Εφαρμογή Ka-business

Ιδρύεται Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για τα επαγγελματικά δικαιώματα

Πανεπιστήμια και Εκπαίδευση

  Ογδόντα διαφορετικά  πολυτεχνικά τμήματα (μέχρι πέρυσι ήταν 44) θα περιλαμβάνει το φετινό μηχανογραφικό δελτίο που θα συμπληρώσουν οι υποψήφιοι για τα ΑΕΙ-ΤΕΙ  

ισοτιμία επαγγελματικών δικαιωμάτων αποφοίτων ΑΕΙ ΤΕΙ και Κολλεγίων, αυξάνουν την..ανεργία
ισοτιμία επαγγελματικών δικαιωμάτων αποφοίτων ΑΕΙ ΤΕΙ και Κολλεγίων, αυξάνουν την..ανεργία

 

Οι ανεξέλεγκτες ανωτατοποιήσεις για τις οποίες κατηγορούν το Υπουργείο οι ειδικοί, έχει ως αποτέλεσμα  να αντιστοιχούν τελικά στα επαγγελματικά δικαιώματα τα πτυχία των Σχολών ΤΕΙ με αυτές των ΑΕΙ  .

Στο μεταξύ με ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου «Συνέργειες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Πειραματικά Σχολεία Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις», το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων προχωρά  στην κατάργηση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) και προωθεί την ταχύτατη αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων.

Καταργείται το ΣΑΕΠ, ιδρύεται το ΑΤΕΕΝ.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προχωρά Με το νομοσχέδιο:

  • Καταργείται το ΣΑΕΠ και αντικαθίσταται από το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ), το οποίο και θα επιτελεί τον επιδιωκόμενο σκοπό της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ και του Π.∆. 38/2010, καθώς η διαδικασία που ακολουθεί το ΣΑΕΠ είναι χρονοβόρα και δυσλειτουργική.
  • Κύριος σκοπός του ΑΤΕΕΝ είναι η επαλήθευση από τον αρμόδιο φορέα στο κράτος-µέλος καταγωγής του τίτλου, µε την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο προκειμένου η διαδικασία να καταστεί ταχύτερη και πιο ευέλικτη.
  • Ο ενδιαφερόμενος θα προσκομίζει την απόφαση του ΑΤΕΕΝ στον οικείο επαγγελματικό σύλλογο ή φορέα, προκειμένου να εγγραφεί σε αυτόν και να ασκήσει το αντίστοιχο επάγγελμα.
  • Όσοι επιθυμούν η αίτησή τους να εξεταστεί με τη νέα διαδικασία, μπορούν υποβάλουν νέα, αποσύροντας την αίτησή τους από το ΣΑΕΠ.

Σημειώνεται, τέλος, ότι στο ζήτημα της ισοδυναμίας τίτλων σπουδών είχε δημιουργηθεί η παθογένεια να παρακάμπτονται οι διατάξεις του άρθρου 16 του Συντάγματος και οι αρμοδιότητες που έχει για τα θέματα αναγνώρισης τίτλων σπουδών ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), ο οποίος γίνεται πλέον απολύτως σαφές ότι είναι ο μόνος φορέας που δίνει ακαδημαϊκή ισοτιμία.

 

 


Από: www.ka-business.gr

Περισσότερα άρθρα στην κατηγορία "Πανεπιστήμια και Εκπαίδευση"
Κοινοποίησε