Εφαρμογή Ka-business

ΣΕΒ: Ημερίδα με θέμα παρουσίαση καλών πρακτικών Κυκλικής Οικονομίας

Business News

  Η ημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων του έργου EMBRACE,  την ανάλυση των δράσεων του οποίου θα παρουσιάσει ο Υπεύθυνος του Έργου, Αναλυτής της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Μελετών κ. Κων/νος Στυλιαράς.  


 

Αρχικά, ο Δρ. Κων/νος Μιχαηλίδης, εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, θα παρουσιάσει το σχέδιο δράσης της Περιφέρειας προκειμένου η κυκλική οικονομία να ενσωματωθεί στους τομείς προτεραιότητας του περιφερειακού αναπτυξιακού σχεδιασμού και να διασυνδεθεί με συγκεκριμένες πηγές χρηματοδότησης.

Μετά, ο Αναπληρωτής Καθηγητής του ΑΠΘ κ. Πανταζής Γεωργίου θα αναλύσει καλές πρακτικές για την εξοικονόμηση αρδευτικού νερού, οι οποίες αφορούν σε συλλογή αξιόπιστων αγρομετωρολογικών δεδομένων, χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, υδατικό αποτύπωμα και ανάλυση του κύκλου ζωής, α.α.

Στη συνέχεια, η κα Ολυμπία Αποστόλου, Μέλος ΔΣ, Δίκτυο Ελληνικών  Κονσερβοποιείων Φρούτων - Δ.ΕΛ.ΚΟ.Φ. ΑΕ θα αναφερθεί στη λειτουργία του cluster παραγωγής τυποποίησης ροδάκινου ως παραδείγματος κυκλικής πρακτικής, με τη χρησιμοποίηση δομών και παρεχόμενων υπηρεσιών από πολλούς χρήστες: κοινή χρήση δομών εργαστηρίου χημικών αναλύσεων, κοινή διεξαγωγή- χρήση έρευνας, κοινή άντληση - χρήση πληροφορίας και κοινή προώθηση προϊόντων σε αγορές του εξωτερικού.

 

Ακολούθως, ο Δρ. Αλέξανδρος Παπαγεωργίου, Υπεύθυνος Παραγωγής της εταιρείας  BIOSOLIDS AE, θα αναφερθεί στις αρχές της κυκλικής οικονομίας που εφαρμόζει η εταιρεία BIOSOLIDS ΑΕ ανακυκλώνοντας οργανικά στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα με τη φυσική μέθοδο της αερόβιας ζύμωσης/κομποστοπιοίησης, για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικών προϊόντων πλούσιων σε οργανική ουσία και ιχνοστοιχεία.

 

 

Η είσοδος είναι ελεύθερη. 18:00 - 21:00, στο ξενοδοχείο Makedonia Palace, (Αιθ. Αλέξανδρος ΙΙ

 

 


Από: www.ka-business.gr

Περισσότερα άρθρα στην κατηγορία "Business News"
Κοινοποίησε