Εφαρμογή Ka-business

Άλλες Δράσεις

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Τυποποίηση, τα Πρότυπα και την Ποιότητα
(video) Κάνουμε focus στις δράσεις του ka-business.gr για το 2013
(video) «Η κρίση πλήττει τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Ευκαιρίες και απειλές»
(video) Το ka-business.gr στηρίζει το ταμείο «ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»
Το ka-business.gr στηρίζει τις δράσεις του Κοινωνικού Παντοπωλείου