Εφαρμογή Ka-business

Ο Ξένιος Δίας , εκπαιδευτικό υλικό για παιδιά μεταναστών

Πανεπιστήμια και Εκπαίδευση

  Το υλικό αλλά και η μέχρι τώρα πορεία του « Xenios Zeus » του ευρωπαϊκού προγράμματος  (Erasmus+KA2 "Xenios Zeus") , στο οποίο συντονιστής είναι η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, παρουσιάστηκε εκτενώς σε ειδική συνάντηση αντιπροσωπείας του προγράμματος Erasnus+ « AVIOR », που έγινε στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κ Μακεδονίας.  

Εκπαιδευτικό υλικό για παιδιά μεταναστών
Εκπαιδευτικό υλικό για παιδιά μεταναστών

 

Ο ...Ξένιος Δίας (Xenios Zeus) που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της συνάντησης, έχει ήδη παράξει εκπαιδευτικό υλικό που  χρησιμοποιείται εδώ και δύο χρόνια στα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων  στο πλαίσιο της τυπικής τους εκπαίδευσης , η οποία λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα παρουσιάστηκε και το εκπαιδευτικό υλικό «Γέφυρες» από το «Δίκτυο Αλφα» , το οποίο αναφέρεται στην ηλικιακή ομάδα 8-16 ετών.

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «AVIOR» παράγει δίγλωσσο εκπαιδευτικό υλικό για παιδιά μεταναστών στην Ευρώπη, μεταφράζοντας και προσαρμόζοντας το ήδη υπάρχον υλικό υψηλής ποιότητας τόσο στη μητρική γλώσσα των παιδιών μεταναστών , όσο και στη γλώσσα της χώρας υποδοχής τους . Οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και οι εκπαιδευτές των εκπαιδευτικών μοιράζονται έτσι τις βέλτιστες πρακτικές για την πολυγλωσσική και μητρική γλώσσα μέσω επισκέψεων μελέτης σε σχολεία και ινστιτούτα κατάρτισης εκπαιδευτικών στις ευρωπαϊκές χώρες.

Με αυτό τον τρόπο δημιουργούνται άτυπα τοπικά δίκτυα γονέων, κοινοτήτων και σχολείων εξασφαλίζοντας τη συνέχεια των στόχων του έργου.

Το AVIOR αποτελεί ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του Δικτύου Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την Εκπαίδευση των Μεταναστών Παιδιών του Sirius και βασίζεται σε πρακτικές που μειώνουν το χάσμα μεταξύ μεταναστών και γηγενών μαθητών μέσα στην Ευρώπη.

 

 


Από: ka-business.gr

Περισσότερα άρθρα στην κατηγορία "Πανεπιστήμια και Εκπαίδευση"
Κοινοποίησε