Εφαρμογή Ka-business

Αυτός είναι ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΘ

Οικονομία και Πολιτική

  Με 30ετή εμπειρία σε διεθνές επίπεδο στον λιμενικό χώρο,  καθήκοντα Εκτελεστικού Διευθυντή με αρμοδιότητα τον επιχειρησιακό τομέα της ΟΛΘ Α.Ε. αναλαμβάνει ο κ. Franco Cupolo ,  όπως ανακοίνωσε , στο πλαίσιο της παρουσίασης της στρατηγικής της ΟΛΘ Α.Ε.,  ο κ.  Σωτωήριος Θεοφάνης, ενώ ο ίδιος διατηρεί ως Εκτελεστικός Πρόεδρος της ΟΛΘ Α.Ε. τους τομείς που σχετίζονται με τη στρατηγική, την ανάπτυξη, την εμπορική πολιτική και το Επενδυτικό Πλάνο της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών δραστηριοτήτων στην Βαλκανική και τη ΝΑ Ευρώπη.  


 

Ο κ. Franco Cupolo δήλωσε ότι είναι ιδιαίτερα ευτυχής για τα νέα του καθήκοντα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και ότι η βασική του προτεραιότητα είναι να γνωρίσει από κοντά και να συνεργαστεί με τους εργαζόμενους της ΟΛΘ Α.Ε., καθώς το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το πιο σημαντικό κεφάλαιο για μια εταιρεία. «Η επιτυχία μία εταιρείας μπορεί να στηριχθεί μόνο στην επιτυχία των ανθρώπων της», δήλωσε χαρακτηριστικά. Σε ότι αφορά το μοντέλο διοίκησης που πρόκειται να εφαρμόσει, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι στηρίζεται σε 3 βασικούς πυλώνες:

 

-          την ασφάλεια, καθώς στη λιμενική βιομηχανία η ασφάλεια τόσο των εργαζομένων όσων και των συναλλασσόμενων είναι πρωταρχικής σημασίας,

-          την ειλικρίνεια και τη διαφάνεια,

-          την ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας.

 

 


Από: www.ka-business.gr

Περισσότερα άρθρα στην κατηγορία "Οικονομία και Πολιτική"
Κοινοποίησε