Εφαρμογή Ka-business

Η πρακτική σημασία του νέου έργου CO-GISTICS του ΙΜΕΤ για τη Θεσσαλονίκη

Καινοτομία

Το Ινστιτούτο Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ με μια σειρά ερευνητικών έργων και εφαρμογών των ευφυών συστημάτων μεταφορών που έχει προωθήσει για τη Θεσσαλονίκη φιλοδοξεί να βάλει τη Θεσσαλονίκη οριστικά στο χάρτη (δίκτυο) των «ευφυών» πόλεων (Smart cities) της Ευρώπης.


Ο μηχανισμός μέσω του οποίου αυτό γίνεται είναι η εγκατάσταση και λειτουργία, σε συνεργασία με τις αρχές της πόλης και της Περιφέρειας, συστημάτων ευφυών μεταφορών που προσφέρουν υπηρεσίες στον μετακινούμενο πολίτη της Θεσσαλονίκης και ταυτόχρονα κάνουν τη Θεσσαλονίκη πόλη επιλέξιμη για περαιτέρω εφαρμογές τέτοιων συστημάτων και χρηματοδότηση τους μέσω των μηχανισμών που υπάρχουν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.  

 

Κύριος σύμμαχος του ΙΜΕΤ στην προσπάθεια αυτή από πλευράς Ευρωπαϊκής είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός «Ευφυών» συστημάτων Μεταφορών ERTICO - ITS Europe του οποίου το ΕΚΕΤΑ αποτελεί «φορέα εταίρο». Το έργο CO-GISTICS είναι ένα από τα έργα που το ΙΜΕΤ θα εκτελέσει για τη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με την ERTICO - ITS Europe και έναν αριθμό άλλων Ευρωπαίων εταίρων. Έρχεται να συμπληρώσει μια σειρά άλλων εφαρμογών που έχουν ήδη γίνει και λειτουργούν στη Θεσσαλονίκη, αλλά που εστιάζει στις ανάγκες του κλάδου των αστικών εμπορευματικών μεταφορών.

 

Στα πλαίσια του έργου αυτού θα υλοποιηθούν δράσεις και εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας των λεγόμενων «συνεργατικών συστημάτων μεταφορών» (Cooperative transport systems) που με χρήση τεχνητής ευφυΐας  θα υποβοηθήσουν τις αστικές εμπορευματικές μεταφορές (κυρίως με συνέργεια οχημάτων - οδηγών - συστημάτων επί της οδού) για να γίνουν πιο αποδοτικές, πιο φιλικές στο περιβάλλον, και λιγότερο επιβαρυντικές για την υπόλοιπη κυκλοφορία.

 

Θα εκπονηθούν σχεδία ανάπτυξης και εμπορικής εκμετάλλευσης τέτοιων τεχνολογιών αλλά και καινοτόμες ριζοσπαστικές λύσεις όπως τα λεγόμενα «ευφυή» φορτία (intelligent cargo) δηλαδή η κατάλληλη ηλεκτρονική σήμανση των φορτίων που μεταφέρονται ώστε αυτά να αποκτήσουν «γνώση» θεμάτων όπως π.χ. του προορισμού τους, της σωστής διαδρομής τους, και γενικά να είναι σε θέση να δώσουν πληροφορίες στον οδηγό σχετικά με το σημείο και τον τρόπο μεταφοράς τους.

 

Η χρήση τέτοιων τεχνολογιών αναμένεται να γενικευτεί σε μία δεκαετία από σήμερα και είναι σημαντικό το ότι η Θεσσαλονίκη είναι από τις πρώτες Ευρωπαϊκές πόλεις που θα εφαρμόσει πιλοτικά τέτοιες τεχνολογίες.

 

Στο έργο θα εγκατασταθούν και θα λειτουργήσουν για 1 χρόνο, πιλοτικά, τεχνολογίες ευφυών συστημάτων για εμπορευματικές μεταφορές που θα καταδείξουν την ωριμότητα και τα πλεονεκτήματα των νέων αυτών τεχνολογιών στις εμπορευματικές μεταφορές και θα επιτύχουν μεταξύ άλλων:

 

  • Εξοικονόμηση ενέργειας στις μετακινήσεις των φορτηγών διανομής (μέσω διασύνδεσης οχήματος και έξυπνων σηματοδοτών)
  • Σύνδεση με τη λειτουργία άλλων υπηρεσιών μεταφορών όπως π.χ. λιμάνι, αεροδρόμιο, σιδ. Σταθμός.
  • Εκτίμηση και παρακολούθηση του αποτυπώματος CO2 στη μεταφορά των φορτίων.
  • Υποστήριξη του οδηγού του φορτηγού για μια οικολογική οδήγηση (Eco-drive) αλλά και για την πιο αποδοτική - σύντομη - και περιβαλλοντικά φιλική διαδρομή (ιδίως για τα βαρέα φορτηγά).
  • Απόδειξη και έλεγχος παραλαβής - απόδοσης του φορτίου (Proof of Delivery) για τους εμπλεκόμενους στην εφοδιαστική αλυσίδα φορείς.
  • Κοκ.

 

Ταυτόχρονα με τη Θεσσαλονίκη θα εφαρμοστούν ανάλογες μορφές ευφυών συστημάτων εμπορευματικών μεταφορών και σε άλλες 6 Ευρωπαϊκές πόλεις που είναι και από τους μεγαλύτερους εμπορευματικούς κόμβους της Ευρώπης (Φρανκφούρτη, Τεργέστη, Βίγκο, Μπορντώ, Μπιλμπάο, και Αράντ).

 

Συγκεκριμένα, στη Θεσσαλονίκη θα γίνει επί πλέον και χρήση των λεγόμενων «συνεργατικών» συστημάτων κινητικότητας (cooperative mobility systems) που θα είναι από τις πρώτες φορές που τέτοια συστήματα θα εφαρμοστούν για τις εμπορευματικές μεταφορές.

 

Η πιλοτική εφαρμογή Θεσσαλονίκης έχει προγραμματιστεί να περιλαμβάνει χρήση 10 φορτηγών οχημάτων, 30 οδηγών, και πολλά είδη εμπορευμάτων και τα οφέλη της θα αφορούν:

 

  • Εξοικονόμηση ενέργειας στις μετακινήσεις μέσω συνεργατικών συστημάτων σηματοδότησης.
  • Υποστήριξη περιβαλλοντικά φιλικής οδήγησης eco-drive για οδηγούς βαρέων οχημάτων.
  • Εκτίμηση και παρακολούθηση του αποτυπώματος CO2 .
  • Βελτίωση του τρόπου λειτουργίας και της αποδοτικότητας των εμπορευματικών αστικών μεταφορών.

 

Οι εφαρμογές του έργου CO-GISTICS στη Θεσσαλονίκη θα συνδεθούν και συντονιστούν με τις υπόλοιπες εφαρμογές «ευφυών» συστημάτων μεταφορών που έχουν υλοποιηθεί και λειτουργούν στη πόλη, δηλαδή:

 

ü      Των «ευφυών» ρυθμιστών κυκλοφορίας που έχουν εγκατασταθεί κατά μήκος της Τσιμισκή.

ü      Του νέου κέντρου κυκλοφορίας και περιβαλλοντικά φιλικής κυκλοφοριακής ρύθμισης που έχει εγκατασταθεί στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας. 

ü      Του συστήματος συλλογής κυκλοφοριακών δεδομένων και παροχής πληροφοριών χρόνου διαδρομής σε πραγματικό χρόνο που λειτουργεί με μέριμνα του Ινστιτούτου Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ μέσω του ΚΟΜΒΟΥ του ΙΜΕΤ.

ü      Των πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων (VMS), κλπ.

 

 


Από: ka-business.gr

Περισσότερα άρθρα στην κατηγορία "Καινοτομία"
Κοινοποίησε