Εφαρμογή Ka-business

ΕΡΕΥΝΑ: «Δύσκολη η εύρεση κατάλληλου προσωπικού»

Έρευνα

  Την έρευαν με θέμα "Προκλήσεις και Ευκαιρίες των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στη Ελλάδα" πραγματοποίησε το εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορικού και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Eltrun του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Douleutaras.gr.  


 

Στην έρευνα συμμετείχαν 200 επιχειρήσεις. Σύμφωνα με αυτήν το 55% των επιχειρήσεων υποστηρίζει πως είναι δύσκολο έως αδύνατο, να βρει κατάλληλο προσωπικό το 39% των συμμετεχόντων δήλωσε πως είναι δύσκολο να βρει εργαζόμενους, το 16% (13% στην περσινή έρευνα) πολύ δύσκολο, ενώ εύκολο δήλωσε ότι είναι μόλις το 7% (14% στην περσινή έρευνα).

Το μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις οικιακών συσκευών και  απολύμανσης/απεντόμωσης, όπου 8 στους 10 δήλωσαν δυσκολία εύρεσης προσωπικού, και ακολουθούν επιχειρήσεις από τους κλάδους των κουφωμάτων, των ηλεκτρολογικών εργασιών, των ψυκτικών εργασιών, των μεταφορών κ.ά.

Ποιος όμως πιστεύουν ότι είναι ο δικός τους βασικός παράγοντας επιτυχίας της επιχείρησής τους; Η ικανοποίηση των πελατών για το 66% του δείγματος, η ποιότητα του σέρβις και των προϊόντων για το 60%, και οι ανταγωνιστικές τιμές για το 52%.

Για τον λόγο αυτό μάλλον, ένας στους δύο επαγγελματίες κράτησε σταθερές τις τιμές χρέωσης προς τους πελάτες του, σε μείωση των τιμών άνω του 50% προχώρησε το 8,3%, το 33% του δείγματος προχώρησε σε μειώσεις από 10-50% ενώ σε αύξηση τιμών 10-50% προχώρησε το 6,6% του δείγματος.

Ποιο είναι όμως το μεγαλύτερο πρόβλημα και η μεγαλύτερη ανησυχία τους; Ο ανταγωνισμός και η ευκολία με την οποία οι πελάτες τους αλλάζουν κατάστημα, σύμφωνα με όσα δήλωσε το 58% του δείγματος.

Σε ό,τι αφορά την πορεία των οικονομικών τους μεγεθών, ποσοστό 40% δήλωσε ότι δεν σημειώθηκαν σημαντικές αλλαγές στα έσοδα της επιχείρησής τους. Ωστόσο ποσοστό 26% δήλωσε μείωση εσόδων από 10-50%, μείωση άνω του 50% δήλωσε το 11,2% του δείγματος και αύξηση 10-50% ποσοστό 22,4%. Την ίδια στιγμή το 57% των συμμετεχόντων δήλωσε αισιόδοξο για τη μελλοντική εξέλιξη της επιχείρησής του, ενώ το 12% εμφανίζεται απαισιόδοξο για την επόμενη ημέρα.

Την ίδια στιγμή 8 στους 10 δήλωσαν δυσαρεστημένοι από τις εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, Μη ικανοποιητική και καθόλου ικανοποιητική χαρακτηρίζει το επίπεδο υποστήριξης που παρέχουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι δημόσιοι φορείς ως προς τη συγκέντρωση απαραίτητων δικαιολογητικών το 71% του δείγματος.

Ένα 64% θεωρεί καθόλου και μη ικανοποιητική χαρακτηρίζει το επίπεδο υποστήριξης που παρέχουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι δημόσιοι φορείς ως προς την κατάθεση δικαιολογητικών. Ενώ το 83% του δείγματος χαρακτηρίζει καθόλου και μη ικανοποιητικό το επίπεδο υποστήριξης που παρέχει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις το ελληνικό κράτος ως προς τις εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης/επιχορήγησης. 

 

 


Από: www.ka-business.gr

Περισσότερα άρθρα στην κατηγορία "Έρευνα"
Κοινοποίησε