Εφαρμογή Ka-business

30 νέες δωρεές από το ίδρυμα "Σταύρος Νιάρχος"

Φιλανθρωπία

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ενέκρινε 30 νέες δωρεές, συνολικού ύψους 26,5 εκατ. ευρώ, οι οποίες ενισχύουν τα προγράμματα και τις δράσεις ελληνικών και διεθνών ΜΚΟ.


Οι 30 νέες δωρεές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της παγκόσμιας κοινωφελούς δράσης του Ιδρύματος.

Ταυτόχρονα, πραγματοποιήθηκαν δωρεές που εντάσσονται τόσο στο πλαίσιο της τριετούς πρωτοβουλίας του Ιδρύματος, για τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, όσο και στο πλαίσιο της πρόσφατης, νέας πρωτοβουλίας του Ιδρύματος, με στόχο την αντιμετώπιση του υψηλού ποσοστού ανεργίας των νέων στην Ελλάδα.

Οι δωρεές που εγκρίθηκαν, αφορούν τους τέσσερις βασικούς προγραμματικούς τομείς του Ιδρύματος: τις Τέχνες και τον Πολιτισμό, την Παιδεία, την Υγεία και τον Αθλητισμό, και την Κοινωνική Πρόνοια.

Στον τομέα της Τέχνης και του Πολιτισμού, το Ίδρυμα, μέσω 7 δωρεών στηρίζει καλλιτεχνικές πρωτοβουλίες στην Ελλάδα, πρωτοβουλίες που έχουν ως σκοπό τη διεθνή προβολή της ελληνικής τέχνης και του πολιτισμού στις ΗΠΑ και στην Ιταλία, καθώς και πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στις τέχνες -μία μακροχρόνια προτεραιότητα του Ιδρύματος.

Αντίστοιχα, στον τομέα της Παιδείας, το Ίδρυμα προχωρά σε 8 νέες δωρεές, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την ανάπτυξη των νέων, που περιλαμβάνουν προγράμματα εξωσχολικής μάθησης για μαθητές από υποβαθμισμένες κοινωνικές ομάδες, προγράμματα υποτροφιών (leadership fellowships) και προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης.

Στον τομέα της Υγείας και του Αθλητισμού, το Ίδρυμα ενέκρινε συνολικά 8 νέες δωρεές, οι οποίες θα καλύψουν διάφορες ιατρικές ανάγκες, με κυριότερη τη δωρεά για την αντικατάσταση των γραμμικών επιταχυντών σε επτά δημόσια νοσοκομεία της Ελλάδας.

Στον τομέα της Κοινωνικής Πρόνοιας, το Ίδρυμα χρηματοδοτεί 7 νέα προγράμματα, στηρίζοντας τις πλέον ευπαθείς ομάδες μέσα από πρωτοβουλίες αντιμετώπισης της φτώχειας και της έλλειψης στέγης, αλλά και μέσω της συλλογής τροφίμων, της προώθησης του εθελοντισμού, και άλλων κοινωνικών υπηρεσιών.

Ο Ανδρέας Δρακόπουλος, πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, δήλωσε: «Ο στόχος μας, με κάθε δωρεά που εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, είναι να προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε ότι θα επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό όφελος για το κοινωνικό σύνολο και ιδίως για τους συνανθρώπους μας που χρειάζονται περισσότερη στήριξη.


Από: ka-business.gr - ΑΠΕ

Περισσότερα άρθρα στην κατηγορία "Φιλανθρωπία"
Κοινοποίησε