Σε διαδικασία αξιολόγησης 1699 προτάσεις

Δράσεις

    Ξεκινάει η διαδικασία αξιολόγησης 1699 ερευνητικών προτάσεων για τη διαδικασία προ-επιλογής τους στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές - Β΄ κύκλος» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2014-2020).   Υποβλήθηκαν 1699 ερευνητικές προτάσεις για τα προγράμματα ΕΣΠΑ με την εξής κατανομή ανά επιστημονικό πεδίο:  

Σε διαδικασία αξιολόγησης 1699 προτάσεις
Σε διαδικασία αξιολόγησης 1699 προτάσεις

 

- Μαθηματικά και φυσικές επιστήμες (ΕΠ 1): 298 ερευνητικές προτάσεις

- Επιστήμες μηχανικού και τεχνολογία (ΕΠ 2): 424 ερευνητικές προτάσεις

- Γεωργικές επιστήμες (ΕΠ 3): 101 ερευνητικές προτάσεις

- Ιατρικές κα βιολογικές (ΕΠ 4): 398 ερευνητικές προτάσεις

- Ανθρωποστικές επιστήμες (ΕΠ 5): 159 ερευνητικές προτάσεις

- Κοινωνικές επιστήμες (ΕΠ 6): 180 ερευνητικές προτάσεις

- Οικονομικές και νομικές επιστήμες (ΕΠ 7): 139 ερευνητικές προτάσεις

Η διαδικασία υποβολής έγινε ηλεκτρονικά μέσω της «Ενιαίας Πλατφόρμας Αξιολόγησης Ερευνητικών Προτάσεων» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ. Στο πλαίσιο της υποστήριξης των ερευνητικών ομάδων κατά την διαδικασία υποβολής απαντήθηκαν περίπου 1.000 ερωτήματα. Κατόπιν των απαραίτητων ελέγχων των προτάσεων που υποβλήθηκαν θα ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησής τους. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε 20 εκ. ευρώ.

 

 

Πανελλαδική πρωτιά  για πέμπτη συνεχή χρονιά κατέγραψε και το 2018 η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ.

Κατά την παρέμβασή του στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας ανακοίνωσε τα επίσημα στοιχεία που γνωστοποίησε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, σύμφωνα με τα οποία η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αναδείχτηκε και πάλι πρώτη ανάμεσα σε όλες τις περιφέρειες της χώρας σε απορρόφηση του ΕΣΠΑ, με συνολικές δαπάνες που έφτασαν τα 267, 9 εκατομμύρια ευρώ.

 

 


Από: ka-business.gr

Περισσότερα άρθρα στην κατηγορία "Δράσεις"
Κοινοποίησε