Αρχική BUSINESS Νέα "Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις"

“Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις”

 

Το συνολικό ποσοστό της επιχορήγησης (Δημόσια Δαπάνη) ανά επιχείρηση ανέρχεται στο 80% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του ερευνητικού έργου. Tο υπόλοιπο 20% (Ιδιωτική Συμμετοχή) θα βαρύνει την επιχείρηση και θα καλύπτεται από ιδίους πόρους.

Κύριος σκοπός της δράσης είναι η βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση, η αύξηση της επαγγελματικής ένταξης και η πρόληψη της ανεργίας των ερευνητών, μέσω της απόκτησης επαγγελματικής πείρας σε επιχειρήσεις.

Παράλληλα, η δράση επιδιώκει να συμβάλει στην ανάπτυξη και διάδοση ερευνητικών δραστηριοτήτων στις επιχειρήσεις και στην εξοικείωση τους με τα οφέλη της έρευνας και της τεχνολογικής ανανέωσης ως βασικών στοιχείων του στρατηγικού σχεδιασμού τους.

Στην παρούσα δράση δύνανται να ενταχθούν επιχειρήσεις αμιγώς ιδιωτικού τομέα όλων των κλάδων της οικονομίας, οι οποίες πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

  • Η επιχείρηση θα πρέπει να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του καθεστώτος ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De minimis). Αυτό σημαίνει πως η ενίσχυση που θα λάβει η επιχείρηση βάσει της παρούσας πρόσκλησης, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση που έχει λάβει ή αναμένεται να λάβει (συμπεριλαμβανομένων των ενισχύσεων από το ΤΕΜΠΜΕ) κατά την τελευταία τριετία από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (100.000 ευρώ για επιχειρήσεις στον τομέα των οδικών μεταφορών).
  • Να μην είναι προβληματική, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2.1 σημεία 9,10 και 11 των Κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2004/C/244/02.
  • Να μη δραστηριοποιείται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας
  • Να μην ασχολείται με την πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων
  • Να μη δραστηριοποιείται στον τομέα του άνθρακα

Λοιπές προϋποθέσεις συμμετοχής:

  • Η επιχείρηση δεν θα πρέπει να προβεί σε απολύσεις προσωπικού αντίστοιχου επιπέδου και αντικειμένου με αυτό των προσλαμβανόμενων ερευνητών από τη δημοσίευση της παρούσας και μέχρι 12 μήνες μετά την έναρξη του έργου. Εξαίρεση αποτελούν περιπτώσεις απόλυσης λόγω πειθαρχικών παραπτωμάτων, οι οποίες θα πρέπει να τεκμηριώνονται από την επιχείρηση.

Το προσωπικό που θα επιχορηγηθεί πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

1. Να έχει την ιδιότητα του ανέργου

2. Να μην έχει απασχοληθεί στην επιχείρηση ή σε άλλη επιχείρηση στην οποία η ίδια συμμετέχει με ποσοστό μεγαλύτερο του 50% (ή και αντίστροφα) με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης κατά τους τελευταίους 12 μήνες από την έναρξη του έργου

 

3. Στην περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων: δεν θα πρέπει να είναι σύζυγος ή να συνδέεται με α’ βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον επιχειρηματία

4. Στην περίπτωση Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., Ε.Π.Ε.: δεν θα πρέπει να είναι ομόρρυθμος εταίρος στις Ο.Ε. και Ε.Ε., να ανήκει στα μέλη του Δ.Σ. για τις Α.Ε., να είναι εταίρος στις θα πρέπει να είναι σύζυγος ή να συνδέεται με α’ βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τα προαναφερόμενα πρόσωπα

5. Στην περίπτωση αλλοδαπού/ής ερευνητή/τριας ή τεχνικού να εξασφαλίζεται άδεια παραμονής και εργασίας του/της για όσο διάστημα διαρκεί το έργο (εφόσον απαιτείται, ανάλογα με τη χώρα προέλευσης).

Τα προτεινόμενα ερευνητικά έργα πρέπει θα έχουν ελάχιστη διάρκεια 18μήνες και μέγιστη 24 μήνες και σίγουρα πριν την 30/7/2015. Η ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του κάθε έργου (και ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών), θα ορίζεται στην Απόφαση Χρηματοδότησής του.

Τα προτεινόμενα ερευνητικά έργα πρέπει θα έχουν ελάχιστη διάρκεια 18μήνες και μέγιστη 24 μήνες και σίγουρα πριν την 30/7/2015. Η ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του κάθε έργου (και ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών), θα ορίζεται στην Απόφαση Χρηματοδότησής του.

ΠΗΓΗ: www.realvalue.gr

 

 

To ka-business.gr φέρνει σε πρώτο πλάνο τα SMART CITIES
Πώς μια πόλη γίνεται smart? Ποια τεχνολογία πρέπει να έχουν στα χέρια τους οι πολίτες σε μία smart κοινωνία? Τι ρόλο παίζουν οι Υποδομές...

Το ka-business.gr προτείνει

Τι θα ανακοινώσει τελικά σήμερα ο Μητσοτάκης
Σήμερα Σάββατο μέχρι το μεσημέρι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, θα ανακοινώσει τελικά πιο αυστηρά μέτρα καθώς  ραγδαία είναι η εξάπλωση του κορωνοϊού στη χώρα...
Η θάλασσα βγήκε στη στεριά από τον σεισμό των 6,7 Ρίχτερ που χτύπησε το νησί του Σάμου
Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, ήταν σαν να χτύπησε το σημείο μικρό τσουνάμι. Η Πολιτική Προστασία μέσω του 112 έστειλε μήνυμα στους πολίτες του νησιού να...
Ισχυρός σεισμός 6,7 Ρίχτερ ανοιχτά της Σάμου: Έγινε αισθητός σε όλη την Ελλάδα
Σημειώθηκε στις 14:00 το μεσημέρι της Παρασκευής 30/10, στον θαλάσσιο χώρο ανατολικά της Σάμου. Η σεισμική δόνηση είχε μεγάλη διάρκεια, μικρό εστιακό βάθος μόλις στα 10 χιλιόμετρα...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Τι θα ανακοινώσει τελικά σήμερα ο Μητσοτάκης
Σήμερα Σάββατο μέχρι το μεσημέρι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, θα ανακοινώσει τελικά πιο αυστηρά μέτρα καθώς  ραγδαία είναι η εξάπλωση του κορωνοϊού στη χώρα...
Αναβολή και νέες ημερομηνίες παραστάσεων στο θέατρο “Αμαλία” στη Θεσσαλονίκη
Η διεύθυνση του θεάτρου ΑΜΑΛΙΑ ανακοίνωσε την αναβολή παραστάσεων, που θα ανέβαιναν τις επόμενες μέρες, μετά την αλλαγή επιπέδου στον επιδημιολογικό χάρτη της Θεσσαλονίκης...
ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- Αναστολή εκδηλώσεων
Μετά την υπαγωγή της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης στο Επίπεδο 4 του Χάρτη Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας, αναστέλλονται όλες οι προγραμματισμένες συναυλίες και παραστάσεις του...