Αρχική BUSINESS Νέα Αυτές είναι οι 500 πιο κερδοφόρες εταιρίες

Αυτές είναι οι 500 πιο κερδοφόρες εταιρίες

Εμφάνισαν το 2015 συνολικά κέρδη EBITDA της τάξης των €10,8 δισ., ενώ τα κέρδη EBITDA που προκύπτουν από το σύνολο των επιχειρήσεων κατέστησαν αρνητικά (καθοριστική η συμμετοχή τραπεζών στο σύνολο. Εγραψαν συνολικά κέρδη προ φόρου της τάξης των €5,4 δισ. το 2015, ενώ το τελικό καθαρό αποτέλεσμα του συνόλου των εταιρειών ήταν για μία ακόμη φορά ζημιογόνο (εγγραφή υψηλών ζημιών το 2015, γεγονός που προήλθε αποκλειστικά από τα αρνητικά αποτελέσματα του τραπεζικού τομέα).

Τονίζεται ότι η κερδοφορία των εταιρειών της κατάταξης είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική, σε αντίθεση με το σύνολο των ελληνικών εταιρειών (περιλαμβανομένων τραπεζών-ασφαλειών), στις οποίες το τελικό τους καθαρό αποτέλεσμα παρέμεινε ζημιογόνο και το 2015 .

Επισημαίνεται ότι, το κατώτατο όριο κερδών EBITDA προκειμένου να συμπεριληφθεί μία επιχείρηση στις 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες το 2015 διαμορφώθηκε σε €3,21 εκατ., μέγεθος ελάχιστα χαμηλότερο από το 2014, αλλά σαφώς υποδεέστερο σε σχέση με τα προ κρίσης επίπεδα.

Σε επίπεδο επιχειρηματικών ομίλων, το κατώτατο όριο κερδών EBITDA προκειμένου να συμπεριληφθεί ένας όμιλος εταιρειών στους 200 πιο κερδοφόρους ομίλους το 2015 διαμορφώθηκε σε €1,62 εκατ., ποσό σημαντικά μειωμένο σε σχέση με το όριο των €2,53 εκατ.  της περσινής έκδοσης.

Συνολικές εξελίξεις – μεταβολές βασικών μεγεθών
Όσον αφορά στη σύνθεση  της ομάδας των 500 πιο κερδοφόρων ελληνικών εταιρειών (βάσει κερδών EBITDA του έτους 2015), σημειώνεται ότι 136 εταιρείες της περσινής κατάταξης δεν περιλαμβάνονται στη νέα κατάταξη και αντικαθιστώνται από άλλες επιχειρήσεις. Επίσης, από τις 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες του 2014, μόνο 67 εταιρείες είναι εισηγμένες στο Χ.Α.

 

Πίνακας 1. Μεταβολές Βασικών Μεγεθών των 500 Πλέον Κερδοφόρων Εταιρειών

(ποσά σε χιλ. €)

Μεγέθη Εταιρειών

2015

2014

Μεταβολή %

Σύνολο κύκλου εργασιών

82.557.726

84.545.285

-2,4

Σύνολο κερδών EBITDA

10.791.813

8.257.551

30,7

Σύνολο κερδών προ φόρων

5.418.205

2.733.833

98,2

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

59.311.100

57.985.057

2,3

Συγκρίνοντας τα βασικά οικονομικά μεγέθη των 500 εταιρειών της κατάταξης του 2015 σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη των ίδιων εταιρειών το 2014, προκύπτει ξεκάθαρα εικόνα βελτίωσης, με κύρια χαρακτηριστικά τα εξής:

•    Εντυπωσιακή βελτίωση της κερδοφορίας. Τα συνολικά κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 30,7% ανερχόμενα σε €10,8 δισ., ενώ  τα συνολικά προ φόρου κέρδη τους σχεδόν διπλασιάστηκαν.
•    Με βάση τα κέρδη προ φόρου (2015), από τις 500 εταιρείες της κατάταξης η μεγάλη πλειοψηφία, το 88,8%, ήταν κερδοφόρες (αναλογία μεγαλύτερη της αντίστοιχης περσινής).

  • Ο συνολικός κύκλος εργασιών των 500 επιχειρήσεων εμφάνισε το 2015 μικρή μόνο μείωση (-2,4%).
  • Τέλος και στο επίπεδο των ιδίων κεφαλαίων τους, οι 500 εταιρείες της κατάταξης εμφάνισαν αξιόλογη αύξηση το 2015.

Κατανομή εταιρειών και κερδών 2015 – μερίδια

 

Πίνακας 2.

Τομεακή Κατανομή Εταιρειών – Βασικών Μεγεθών των 500 Πλέον Κερδοφόρων Εταιρειών  (2015)

Τομέας

Πλήθος Εταιρειών

Κέρδη EBITDA

(σε χιλ. €)

Κέρδη προ φόρου

(σε χιλ. €)

Κύκλος Εργασιών

 (σε χιλ. €)

Βιομηχανία

170

2.462.068

1.333.182

26.762.913

Εμπόριο

96

1.165.245

697.784

20.697.398

Τουρισμός

40

336.481

112.490

1.030.100

Τράπεζες- Factoring*

5

1.231.923

1.218.318

1.873.069

Ασφάλειες

24

454.474

434.528

2.844.436

Λοιπές Υπηρεσίες

165

5.141.622

1.621.903

29.349.810

ΣΥΝΟΛΟ

500

10.791.813

5.418.205

82.557.726

 

Όσον αφορά τις επιδόσεις των τομέων παρατηρούνται τα εξής:
•    Η συμμετοχή του τομέα «λοιπών υπηρεσιών» στην κερδοφορία είναι εντυπωσιακή, με μερίδιό 47,6% στα κέρδη EBITDA  και μερίδιο 29,9% στα προ φόρου κέρδη, ενώ ήταν κορυφαίος και βάσει του κύκλου εργασιών (μερίδιο 35,6%).
•     Ο τομέας της Βιομηχανίας, με εμφανώς βελτιωμένες επιδόσεις, ανεδείχθη δεύτερος τόσο βάσει κερδοφορίας, καλύπτοντας μερίδια 22,8% στα κέρδη EBITDA και 24,6% στα προ φόρου κέρδη, όσο και βάσει κύκλου εργασιών (μερίδιο 32,4%).
•    Ο τομέας του Εμπορίου διατηρεί την τρίτη θέση βάσει κύκλου εργασιών, με μερίδιο 25,1%, ενώ τα μερίδια του επί των κερδών είναι ελαφρά μειωμένα σε σχέση με την περσινή έκδοση.
•    Όσον αφορά τον τομέα των Τραπεζών – εταιρειών Factoring  , τονίζεται ότι η μόνη τραπεζική συμμετοχή στην κατάταξη αφορά την Τράπεζα της Ελλάδος, της οποίας η κερδοφορία ήταν δραστικά αυξημένη το 2015, με συνέπεια το μερίδιο του τομέα στα  προ φόρου κέρδη να διαμορφωθεί σε 22,5%.

 

10 Χρόνια ka-business.gr … και συνεχίζουμε!!!
11 Απριλίου του 2011, βγήκε στον διαδικτυακό αέρα το ka-  αναπτύχθηκε στην «καρδιά» της οικονομικής κρίσης. Ο ΣΤΟΧΟΣ ήταν ένας. Να δίνει βήμα, σε όλες του τις...

Το ka-business.gr προτείνει

ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 1.000 ατόμων, που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση
Την Τρίτη, 22 Ιουνίου 2021 και ώρα 9:00, θα ενεργοποιηθεί το νέο πρόγραμμα επιδότησης της εργασίας για την πρόσληψη ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική...
Παράταση αιτήσεων τουριστικών καταλυμάτων και ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού του ΟΑΕΔ
Παρατείνεται μέχρι την Πέμπτη, 24 Ιουνίου και ώρα 23:59, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής τουριστικών καταλυμάτων και ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων για το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού...
Viral σε λίγες ώρες, το ποντιακό βίντεο κλιπ που προβάλει τις ομορφιές περιοχής στην Β. Ελλάδα
Viral με 103 ποντιακές λέξεις, έγινε σε λίγες ώρες, τραγούδι που προβάλει τις ομορφιές μιας περιοχής στην Β. Ελλάδα   Ένα βίντεο κλιπ γίνεται  και αποτελεί τουριστικό...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 1.000 ατόμων, που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση
Την Τρίτη, 22 Ιουνίου 2021 και ώρα 9:00, θα ενεργοποιηθεί το νέο πρόγραμμα επιδότησης της εργασίας για την πρόσληψη ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική...
Παράταση αιτήσεων τουριστικών καταλυμάτων και ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού του ΟΑΕΔ
Παρατείνεται μέχρι την Πέμπτη, 24 Ιουνίου και ώρα 23:59, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής τουριστικών καταλυμάτων και ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων για το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού...
Γλυκά Νερά: Προθεσμία να απολογηθεί πήρε ο πιλότος
Προθεσμία για την Τρίτη στις 10 το πρωί ζήτησε και πήρε ο κατηγορούμενος πιλότος για τη δολοφονία της Καρολάιν, στα Γλυκά Νερά. Κατά την προσαγωγή...