Εφαρμογή Ka-business

Δεν θα υπολογίζονται οι απουσίες από τη γρίπη

Πανεπιστήμια και Εκπαίδευση

Δεν θα υπολογίζονται οι απουσίες από τη γρίπη, διευκρινίζει το υπουργείο Παιδείας με εγκύκλιό του.

Ελαστικό είναι το Υπουργείο Παιδείας με τις απουσίες για τη γρίπη
Ελαστικό είναι το Υπουργείο Παιδείας με τις απουσίες για τη γρίπη

 

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων απέστειλε στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στις σχολικές μονάδες όλης της χώρας εγκύκλιο με την οποία οι απουσίες των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που οφείλονται στην έξαρση της εποχικής γρίπης, δεν θα ληφθούν υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής τους, εφόσον οι κηδεμόνες τους ή οι ίδιοι, εάν είναι ενήλικοι, προσκομίσουν στη σχολική μονάδα πρόσφατη βεβαίωση/γνωμάτευση δημοσίου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού, στην οποία να αναγράφεται ο λόγος και η επιβεβλημένη διάρκεια απουσίας από το σχολείο. Η εγκύκλιος έχει ισχύ για το τρέχον σχολικό έτος.

 

 


Από: ka-business.gr

Περισσότερα άρθρα στην κατηγορία "Πανεπιστήμια και Εκπαίδευση"
Κοινοποίησε