Συνθήκες ανεπαρκούς εργασίας για εκατομμύρια ανθρώπους. Τι γράφει η ετήσια έκθεση του ILO

Δράσεις

  Εκατομμύρια άνθρωποι αναγκάζονται να δουλέψουν σε ανεπαρκείς συνθήκες εργασίας σύμφωνα με έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.  Η έκθεση προειδοποιεί ότι "ορισμένα νέα επιχειρηματικά μοντέλα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ενεργοποιούνται από τις νέες τεχνολογίες, απειλούν να υπονομεύσουν τα υπάρχοντα επιτεύγματα της αγοράς εργασίας - σε τομείς όπως η βελτίωση της διαφάνειας της απασχόλησης και της ασφάλειας, της κοινωνικής προστασίας και των εργασιακών προτύπων - εκτός εάν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ανταποκριθούν στην πρόκληση".  

τα βασικά σημεία της Έκθεσης
τα βασικά σημεία της Έκθεσης

 

Τα παραπάνω αναφέρονται στη νέα έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ-ILO) . Σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση για την Απασχόληση και την Κοινωνική Προοπτική . Τάσεις 2019 , η πλειοψηφία των 3,3 δισεκατομμυρίων ανθρώπων που εργάζονται σε παγκόσμια κλίμακα το 2018, είχε ανεπαρκή ασφάλεια, υλική ευημερία και ισότητα ευκαιριών. Το πρώτο γενικό συμπέρασμα της Έκθεσης είναι πώς «η μείωση της ανεργίας παγκοσμίως δεν αντικατοπτρίζονταν στην ποιότητα της εργασίας»/

"Το SDG 8, το οποίο μοιάζει ανέφικτος στόχος για πολλές χώρες, όπως αναφέρει η Έκθεση, δεν αφορά μόνο την πλήρη απασχόληση αλλά την ποιότητα αυτής της απασχόλησης.Η ισότητα και η αξιοπρεπής εργασία αποτελούν δύο από τους πυλώνες που στηρίζουν την αειφόρο ανάπτυξη".

Μερικά από τα βασικά σημεία της Έκθεσης:

  • Στη Βόρεια, Νότια και Δυτική Ευρώπη, η ανεργία βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο σε μια δεκαετία και πρόκειται να συνεχίσει να μειώνεται μέχρι το 2020.
  • Η μακροχρόνια ανεργία ανέρχεται σε ποσοστό 40% σε ορισμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας και της Γαλλίας, όπου πάνω από το 40% των ανέργων το 2017 αναζητούσαν εργασία για δώδεκα μήνες ή και περισσότερο.

Στη Βόρεια, Νότια και Δυτική Ευρώπη, πολλοί άνθρωποι ανήκουν στο δυνητικό εργατικό δυναμικό. Χρειάζονται στοχοθετημένα μέτρα πολιτικής για την ενίσχυση της προσκόλλησης στην αγορά εργασίας των αποθαρρυμένων εργαζομένων και των γυναικών με οικογενειακές ευθύνες, αναφέρει ο ILO.

"Η εργασιακή φτώχεια, η κακή ποιότητα των δημιουργούμενων θέσεων εργασίας και οι επίμονες ανισότητες στην αγορά εργασίας παραμένουν ως ανησυχίες", καταγράφει

.

  • Περισσότεροι από το 75% των προσωρινά απασχολουμένων στο Βέλγιο απασχολούνται προσωρινά επειδή δεν μπόρεσαν να βρουν μόνιμη θέση εργασίας.
  • Περίπου το 20% των θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν στην υποπεριοχή ήταν μερικής απασχόλησης.
  • Στην Ανατολική Ευρώπη ο αριθμός των απασχολουμένων αναμένεται να συρρικνωθεί κατά 0,7 τοις εκατό τόσο στο 2019 όσο και στο 2020, αλλά ταυτόχρονα συρρίκνωση του εργατικού δυναμικού σημαίνει ότι το ποσοστό ανεργίας θα μειωθεί.
  • Μεταξύ των θεμάτων που επισημάνθηκαν στην έκθεση είναι και η έλλειψη προόδου όσον αφορά το κλείσιμο του χάσματος μεταξύ των φύλων στη συμμετοχή του εργατικού δυναμικού.
  • Μόνο το 48% των γυναικών βρίσκεται στο εργατικό δυναμικό, έναντι 75% των ανδρών. Οι γυναίκες καταλαμβάνουν επίσης πολύ περισσότερο από το δυναμικό, που δεν χρησιμοποιείται επαρκώς. Ένα άλλο ζήτημα είναι η επιμονή της άτυπης απασχόλησης, με ένα κατακόρυφο εργατικό δυναμικό των 2 δισεκατομμυρίων - το 61% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού - να έχει κατηγοριοποιηθεί ως τέτοιο. Επίσης είναι ανησυχητικό για τον ILO ότι περισσότεροι από ένας στους πέντε νέους (ηλικίας κάτω των 25 ετών) δεν απασχολούνται, δεν εκπαιδεύονται ή εκπαιδεύονται, θέτοντας σε κίνδυνο τις μελλοντικές προοπτικές απασχόλησης.
  • Τα τελευταία 30 χρόνια υπήρξε στις χώρες μεσαίου εισοδήματος , μείωση της εργατικής φτώχειας κυρίως λόγω της αύξησης του αριθμού των ατόμων που εκπαιδεύτηκαν ή καταρτίστηκαν.

 

 


Από: ka-business.gr

Περισσότερα άρθρα στην κατηγορία "Δράσεις"
Κοινοποίησε