Οικοκαινοτομία: Η νέα ευρωπαϊκή αντίληψη για την καινοτομία

Καινοτομία

Ως «οικο-καινοτομία» νοείται κάθε μορφή καινοτομίας που οδηγεί σε σημαντική πρόοδο όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη, μέσω του περιορισμού των επιπτώσεων των τρόπων παραγωγής μας στο περιβάλλον, ...

νέου τύπου φωτιστικά που καταναλώνουν ελάχιστη ενέργεια από τον ήλιο και έχουν ενεργειακή αυτονομία από την ελληνική εταιρεία ΟΕΤ
νέου τύπου φωτιστικά που καταναλώνουν ελάχιστη ενέργεια από τον ήλιο και έχουν ενεργειακή αυτονομία από την ελληνική εταιρεία ΟΕΤ

 

μέσω της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας στις περιβαλλοντικές πιέσεις ή μέσω της επίτευξης πιο αποδοτικής και υπεύθυνης χρήσης των φυσικών πόρων.

Αυτή τη νέα τάση που αποτελεί ταυτόχρονα και το πρόταγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναδείχθηκε στο πλαίσιο του 14ου Πολυσυνεδρίου Καινοτομίας και Ανάπτυξης

Οικο-καινοτομία, βασικός παράγοντας για τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης 

Με την υποστήριξη νέων διεργασιών, τεχνολογιών και υπηρεσιών που καθιστούν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον, η οικο-καινοτομία βοηθά την Ευρώπη στη βελτιστοποίηση του αναπτυξιακού δυναμικού της και παράλληλα στην αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων όπως η κλιματική αλλαγή, η εξάντληση των φυσικών πόρων και η μείωση της βιοποικιλότητας.

 Η οικο-καινοτομία αποτελεί επίσης ευκαιρία για τις επιχειρήσεις. Η οικο-καινοτομία οδηγεί σε μείωση του κόστους, συμβάλλει στην αξιοποίηση νέων ευκαιριών ανάπτυξης και βελτιώνει την εικόνα μιας εταιρείας στα μάτια των πελατών της.

 Για τους λόγους αυτούς, η ΕΕ οφείλει να επιταχύνει την υλοποίηση επιτυχημένων ιδεών για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας με την εξάλειψη των οικονομικών και κανονιστικών φραγμών και την προώθηση των επενδύσεων, της ζήτησης και της ευαισθητοποίησης.

Η οικο-καινοτομία αφορά όλες τις μορφές καινοτομίας -τεχνολογικής και μη τεχνολογικής- που δημιουργούν επιχειρηματικές ευκαιρίες και ωφελούν το περιβάλλον περιορίζοντας ή εξαλείφοντας τις επιπτώσεις τους επ' αυτού, ή βελτιστοποιώντας τη χρήση των πόρων. Η οικο-καινοτομία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τους φυσικούς πόρους και τον τρόπο με τον οποίο παράγουμε και καταναλώνουμε, καθώς και με την έννοια της οικολογικής αποδοτικότητας και των οικο-βιομηχανιών. Η οικο-καινοτομία ενθαρρύνει τη στροφή των μεταποιητικών επιχειρήσεων από λύσεις που λαμβάνονται στην τελική φάση των διεργασιών (end-of-pipe) σε προσεγγίσεις κλειστής ανακύκλωσης (closed-loop) που ελαχιστοποιούν τις διαρροές υλικών και ενέργειας μέσω της αλλαγής προϊόντων και μεθόδων παραγωγής προσφέροντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε πολλές επιχειρήσεις.

 

 http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/ecoinnovation/el.pdf

 

 

 

 


Από: www.ka-business.gr

Περισσότερα άρθρα στην κατηγορία "Καινοτομία"
Κοινοποίησε