Καλύτερη εφαρμογή νομοθεσίας για την προστασία της ψηφιακής οικονομίας

Δράσεις

  Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Καταναλωτών (IMCO) του Ευρωκοινοβουλίου πιέζει για αυστηρότερους κανόνες, όταν οι εταιρίες δεν συμμορφώνονται με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία προστασίας των καταναλωτών. Η εφαρμογή της νομοθεσίας αποτελεί τον αδύναμο κρίκο στην προστασία των καταναλωτών.  

καλύτερη εφαρμογή νομοθεσίας για την προστασία της ψηφιακής οικονομίας
καλύτερη εφαρμογή νομοθεσίας για την προστασία της ψηφιακής οικονομίας

 

Στις 22 Ιανουαρίου 2019, οι Ευρωβουλευτές ψήφισαν ότι το ανώτατο όριο για τα πρόστιμα θα είναι 10 εκατομμύρια ευρώ, ή το 4% του ετήσιου τζίρου του εμπόρου, στις χώρες όπου παραβίασε τη νομοθεσία. Το τελικό πρόστιμο θα είναι όποιο είναι υψηλότερο από τις προηγούμενες δύο επιλογές. Παρόλα αυτά η BEUC - Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών λυπάται που το μέγιστο πρόστιμο θα επιβάλλεται μόνο κατόπιν κοινής δράσης ανάμεσα σε αρκετές εθνικές αρχές. Σήμερα, πολλά κράτη - μέλη μπορούν να επιβάλλουν μόνο πολύ χαμηλά πρόστιμα, τα οποία δεν είναι αποτρεπτικά. Για παράδειγμα, στη Λιθουανία το ανώτατο πρόστιμο, που μπορεί να επιβληθεί, είναι 1.448 ευρώ.

 

Η σημερινή ψηφοφορία, επίσης, υποστηρίζει την καλύτερη πληροφόρηση των καταναλωτών, όταν ψωνίζουν online. Για παράδειγμα, οι αγοραστές θα πληροφορούνται ότι η υψηλή κατάταξη ενός αγαθού είναι αποτέλεσμα του ότι ο έμπορος έχει πληρώσει για αυτή την κατάταξη. Επίσης, οι αγοραστές θα ενημερώνονται ποιες παράμετροι χρησιμοποιήθηκαν, για να γίνει η κατάταξη του αγαθού και τι βαρύτητα είχε η κάθε παράμετρος, στην κατάταξη. Παρόλα αυτά, το Ευρωκοινοβούλιο μας απογοήτευσε, γιατί επέλεξε να μην καταστήσει τους διαδικτυακούς τόπους αγορών υπεύθυνους για τις υποσχέσεις και τις δηλώσεις που εμφανίζονται στο συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο (πλατφόρμα),  ούτε κατέστησε υπεύθυνες τις πλατφόρμες, που ελέγχουν σημαντικές πλευρές της προσφοράς και της ζήτησης προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε οι λειτουργούντες τις πλατφόρμες και οι προμηθευτές τους να είναι κοινά υπεύθυνοι για την ορθή ολοκλήρωση των συμβάσεων.

 

 


Από: ka-business.gr

Περισσότερα άρθρα στην κατηγορία "Δράσεις"
Κοινοποίησε