Η Παρευξείνια Τράπεζα υιοθετεί στρατηγική για το 2019-2022

Business News

Βάσει της νέας στρατηγικής, η οποία λαμβάνει  υπόψη το μεταβαλλόμενο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, η  Τράπεζα  θα αυξήσει σημαντικά την δυνατότητα συνεισφοράς της  μέσω μεγαλύτερης συμμετοχής στην ανάπτυξη υποδομών και επιχειρήσεων του δημοσίου τομέα, άμεσης χρηματοδότησης εμπορίου και χρηματοδότηση έργων σε άλλους τομείς με υψηλό αναπτυξιακό αντίκτυπο


 

Παρουσιάζοντας το προσχέδιο Στρατηγικής στο ΔΣ, ο Πρόεδρος της Τράπεζας, Ντμίτρι Πάνκιν, δήλωσε: «Πιστεύουμε ακράδαντα ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να αξιοποιήσουμε την εδραιωμένη αξιοπιστία της Τράπεζάς μας, να αναπτύξουμε τον Οργανισμό και να ενισχύσουμε το βαθμό στον οποίο εξασφαλίζεται η υλοποίηση της διττής μας εντολής που αφορά στην περιφερειακή συνεργασία και την οικονομική ανάπτυξη.  Πρόκειται για μια φιλόδοξη Στρατηγική προσανατολισμένη στην ανάπτυξη, η οποία στοχεύει στην επέκταση του ρόλου της Τράπεζας για την προώθηση της περιφερειακής ευημερίας και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας αλλά και της ιδιαίτερης σημασίας της για τoυς μετόχους και τις χώρες που την απαρτίζουν».

 

Με την έγκριση της Στρατηγικής, ο Μπιουλέντ Αξού, Πρόεδρος του Συμβουλίου Διοικητών, δήλωσε "Παρά το δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον, η Παρευξείνια Τράπεζα έχει επιδείξει εξαιρετικές επιδόσεις που την καθιέρωσαν παγκοσμίως. Σήμερα, οι μέτοχοι επιβεβαίωσαν την εμπιστοσύνη τους εγκρίνοντας τους νέους στρατηγικούς στόχους 2019-2022. Είμαι βέβαιος ότι η Τράπεζά μας θα επιτύχει αυτούς τους στόχους».

 

* * * * * * * * * * *

 

Η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου (Παρευξείνια Τράπεζα) είναι διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, το οποίο ιδρύθηκε από την Αλβανία, την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Βουλγαρία, τη Γεωργία, την Ελλάδα, τη Μολδαβία, τη Ρουμανία, τη Ρωσία, την Τουρκία και την Ουκρανία. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η Τράπεζα στηρίζει την οικονομική ανάπτυξη και την περιφερειακή συνεργασία χορηγώντας δάνεια, πιστωτικές γραμμές, συμμετοχές και εγγυήσεις για χρηματοδότηση επιχειρήσεων και εμπορίου στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα στις χώρες-μέλη της. Το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε 3,45 δισεκατομμύρια ευρώ. Η μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση της Παρευξείνιας Τράπεζας είναι 'Α-' από την Standard and Poor's και 'Α2' από την Moody's.    Για περισσότερες πληροφορίες: www.bstdb.org

 

 


Από: www.ka-business.gr

Περισσότερα άρθρα στην κατηγορία "Business News"
Κοινοποίησε