Εφαρμογή Ka-business

Εκθέσεις

5η ENERGY TECH και στην 30η INFACOMA
INFACOMA-ENERGY TECH
Στο νέο νομοσχέδιο του Καλλικράτη και στο ρόλο που καλούνται να παίξουν οι 13 Περιφέρειες ως νέος αναπτυξιακός μοχλός για τη χώρα,  θα είναι αφιερωμένη η μεγάλη θεματική ενότητα της φετινής Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης
INFACOMA – MARMIN – ENERGY TECH : 17-20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης.