Διαχείριση συγκρούσεων ανάμεσα σε μαθητές και καθηγητές

Πανεπιστήμια και Εκπαίδευση

  To  31% των συγκρούσεων μεταξύ μαθητών και καθηγητών οφείλεται στους ίδιους τους μαθητές, το 25% στο μειωμένο ενδιαφέρον τους μέσα στην τάξη, το 20% στους καθηγητές. Αυτό αποδεικνύει έρευνα με θέμα «Διαχείριση συγκρούσεων μεταξύ μαθητών και καθηγητών» που έγινε στο Αριστοτέλειο Κολλέγιο .    

Διαχείριση συγκρούσεων ανάμεσα σε μαθητές και καθηγητές
Διαχείριση συγκρούσεων ανάμεσα σε μαθητές και καθηγητές

 

Η έρευνα έγινε από Μαθητές και μαθήτριες του Γυμνασίου υπό την επίβλεψη της εκπαιδευτικού Μαρία Θεοδοσίου, στο πλαίσιο μεταπτυχιακής εργασίας με θέμα: «Διαχείριση συγκρούσεων μεταξύ μαθητών και καθηγητών».Την επίβλεψη της εργασίας είχε ο καθηγητής του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ με τίτλο: «Διοίκηση ολικής ποιότητας και καινοτόμες εφαρμογές στην εκπαίδευση», Παναγιώτης Γκορέζης.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας διανεμήθηκαν ερωτηματολόγια σε 60 μαθητές του Γυμνασίου του Αριστοτελείου Κολλεγίου, η πλειονότητα των οποίων απάντησε ότι είναι σπάνιες  οι συγκρούσεις με τους εκπαιδευτικούς στο σχολείο. Ειδικότερα, στο ερώτημα για τη συχνότητα εμφάνισης των συγκρούσεων, το 32% απάντησε «ποτέ», το  56% «σπάνια» και το 12% «μερικές φορές».

Σε ότι αφορά τις αιτίες των συγκρούσεων, οι ερωτηθέντες  επισήμαναν ότι αυτές οφείλονται στη στάση-συμπεριφορά των ίδιων των μαθητών (31%), στο μειωμένο ενδιαφέρον τους μέσα στην τάξη(25%), στη στάση των καθηγητών (20%), στην έλλειψη κατανόησης (11%), στην έλλειψη επικοινωνίας (11%) και στην κακή συνεργασία κάποιου εκπαιδευτικού(2%).

Όταν ρωτήθηκαν για τους τρόπους αντιμετώπισης των συγκρούσεων, οι μαθητές επέλεξαν τις εξής απαντήσεις: 1. Τήρηση των κανόνων της τάξης (23%), 2. Μείωση των φαινομένων αδικίας (22%), 3. Δημοκρατικότερο κλίμα (14%), 4. Συναντήσεις με τον ψυχολόγο του σχολείου (12%), 5. Ανάληψη πρωτοβουλιών από μαθητές (11%), 6. Συναντήσεις με σχολικούς συμβούλους (6%), 7. Ανάληψη πρωτοβουλιών από εκπαιδευτικούς(6%) και 8. Συμμετοχή σε ημερήσια σεμινάρια με ειδικούς ψυχολόγους (6%).

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, σχεδόν το 80%  των μαθητών θεωρούν ότι τηρούνται αρκετά ή πολύ οι κανόνες της τάξης, ενώ σημαντικές παράμετροι θεωρούνται η καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών, η αλληλεγγύη και η συνεργασία μεταξύ μαθητών, η δικαιοσύνη, η κατανόηση και η στήριξη των μαθητών, όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα.

«Οι περισσότεροι μαθητές ήταν συνειδητοποιημένοι και γνώριζαν ότι οι συγκρούσεις επιλύονται μέσω του διαλόγου. Γενικότερα, κατέστη εμφανές ότι το Αριστοτέλειο Κολλέγιο έχει θέσει ως προτεραιότητα την προσπάθεια διαχείρισης των συγκρούσεων μέσα στην εκπαιδευτική μονάδα. Οι μαθητές έχουν αυτογνωσία και δείχνουν να αντιλαμβάνονται ότι η συμπεριφορά τους προκαλεί τις όποιες συγκρούσεις με τους καθηγητές», τόνισε η κ. Θεοδοσίου.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα οφέλη της εξωδιδακτικής βοήθειας, στην οποία περιλαμβάνονται οι πολιτιστικές, αθλητικές και λοιπές δράσεις που οργανώνει το σχολείο, καθώς και η παροχή στήριξης από ψυχολόγο, καθώς οι μαθητές θεωρούν ότι ενισχύουν τις διαπροσωπικές σχέσεις(33%), την εκτίμηση(27%) και το σεβασμό(40%) μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας.

Οι προτάσεις των εκπαιδευτικών του Γυμνασίου του Αριστοτελείου Κολλεγίου για την αντιμετώπιση των συγκρούσεων συνίστανται στα εξής:

Ø Eνθάρρυνση των μαθητών για την ανάληψη ευθυνών μέσα στο σχολικό περιβάλλον

Ø   Eνίσχυση της αυτοεκτίμησής τους,  με την ανάληψη πρωτοβουλιών

Ø  Ενεργή συμμετοχή τους σε προγράμματα και καινοτόμες δράσεις

Ø  Συχνότερες συναντήσεις, εκτός των ωρών διδασκαλίας, εκπαιδευτικών και μαθητών

Ø  Τακτικότερη επικοινωνία με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών για την ευαισθητοποίησή τους και την έγκαιρη ενημέρωσή τους

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων από την κ. Θεοδοσίου στο Γυμνάσιο του Αριστοτελείου Κολλεγίου συνδυάστηκε με βιωματικές ασκήσεις, κατά τις οποίες οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες και επιχείρησαν να επιλύσουν προβλήματα συνεργαζόμενοι μεταξύ τους και ανταλλάσσοντας απόψεις. «Συζητήσαμε με τα παιδιά για τα συναισθήματα που προκαλούν οι συγκρούσεις, όπως θυμό, στενοχώρια και απογοήτευση, ενώ στη συνέχεια παρουσίασαν ένα μικρό θεατρικό με παιχνίδι ρόλων», επισήμανε η κ. Θεοδοσίου.

 

 

 


Από: ka-business.gr

Περισσότερα άρθρα στην κατηγορία "Πανεπιστήμια και Εκπαίδευση"
Κοινοποίησε