Εφαρμογή Ka-business

Τελετή απονομής βραβείων ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στο Α.Π.Θ.

Άλλες Δράσεις

Την εκδήλωση στηρίζει επικοινωνιακά το www.ka-business.gr και διοργανώνεται από τη Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ), με την υποστήριξη της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Α.Π.Θ. την την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 18.00, στο ΚΕ.Δ.Ε.Α. του Α.Π.Θ.      


 

Στην εκδήλωση θα υπογραφεί Μνημόνιο Συνεργασίας του Α.Π.Θ. με το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), με σκοπό την ανάπτυξη στρατηγικής και δράσεων για τη διασύνδεση της πανεπιστημιακής και της επιχειρηματικής κοινότητας, την προώθηση της έρευνας-τεχνολογίας, των ελληνικών επιχειρήσεων, προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και του ανθρώπινου δυναμικού.

 

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν εισηγήσεις από τους αξιολογητές και θα γίνει παρουσίαση και απονομή βραβείων των καλύτερων business plans στις κατηγορίες 'Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα' και 'Κοινωνική Επιχειρηματικότητα'. Στόχος της εκδήλωσης είναι η ανάδειξη των δράσεων του Α.Π.Θ. που σχετίζονται με την προαγωγή των καινοτόμων ιδεών των φοιτητών και την καλλιέργεια επιχειρηματικής κουλτούρας καθώς και την ενίσχυση σχετικών πρακτικών.

 

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

 

Δείτε παρακάτω το πρόγραμμα της εκδήλωσης:

 

 

 

 


Από: ka-business.gr

Περισσότερα άρθρα στην κατηγορία "Άλλες Δράσεις"
Κοινοποίησε