Δημιουργείται Εθνικό Πολυεπαγγελματικό Ταμείο. Τι θα προβλέπει

Δράσεις

  Στα...σκαριά βρίσκεται το Εθνικό Πολυεπαγγελματικό Ταμείο που στόχο θα έχει την παροχή συμπληρωματικής ασφάλισης σε δύο εκατομμύρια εργαζόμενους, μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα.  

Εθνικό Πολυεπαγγελματικό Ταμείο
Εθνικό Πολυεπαγγελματικό Ταμείο

 

Όπως προκύπτει από τις μέχρι τώρα συζητήσεις μεταξύ των κοινωνικών εταίρων ,των εργοδοτικών οργανώσεων και της ΓΣΕΕ , ο όρος του Εθνικού Πολυεπαγγελματικού Ταμείου θα ενταχθεί στη Νέα  Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στον Β Πυλώνα και θα είναι υποχρεωτική. Η ασφάλιση αυτή θα παρέχει συμπληρωματικά με τον Α Πυλώνα παροχές και θα λειτουργεί όπως φαίνεται με κεφαλαιοποιητικό σύστημα καθορισμένων εισφορών.

Τι ζητούν οι εργοδότες

. Το κεντρικό αλλά ουσιώδες εμπόδιο που δεν έχει ακόμη ξεπεραστεί, είναι η χρηματοδότηση από τους εργοδότες και τους εργαζομένους. Ηδη, οι εργοδοτικοί φορείς ζητούν ρεαλιστικές ελαφρύνσεις στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών της κοινωνικής ασφάλισης, με στόχο τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους. Αλλά και οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, σε ποσοστά δραματικά υψηλά, αμείβονται με έως 500 ευρώ τον μήνα, υποαπασχολούνται ή και εργάζονται ως «φαντάσματα» για το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, με μαύρη - ανασφάλιστη απασχόληση. Συνεπώς, ακόμη και μια συμμετοχή της τάξης του 1% με 2% επιπλέον, για την επαγγελματική ασφάλιση, αναμένεται να αποτελέσει σημαντική επιβάρυνση. Είναι μάλιστα ενδεικτικό ότι οι εκπρόσωποι των εργοδοτών, κατά τις συζητήσεις με τους εκπροσώπους της ΓΣΕΕ, έχουν θέσει ξεκάθαρα το πρόβλημα, επισημαίνοντας ότι απαιτείται σημαντική κυβερνητική παρέμβαση, καθόσον δεν εκτιμάται ότι υπάρχει σήμερα χώρος για πρόσθετη επιβάρυνση του μη μισθολογικού κόστους.

Remaining Time-0:00

Fullscreen

Mute

Αν και οι εργοδοτικοί φορείς επιμένουν πως οι τακτικές εισφορές θα πρέπει να καταβάλλονται ισόποσα από τον εργοδότη και τον εργαζόμενο (π.χ. 1% του μισθού για κάθε πλευρά), από την πλευρά της ΓΣΕΕ εκτιμάται ότι αρχικά θα μπορούσε το σχήμα να λειτουργήσει με ένα προς δύο, ήτοι για παράδειγμα με 0,5% για τους εργαζομένους και 1% για τους εργοδότες. Στο ταμείο θα λειτουργούν ατομικές μερίδες, μέσω των οποίων κάθε εργαζόμενος θα μπορεί να παρακολουθεί την πορεία του συνταξιοδοτικού του λογαριασμού. Οι τακτικές εισφορές θα υπολογίζονται ως ποσοστό επί των μεικτών τακτικών αποδοχών. Εισφορές θα καταβάλλονται και στα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και στο επίδομα αδείας, ενώ οι συντάξεις θα καταβάλλονται σε 12μηνη βάση (αν δεν επιλεγεί η λύση της εφάπαξ παροχής).

Έκτακτες εισφορές

Θα προβλέπονται ακόμη και έκτακτες εισφορές τόσο από τους εργοδότες όσο και από τους εργαζομένους, ενώ εάν κάποια εταιρεία επιθυμεί, θα μπορεί να καταβάλλει και υψηλότερα ποσοστά ασφάλισης για τους εργαζομένους της κατά τα οριζόμενα στο καταστατικό. Η ασφάλιση θα αρχίζει από την πρώτη ημέρα έναρξης της εργασιακής σχέσης. Στην περίπτωση, δε, αποχώρησης για οποιονδήποτε λόγο από την εργασία, οι ασφαλισμένοι θα έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή τους (σαν μιας μορφής αυτασφάλιση). Θα προβλέπεται εξαίρεση υπαγωγής για εργαζομένους που ήδη υπάγονται σε ένα από τα 18 εν λειτουργία επαγγελματικά ταμεία, ενώ σε ισχύ θα είναι και τα φορολογικά κίνητρα που ήδη προβλέπονται (αφορολόγητες εισφορές και παροχές).

Το δικαίωμα για λήψη παροχής θα θεμελιώνεται με ενιαίες προϋποθέσεις, που όμως δεν θα συσχετίζονται με τις προϋποθέσεις του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης του Α΄ Πυλώνα. Εδώ, οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, καθώς επισημαίνουν πως στην περίπτωση που δεν ισχύουν ασφαλιστικές προϋποθέσεις, ελλοχεύει ο κίνδυνος μετατροπής του ταμείου (όπως και των άλλων ΤΕΑ) σε φορέα νομιμοποίησης της φοροδιαφυγής.

Βάσει του σχεδιασμού, ΓΣΕΕ και εργοδότες εκτιμούν ότι μεταξύ των προϋποθέσεων θα πρέπει να είναι η συμπλήρωση συγκεκριμένου ορίου ηλικίας (π.χ. το 55ο έτος) με ενημέρωση του ταμείου δύο έτη νωρίτερα. Το δικαίωμα θα κληρονομείται.

 


Από: www.ka-business.gr

Περισσότερα άρθρα στην κατηγορία "Δράσεις"
Κοινοποίησε