιμη  και για τη σύσταση προσωπικών εταιρειών, δηλαδή των Ομορρύθμων και των Ετερορρύθμων Εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ). Σύντομα η υπηρεσία σύντομα θα είναι διαθέσιμη και για τις υπόλοιπες νομικές μορφές. Οι ΕΠΕ θα μπορούν να συστήνονται μέσω της e-ΥΜΣ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου και οι ΑΕ εντός Μαρτίου 2019.

Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μιας Στάσης αποτελεί μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, καθώς  μειώνει σε μεγάλο βαθμό το κόστος και το χρόνο σύστασης μιας εταιρείας. Η σύσταση ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά και δεν απαιτείται ούτε φυσική παρουσία σε οποιαδήποτε δημόσια Υπηρεσία, ούτε η προσκόμιση δικαιολογητικών εγγράφων, καθώς συμπληρώνονται μόνο πεδία. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η εταιρεία αποκτά Αριθμό ΓΕΜΗ και ΑΦΜ και αποστέλλονται στους ιδρυτές ψηφιακά υπογεγραμμένα αντίγραφα της εταιρικής σύμβασης και της ανακοίνωσης σύστασης της εταιρείας.

Υπογραμμίζεται ότι ο ελάχιστος χρόνος σύστασης που έχει καταγραφεί είναι 8 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν αναλυτικότερες πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο της e-ΥΜΣ (https://eyms.businessportal.gr).

 


Από: ka-business.gr

Περισσότερα άρθρα στην κατηγορία "Business News"
Κοινοποίησε