Εφαρμογή Ka-business

Άλλες Δράσεις

Τελετή απονομής βραβείων  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ  ΚΑΙ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στο Α.Π.Θ.
5ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Τυποποίηση, τα Πρότυπα και την Ποιότητα
5ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Τυποποίηση, τα Πρότυπα και την Ποιότητα
(video) Κάνουμε focus στις δράσεις του ka-business.gr για το 2013
(video) «Η κρίση πλήττει τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Ευκαιρίες και απειλές»
(video) Το ka-business.gr στηρίζει το ταμείο «ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»
Το ka-business.gr στηρίζει τις δράσεις του Κοινωνικού Παντοπωλείου