Αρχική BUSINESS Νέα ΕΒΕΘ: Χορήγηση φορολογικής ενημερότητας σε επιχειρήσεις με οφειλές σε αναστολή

ΕΒΕΘ: Χορήγηση φορολογικής ενημερότητας σε επιχειρήσεις με οφειλές σε αναστολή

Η μη χορήγηση ενημερότητας σε επιχειρήσεις με φορολογικές οφειλές σε αναστολή αποτελεί το αντικείμενο επιστολής του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης προς τον Υφυπουργό Οικονομικών, κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο.

Η επιστολή εστιάζει στο ότι οι ΔΟΥ αρνούνται να χορηγήσουν αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας σε πληγείσες από την πανδημία COVID-19 επιχειρήσεις, οι οποίες κάνουν χρήση της ρύθμισης παράτασης καταβολής ή αναστολής είσπραξης των οφειλών τους στις ΔΟΥ. Οι ΔΟΥ απαιτούν για τη χορήγηση της ενημερότητας είτε την πλήρη εξόφληση των οφειλών, είτε την υπαγωγή τους σε καθεστώς ρύθμισης.

Ολόκληρη η επιστολή του ΕΒΕΘ:

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Κατόπιν σχετικής ενημέρωσης που λάβαμε από επιχειρήσεις-μέλη μας, θέτουμε υπόψη σας ένα ζήτημα το οποίο σχετίζεται με την εξασφάλιση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας από επιχειρήσεις στις οποίες έχει χορηγηθεί, εκ του νόμου, παράταση καταβολής ή αναστολή είσπραξης των οφειλών τους στις ΔΟΥ και τα Ελεγκτικά Κέντρα, μέχρι τις 30.04.2021, σύμφωνα με το προβλεπόμενα στο άρθρο 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ και των κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθεισών Υπουργικών Αποφάσεων. 

Ειδικότερα, οι ΔΟΥ αρνούνται να χορηγήσουν αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας σε πληγείσες από την πανδημία COVID-19 επιχειρήσεις, οι οποίες κάνουν χρήση της ανωτέρω ευνοϊκής ρύθμισης και απαιτούν, για τη χορήγηση της ενημερότητας, είτε την πλήρη εξόφληση των οφειλών είτε την υπαγωγή τους σε καθεστώς ρύθμισης. Όπως αντιλαμβάνεστε, οι συνέπειες για τις πληγείσες επιχειρήσεις που εύλογα αδυνατούν επί του παρόντος να εξυπηρετήσουν τις οφειλές τους προς τις ΔΟΥ, είναι ιδιαιτέρως δυσμενείς, καθώς χωρίς το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας δεν μπορούν να εισπράξουν χρήματα ή να εξοφλήσουν τίτλους πληρωμής από τον Δημόσιο Τομέα, να συμμετάσχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς κλπ. Επιπροσθέτως, έχουν περιέλθει σε γνώση μας περιπτώσεις επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν λάβει έγκριση για την αίτηση δανειοδότησης που υπέβαλαν στο πλαίσιο Προγράμματος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, αλλά δεν μπορούν να λάβουν το ποσό του δανείου, καθώς οι συνεργαζόμενες Τράπεζες απαιτούν ως απαραίτητο δικαιολογητικό για την εκταμίευση το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας. 

Είμαστε της άποψης ότι η πρακτική αυτή των ΔΟΥ έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το πνεύμα των διατάξεων που χορηγούν την παράταση/αναστολή είσπραξης των οφειλών και αποσκοπούν στη διευκόλυνση των επιχειρήσεων να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της πανδημίας, καθώς θέτει αναίτια εμπόδια στην προσπάθεια τους να αξιοποιήσουν κάθε μέτρο και δυνατότητα για την ενίσχυση της ρευστότητάς τους και τη διατήρηση των θέσεων απασχόλησης. Ως εκ τούτου, θεωρούμε απαραίτητη τη διευκρίνιση του ζητήματος είτε μέσω σχετικής οδηγίας, αντίστοιχης της οδηγίας Ε2078/05.06.2020, που προβλέπει τη διαδικασία χορήγησης ενημερότητας σε εκμισθωτές ακινήτων που υπάγονται στις ευεργετικές διατάξεις για την παράταση/αναστολή οφειλών είτε, εφόσον κριθεί αναγκαίο, μέσω σχετικής νομοθετικής ρύθμισης.»

10 Χρόνια ka-business.gr … και συνεχίζουμε!!!
11 Απριλίου του 2011, βγήκε στον διαδικτυακό αέρα το ka-  αναπτύχθηκε στην «καρδιά» της οικονομικής κρίσης. Ο ΣΤΟΧΟΣ ήταν ένας. Να δίνει βήμα, σε όλες του τις...

Το ka-business.gr προτείνει

Εστίαση: Άμεσα η νέα δράση, προϋπολογισμού 330 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω ΕΣΠΑ για την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις εστίασης.
Πώς μπορείτε να επωφεληθείτε. // Του Ευστάθιου Λιακόπουλου, Founder & CEO της εταιρείας BSS Η τύχη της εστίασης δεν αφορά μόνο όσους εμπλέκονται άμεσα σε...
Ποιοι εργαζόμενοι θα χρειάζονται self test από Δευτέρα για να μπορέσουν να εργαστούν και πως λειτουργεί το σύστημα
Χθες έγιναν οι σχετικές ανακοινώσεις από τον υπουργό Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη, με τα self test να είναι υποχρεωτικά για την εργασία τους. Σε περίπτωση...
Αυτά συζητούν οι ειδικοί για το Πάσχα
Οι αποφάσεις για το άνοιγμα των μετακινήσεων το Πάσχα θα ληφθούν την Μεγάλη Εβδομάδα. Ως τώρα υπάρχουν δύο προτάσεις για την έξοδο από τα μεγάλα...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Εστίαση: Άμεσα η νέα δράση, προϋπολογισμού 330 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω ΕΣΠΑ για την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις εστίασης.
Πώς μπορείτε να επωφεληθείτε. // Του Ευστάθιου Λιακόπουλου, Founder & CEO της εταιρείας BSS Η τύχη της εστίασης δεν αφορά μόνο όσους εμπλέκονται άμεσα σε...
Ποιοι εργαζόμενοι θα χρειάζονται self test από Δευτέρα για να μπορέσουν να εργαστούν και πως λειτουργεί το σύστημα
Χθες έγιναν οι σχετικές ανακοινώσεις από τον υπουργό Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη, με τα self test να είναι υποχρεωτικά για την εργασία τους. Σε περίπτωση...
Αυτά συζητούν οι ειδικοί για το Πάσχα
Οι αποφάσεις για το άνοιγμα των μετακινήσεων το Πάσχα θα ληφθούν την Μεγάλη Εβδομάδα. Ως τώρα υπάρχουν δύο προτάσεις για την έξοδο από τα μεγάλα...