Εφαρμογή Ka-business

Ασφάλιση Πιστώσεων: Δίνει λύσεις σε τεράστιες οικονομικές ζημιές

Πρόσωπα και συνεντεύξεις

  Ο Ευθυμίου Ιωάννη, Σύμβουλος Ασφάλισης Πιστώσεων & Διευθυντής της εταιρείας  ¨EDICO - Ευθυμίου & Συνεργάτες¨ μιλά στο ka-business.gr  για το πως λειτουργεί η Ασφάλιση Πιστώσεων,  και τα πλεονεκτήματά της.  

Μαρία Δυαλινά, TV MAKEODNIA , Ιωάννης Ευθυμίου από EDICO
Μαρία Δυαλινά, TV MAKEODNIA , Ιωάννης Ευθυμίου από EDICO "Ευθυμίου & Συνεργάτες", Χαράλαμπος Ανδρεάδης, Κούλα Γιαννακίδου, από τις εργασίες του 11ου πολυσυνεδρίου "ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ" που διοργάνωσε το ka-business.gr

Συνέντευξη στο ka-business.gr  του Ιωάννη Eυθυμίου*  Ιωάννης, Σύμβουλος Ασφάλισης Πιστώσεων & Διευθυντής της εταιρείας  ¨EDICO - Ευθυμίου & Συνεργάτες¨ - Σύμβουλοι Ασφάλισης Πιστώσεων . 

 

 

Τι είναι η Ασφάλιση Πιστώσεων ?


Ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, είναι ο κίνδυνος από τις πιθανές επισφάλειες των αγοραστών τους .

 

Ένα πρόβλημα και ένας κίνδυνος που μπορεί να προκαλέσει τεράστιες οικονομικές ζημιές στις επιχειρήσεις ,  και για να το αντιμετωπίσουν, αναγκάστηκαν και επικράτησε τα τελευταία χρόνια της κρίσης, να απαιτούν να πληρώνονται στην  Ελλάδα «τοις μετρητοίς» ή με «ανέκκλητη πίστωση» L/C Letter of Credit  στο εξωτερικό .

 

Αυτός ο τρόπος εξασφαλίζει βέβαια την επιχείρηση, όμως περιορίζει σημαντικά την ανταγωνιστικότητά της, με συνέπειες τη μείωση των πωλήσεων, τη μείωση  κερδοφορίας και πολλές φορές τον κίνδυνο να τεθούν εκτός αγοράς .

 

Η μοναδική λύση αυτού του προβλήματος είναι Η ΠΡΟΛΗΨΗ και Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ των «ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ», η οποία τα τελευταία χρόνια γνωρίζει μεγάλη άνθιση , και οι επιχειρήσεις που ασφαλίζουν τις πιστώσεις τους και κυρίως αυτές που γνωρίζουν πώς να τη χρησιμοποιούν σωστά, πετυχαίνουν θεαματικά αποτελέσματα , και τολμούμε να πούμε πως είναι μονόδρομος και το απόλυτο «εργαλείο ανάπτυξης» .

 

Η Ασφάλιση Πιστώσεων λοιπόν είναι ένα «εργαλείο ανάπτυξης» , μέσω του οποίου οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα, να διαχειριστούν με ασφάλεια τον πιστωτικό κίνδυνο, να αναπτύξουν τις πωλήσεις τους, και να εξασφαλίσουν καλύτερη πρόσβαση στις τράπεζες για χρηματοδότηση τιμολογίων ( factoring ), εφόσον πωλούν εμπορεύματα ή παρέχουν υπηρεσίες στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό με ασφαλισμένες άρα εξασφαλισμένες πωλήσεις.

 

Ο πιστωτικός κίνδυνος (επισφάλεια) μπορεί να προκύψει λόγω «αποδεδειγμένης αφερεγγυότητας» του αγοραστή της επιχείρησης ή της αδυναμίας να εξοφλήσει τις οφειλές του στην προκαθορισμένη ημερομηνία «καθυστέρηση πληρωμής» .

 

 

 

Πως λειτουργεί η Ασφάλιση Πιστώσεων?

 

Οι Ασφαλιστικές Εταιρίες Πιστώσεων μέσω των παγκόσμιων δικτύων των έμπειρων αναλυτών κινδύνου, παρακολουθούν και αναλύουν τα οικονομικά στοιχεία των αγοραστών της επιχείρησης, όπου και αν βρίσκονται αυτοί, και αξιολογούν την πιστοληπτική τους ικανότητα,  ενημερώνοντας και  προστατεύοντάς την από επισφάλειες.

 

Η αξιολόγηση των επιχειρήσεων βασίζεται σε παγκόσμιες βάσεις δεδομένων και δυναμικά αλγοριθμικά μοντέλα με μικροοικονομικές και μακροοικονομικές παραμέτρους .

 

Με βάση αυτή την αξιολόγηση του κινδύνου, παραχωρούμε για κάθε αγοραστή ένα συγκεκριμένο πιστωτικό όριο, μέχρι το οποίο θα είναι ασφαλισμένη η επιχείρηση και θα αποζημιωθεί σε περίπτωση επισφάλειας.

 

 

Αυτό το όριο μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί, σύμφωνα με νεότερες διαθέσιμες πληροφορίες, και ενημερώνεται άμεσα η επιχείρηση, για οποιαδήποτε μεταβολή μπορεί να επηρεάσει την οικονομική κατάσταση των αγοραστών της και τη δυνατότητά τους να την πληρώσουν για προϊόντα που  έχει παραδώσει ή υπηρεσίες που έχει παράσχει.

 

Σε περίπτωση που κάποιος αγοραστής αδυνατεί να πληρώσει, αποζημιώνεται η επιχείρηση με βάση το πιστωτικό όριο που της έχει εγκριθεί σε προκαθορισμένο και συγκεκριμένο χρόνο.

 

Στη συνέχεια οι ασφαλιστικές εταιρίες αναλαμβάνουν τη διεκδίκηση και την  είσπραξη των απαιτήσεων για λογαριασμό της , διαθέτοντας παγκοσμίως ένα ευρύ δίκτυο εξειδικευμένων και έμπειρων νομικών και συνεργατών οι οποίοι γνωρίζουν άριστα για κάθε χώρα τις ιδιαιτερότητες και τα νομικά συστήματα αυτών .

 

 

Ποιά είναι τα Πλεονεκτήματα της Ασφάλισης Πιστώσεων?


 • Προστασία της επιχείρησης από εμπορικούς και πολιτικούς κινδύνους τους οποίους είναι αδύνατο να προβλέψει και να αντιμετωπίσει εύκολα .
 • Συμβολή στην κερδοφόρα ανάπτυξη ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο ξαφνικής ή απροσδόκητης επισφάλειας των αγοραστών της .
 • Αύξηση της ρευστότητας και της επενδυτικής της ικανότητας .
 • Επέκταση και ανάπτυξη των πωλήσεων μέσω αποτελεσματικότερης διαχείρισης των πιστώσεων, μειώνοντας το διαχειριστικό κόστος και μεγιστοποιώντας την επανείσπραξη των ανείσπρακτων οφειλών, παρέχοντας τη δυνατότητα στην επιχείρηση να εστιάσει σε περαιτέρω « προστιθέμενης αξίας » δραστηριότητες , αξιοποιώντας νέες εμπορικές ευκαιρίες .
 • Βελτίωση και ενίσχυση των πελατειακών σχέσεων , αυξάνοντας το επίπεδο της πίστωσης ( εκ του ασφαλούς ) και το επίπεδο της εμπορικής δραστηριότητας.
 • Βελτίωση της ποιότητας και εξυγίανση της πελατειακής βάσης .
 • Βελτίωση των τραπεζικών σχέσεων και ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση και με καλύτερους όρους , μέσω εταιριών factoring με εκχώρηση και προεξόφληση ασφαλισμένων τιμολογίων.
 • Διασφάλιση της εξωστρέφειας .
 • Χαμηλό κόστος διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου και των απαιτήσεων λόγω πρόσβασης σε ποιοτικότερη πληροφόρηση των πιστωτικών κινδύνων της αγοράς , βοηθώντας τη να λαμβάνει καλύτερες αποφάσεις και να αποφεύγει τον κίνδυνο. Είναι περισσότερο οικονομική και ευκολότερη στη διαχείριση σε σχέση με το άνοιγμα πίστωσης και επιτρέπει στην επιχείρηση να εμπορεύεται με ανοικτούς όρους παγκοσμίως .
 • Συνεχής και ενδελεχής έλεγχος της πιστοληπτικής ικανότητας των αγοραστών της επιχείρησης μέσα από προηγμένα συστήματα αξιολόγησης κινδύνου , από έμπειρους αναλυτές σε όλο τον κόσμο .
 • Βαθιά γνώση των μηχανισμών της αγοράς .
 • Ισχυρότερο κανάλι επικοινωνίας της επιχείρησης με το διεθνές εμπόριο .
 • Καλύτερη οργάνωση του τμήματος πιστωτικού ελέγχου της επιχείρησης και άμεση ενημέρωση για οποιαδήποτε μεταβολή της οικονομικής κατάστασης και της πιστοληπτικής ικανότητας των αγοραστών της.
 • Ασφαλές - On line σύστημα επικοινωνίας και διαχείρισης της σύμβασης διαθέσιμο σε όλους τους πελάτες μας , μέσα από το οποίο μπορεί να παρακολουθεί και να διαχειρίζεται τα πιστωτικά όρια των αγοραστών της και τις απαντήσεις των αιτημάτων σε πραγματικό χρόνο.
 • Αποζημίωση σε προκαθορισμένο χρόνο με απλές διαδικασίες και σύμφωνα με το πιστωτικό όριο που της έχουμε εγκρίνει και παραχωρήσει .
 • Διεκδίκηση και είσπραξη των επισφαλών απαιτήσεων για λογαριασμό της επιχείρησης, μέσω ενός εκτεταμένου και παγκόσμιου δικτύου νομικών εταιριών, με μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση στη διεκδίκηση επισφαλών απαιτήσεων σε όλες τις χώρες του κόσμου. Η διεκδίκηση των απαιτήσεων γίνεται με ευθύ και διαφανή τρόπο, χωρίς να διαταράξουμε τις καλές σχέσεις ή τις εμπορικές συναλλαγές , διατηρώντας τα υψηλότερα επίπεδα ηθικής με εγγύηση διακριτικότητας, ενημερώνοντας ταυτόχρονα την επιχείρηση για την πρόοδο των ενεργειών .

 

 

 

* Ο Ιωάννης Ευθυμίου, Γεννήθηκε το 1967 στη Γερμανία και κατάγεται από τα Μαστοροχώρια του Δήμου Κόνιτσας Ιωαννίνων .

Είναι πτυχιούχος της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης , διπλωματούχος του ετήσιου προγράμματος Ασφαλιστικών Σπουδών, καθώς και  του  προγράμματος σπουδών με θέμα   ¨Επενδύσεις  σε Κινητές   Αξίες , Αμοιβαία Κεφάλαια  &  Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου¨ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ( Ε.Π.Ι.) .

 

Επίσης είναι κάτοχος  Μεταπτυχιακού Διπλώματος  στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ( Μ.Β.Α.) από την Ε.Ε.Δ.Ε.

 

Κατά τη διάρκεια της 30χρονης καριέρας του και από διάφορες διευθυντικές  θέσεις που κατείχε στον ασφαλιστικό κλάδο, ασχολήθηκε με την ανάπτυξη δικτύων πωλήσεων.

 

Κυρίως όμως εξειδικεύτηκε και απέκτησε μεγάλη εμπειρία ως Ειδικός Σύμβουλος Ασφάλισης Πιστώσεων .

 

Ο κ. Ευθυμίου είναι πρωτοπόρος στην ελληνική ασφαλιστική αγορά στις ασφαλίσεις πιστώσεων (από το 1990) , με μεγάλη εξειδίκευση και εμπειρία, πλήθος διακρίσεων και βραβεύσεων, πλούσιο συγγραφικό έργο με δημοσιεύσεις άρθρων και μελετών σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.

 

Η αγάπη του για τα κοινά και τον εθελοντισμό τον οδήγησαν να συμμετέχει κατά καιρούς σε διάφορους φορείς , συλλόγους σωματεία ως πρόεδρος αλλά και ως μέλος των διοικητικών συμβουλίων τους .

 


Από: www.ka-business.gr

Περισσότερα άρθρα στην κατηγορία "Πρόσωπα και συνεντεύξεις"
Κοινοποίησε