Διαχειριστική Επάρκεια απέκτησε ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης

Τουρισμός

  Πριν από λίγες ημέρες υπογράφηκε η σχετική πιστοποίηση με ΕΛΟΤ 1429:2008 με την οποία ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης, απέκτησε διαχειριστική επάρκεια.  

Επάρκεια απέκτησε ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης
Επάρκεια απέκτησε ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης

 

Ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης ανταποκρινόμενος στις νέες απαιτήσεις για την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα και στην ανάγκη βελτίωσης των συστημάτων προγραμματισμού- διαχείρισης και ελέγχου,απέκτησε πρόσφατα Διαχειριστική Επάρκεια τύπου Β και τύπου Γ.

Πριν από λίγες ημέρες υπογράφηκε η σχετική πιστοποίηση με ΕΛΟΤ 1429:2008.

Η πιστοποίηση Διαχειριστικής Επάρκειας καθιστά τον Οργανισμό Τουρισμού ικανό να προκηρύσσει, να αναλαμβάνει και να υλοποιεί ο ίδιος έργα καθώς και την μελέτη, τον προγραμματισμό ,την διοίκηση ,την επίβλεψη και την εκτέλεση αυτοχρηματοδοτούμενων και συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Είχε προηγηθεί η εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη κατάθεση φακέλου στα τέλη του 2018 με την οποία επιτεύχθηκε ο στόχος της Διοίκησης του Οργανισμού Τουρισμού να καταστεί φορέας υλοποίησης έργων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του και των καταστατικών του ενδιαφερόντων.

 

 

 

 


Από: ka-business.gr

Περισσότερα άρθρα στην κατηγορία "Τουρισμός"
Κοινοποίησε