Αρχική Νέα - Επικαιρότητα Καινοτομία 9+11 σημεία για νέους «δρόμους» καινοτομίας στην Υγεία και την Κυκλική Οικονομία

9+11 σημεία για νέους «δρόμους» καινοτομίας στην Υγεία και την Κυκλική Οικονομία

Έναν οδικό χάρτη 9+11 σημείων για τη διάνοιξη νέων «δρόμων» καινοτομίας στα πεδία της Υγείας και της Κυκλικής Οικονομίας, περιέγραψε ο Γενικός Διευθυντής & Μέλος Δ.Σ. του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, Δρ. Αθανάσιος Κελέμης, αναλύοντας τους τομείς, στους οποίους επικεντρώθηκε η φετινή εκδήλωση «eInnovation Roundtables» με θέμα «Η καινοτομία: Επένδυση για το μέλλον», που διοργάνωσε το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

Ειδικότερα, συνοψίζοντας τα συμπεράσματα της διοργάνωσης, ο Δρ. Αθανάσιος Κελέμης αναφέρθηκε στο πρώτο Roundtable της εκδήλωσης με τίτλο «Έρευνα και καινοτομία στον τομέα της υγείας», από το οποίο ξεχώρισε τα εξής σημεία:

 1. Η Ελλάδα πληροί όλες τις προϋποθέσεις, ώστε να καταστεί ένα προηγμένο διεθνές επενδυτικό hub (ένας κόμβος) για την υγεία, με στόχο την έρευνα για νέες θεραπείες, νέα φαρμακευτικά προϊόντα, όπως και καινοτόμα ιατρικά μηχανήματα.
 2. Οι επιδώσεις της χώρας μπορούν σαφώς να βελτιωθούν στον τομέα της ανάπτυξης και της έρευνας και ειδικότερα στις κλινικές μελέτες.
 3. Η Ελλάδα εμφανίζει μέτρια κατάταξη στην Ε.Ε. σε ό,τι αφορά τις κλινικές μελέτες. Ο αριθμός τους περιορίζεται, ετησίως, στις 2.800 μελέτες. Αναπτύσσοντας όμως συνεργασίες με τη Γερμανία, που αποτελεί μια από τις χώρες- πρωταγωνιστές στον τομέα, θα της δίδονταν με βεβαιότητα  πολλές ευκαιρίες διεύρυνσης του ερευνητικού της ορίζοντα.
 4. Η Ελλάδα διαθέτει άρτιο επιστημονικό και ερευνητικό δυναμικό, ωστόσο χρειάζεται νέα κεφάλαια, ελληνικά και ξένα, ώστε να χρηματοδοτήσει την οργάνωση και εγκατάσταση περισσότερων ερευνητικών κέντρων.
 5. Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το νέο ΕΣΠΑ, όπως και το Ταμείο Ανάκαμψης αποτελούν ορισμένες από τις βασικότερες πηγές άντλησης πόρων ικανών να μοχλεύουν ιδιωτικά κεφάλαια για στοχευμένες επενδύσεις, εστιασμένες στην έρευνα.
 6. Στην Ελλάδα, η παραγωγή φαρμάκων υψηλής εξειδίκευσης απασχολεί περί τα 21.200 άτομα. Πρόκειται για έναν ισχυρό πυρήνα ανθρώπινου δυναμικού, που θα μπορούσε να υποστηρίξει νέες καινοτόμες προσπάθειες στον τομέα της έρευνας και της επιστήμης.
 7. Η ανάπτυξη διμερών συμμαχιών μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και της αγοράς, θα επιτρέψει την επιστροφή αξιόλογων και έμπειρων επιστημόνων στην Ελλάδα.
 8. Η επίτευξη του στόχου αυτού θα καταστεί ευκολότερη, στον βαθμό που θα αναπτυχθούν συμμαχίες μεταξύ ελληνικών και γερμανικών π.χ. πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, αλλά και συνέργειες ανάμεσα σε εγχώρια και διεθνή ερευνητικά κέντρα. Βασική επιδίωξη δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από τη συμμετοχή της Ελλάδας σε περισσότερα διεθνή έργα.
 9. Η κυβέρνηση καλείται να συμβάλλει στη γενικότερη προσπάθεια διαμόρφωσης νέων δομών στήριξης της έρευνας στον τομέα της Υγείας, με τη χορήγηση κινήτρων, φορολογικών και χρηματοδοτικών, όπως και με θεσμικές παρεμβάσεις, ώστε κάθε σχετική διαδικασία να καταστεί ταχύτερη και αποδοτικότερη.

Αναφερόμενος στο δεύτερο Roundtable της εκδήλωσης, με τίτλο «Καινοτομία και κυκλική οικονομία – Αξιοποίηση πρώτων υλών και ενέργειας από τα απορρίμματα. Εμπειρίες από τη Γερμανία και προοπτικές για την Ελλάδα», που διοργανώθηκε με την υποστήριξη της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης, ο Γενικός Διευθυντής του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, ανέδειξε τα εξής συμπεράσματα:

 1. Η συζήτηση για την ορθολογικότερη διαχείριση των απορριμμάτων στην Ελλάδα αποτελεί ενόψει της πράσινης οικονομίας που αναδύεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού green deal, μια μεγάλη πρόκληση για τους πολιτικούς και τη βιομηχανία αλλά και μια μεγάλη ευκαιρία για την αλλαγή του μοντέλου διαχείρισης: τη μετάβαση δηλαδή από την επιζήμια υγειονομική ταφή στην ενεργειακή αξιοποίηση των απορριμμάτων.
 2. Η Ελληνογερμανική Συνέλευση ως φορέας, που βρίσκεται κοντά στην τοπική αυτοδιοίκηση της Ελλάδας και της Γερμανίας, προωθεί εδώ και χρόνια μέσα από το δίκτυο που διατηρεί την ενίσχυση του διαλόγου στον τομέα της διαχείρισης και κυρίως της ενεργειακής αξιοποίησης των απορριμμάτων.
 3. Στον τομέα αυτό οι δήμοι και οι περιφέρειες της Ελλάδας αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις στην καθημερινή τους διαχείριση.
 4. Ήδη κατά το παρελθόν εκπρόσωποι της γερμανικής κυβέρνησης, όπως και φορέων της κυκλικής οικονομίας διαβουλεύθηκαν με παράγοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα, προκειμένου, αφενός να καταγράψουν τις ανάγκες της χώρας σε ζητήματα ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμμάτων για την παραγωγή ενέργειας, αφετέρου να αναζητήσουν πεδία διμερούς συνεργασίας.
 5. Τις προκλήσεις αυτές η Γερμανία τις έχει αντιμετωπίσει σε μεγάλο βαθμό επιτυχώς, αναπτύσσοντας εξειδικευμένη τεχνογνωσία, την οποία μπορεί η Ελληνογερμανική Συνέλευση και το Επιμελητήριο να διαχύσουν στην Ελλάδα.
 6. Το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, που τέθηκε τον Οκτώβριο σε ισχύ, θέτει τις βάσεις και δίνει τις δυνατότητες για τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης των αποβλήτων στην Ελλάδα, καθώς για πρώτη φορά προβλέπεται η δυνατότητα ενεργειακής αξιοποίησης των απορριμμάτων.
 7. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα την κυκλικότητα των υλικών, η Ελλάδα κατέχει την τελευταία θέση στην Ε.Ε., με τον σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στο 1,5, όταν άλλες χώρες έχοντας επενδύσει σημαντικά κεφάλαια στον τομέα, εμφανίζουν πολλαπλάσιους δείκτες, όπως η Ολλανδία με 29, ή η Γαλλία με 19,5.
 8. Ειδικότερα, στην ανακύκλωση αποβλήτων, η Ελλάδα κατατάσσεται στην τέταρτη από το τέλος θέση των χωρών μελών της Ε.Ε., ανακυκλώνοντας μόλις το 14,7% των αστικών στερεών αποβλήτων.
 9. Οι χαμηλές αυτές επιδόσεις καθιστούν ξεκάθαρο ότι η χώρα έχει ανάγκη από την ενσωμάτωση εξειδικευμένης τεχνογνωσίας, την οποία θα μπορούσε να της προσφέρει η Γερμανία.
 10. Η ενεργειακή αξιοποίηση των απορριμμάτων αποτελεί κεντρικό στοιχείο της κυκλικής οικονομίας. Η κυκλική οικονομία αποτελεί έναν πυλώνα, που μπορεί να συμβάλλει δυναμικά στην ανάπτυξη της Ελλάδας.
 11. Οι συνέργειες μεταξύ φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης και η ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας καθώς και οι συνέργειες μεταξύ επιχειρήσεων των δύο χωρών που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον χώρο, μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στην πράσινη ανάπτυξη και στην αναβάθμιση της καθημερινότητας των πολιτών αλλά και να εντάξουν την Ελλάδα στον χάρτη των «πράσινων χωρών».

Τέλος, ο Δρ. Αθανάσιος Κελέμης υπογράμμισε ότι «το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο παραμένει πιστός αρωγός κάθε προσπάθειας δικτύωσης, φέρνοντας κοντά επιχειρήσεις, θεσμούς και ξένες αγορές, αλλά και κάνοντας πράξη δεσμεύσεις κι αναφορές, που με συνέπεια υποστηρίζει όλα αυτά τα χρόνια».

10 Χρόνια ka-business.gr … και συνεχίζουμε!!!
11 Απριλίου του 2011, βγήκε στον διαδικτυακό αέρα το ka-  αναπτύχθηκε στην «καρδιά» της οικονομικής κρίσης. Ο ΣΤΟΧΟΣ ήταν ένας. Να δίνει βήμα, σε όλες του τις...

Το ka-business.gr προτείνει

Ξεκινούν τα προγράμματα μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού
Με απόφαση της Υφυπουργού Τουρισμού κυρίας Σοφίας Ζαχαράκη ξεκινά η μετεκπαίδευση εργαζομένων και πρόσκαιρα ανέργων του τουριστικού κλάδου σε 10 πόλεις της χώρας μας. Πιο...
Κορωνοϊός – ΗΠΑ: Αναστέλλονται οι εμβολιασμοί με Johnson & Johnson λόγω περιστατικών θρόμβωσης
Οι ΗΠΑ προτείνουν την «παύση» χορήγησης του εμβολίου της Johnson & Johnson λόγω ανησυχιών για σοβαρά και σπάνια περιστατικά θρόμβωσης. Οι αμερικανικές ομοσπονδιακές υπηρεσίες υγείας θα ζητήσουν την άμεση παύση της...
Κραυγή αγωνίας από τον εκθεσιακό κλάδο
Στο έλεος της πανδημίας έχει αφεθεί ο ελληνικός εκθεσιακός κλάδος, ο μοναδικός στον οποίο δεν έχει επιτραπεί η επανεκκίνηση από την έναρξη της υγειονομικής...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Ακούστε το νέο τραγούδι του Κωνσταντίνου Χριστοφόρου – Σ’ Ένα Τέταρτο –
Ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου συνεχίζει τις επιτυχίες με το καινούργιο του τραγούδι με τίτλο «Σ’ ένα τέταρτο». Το βίντεο κλιπ του τραγουδιού, που ήδη αγαπήθηκε και μεταδίδεται εκατοντάδες φορές καθημερινά...
Ξεκινούν τα προγράμματα μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού
Με απόφαση της Υφυπουργού Τουρισμού κυρίας Σοφίας Ζαχαράκη ξεκινά η μετεκπαίδευση εργαζομένων και πρόσκαιρα ανέργων του τουριστικού κλάδου σε 10 πόλεις της χώρας μας. Πιο...
Γιώργος Καραγιάννης: Έχουμε ολοκληρωμένο Σχέδιο για τα μεγάλα έργα και υλοποιείται Β’ φάση διαγωνισμού για το «Flyover» τον Ιούνιο
Για το ολιστικό σχέδιο της κυβέρνησης με τα μεγάλα και μικρά έργα της Θεσσαλονίκης αλλά και της Βόρειας Ελλάδας γενικότερα, μίλησε στην ΕΡΤ3 και...