Ξεκινούν έργα για την αποκατάσταση του υπεδάφους

Περιφέρεια και Τοπική Αυτοδιοίκηση

  Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο (συνεδρίαση 21-11-2018) η σύναψη σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Αντιπεριφέρεια Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος) με τον Δήμο Δέλτα (συμμετέχει και ο Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης) με αντικείμενο την εξυγίανση - αποκατάσταση υπεδάφους και υπογείου νερού στο δυτικό παράκτιο μέτωπο της Θεσσαλονίκης.  

Έργα ανάπλασης στο Δήμο Δέλτα με τη συμμετοχή του Δήμου Μενεμένης Αμπελοκήπων
Έργα ανάπλασης στο Δήμο Δέλτα με τη συμμετοχή του Δήμου Μενεμένης Αμπελοκήπων

 

Στο πλαίσιο αυτό θα διερευνηθεί η δυνατότητα εφαρμογής ειδικών τεχνολογιών καθαρισμού, που έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια τόσο στον ελληνικό όσο και στο διεθνή χώρο στον τομέα αυτό, και την απομάκρυνση όσων εδαφών κριθεί ότι πρέπει να απομακρυνθούν και να αντικατασταθούν με υγιή εδάφη. Παρών στη συνεδρίαση ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Κωνσταντίνος Γιουτίκας ο οποίος ανέπτυξε διεξοδικά το θέμα.

Δήμου Δέλτα στην υλοποίηση του έργου «Δημόσιος Αστικός Πράσινος Χώρος ως Πυρήνας Κοινωνίας και Καινοτομίας» (Public Urban Greek Spaces as the Core for Social Innovation and Civil Society), στο πλαίσιο του προγράμματος «EuropeAid» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Οικονομικών της Τουρκίας.

Το έργο αφορά στην αδελφοποίηση του Δήμου Akdeniz της Τουρκίας και του Δήμου Δέλτα με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα.

Η διάρκεια του έργου είναι 12 μήνες από την ημερομηνία έναρξης υλοποίησής του, ενώ ο προϋπολογισμό για τον Δήμο Δέλτα θα είναι 25.430,00 ευρώ, με συμμετοχή του Δήμου περίπου 2.543,00 ευρώ. 

 

 


Από: ka-business.gr

Περισσότερα άρθρα στην κατηγορία "Περιφέρεια και Τοπική Αυτοδιοίκηση"
Κοινοποίησε