Αρχική BUSINESS Νέα Γεύμα εργασίας ΣΕΒΕ με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, κ. Ιωάννη Δραγασάκη...

Γεύμα εργασίας ΣΕΒΕ με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, κ. Ιωάννη Δραγασάκη και τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης, κ. Αλέξανδρο Χαρίτση

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο κρίσιμο θέμα της υπερφορολόγησης, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι εισφορές, τονίζοντας ότι αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας σήμερα, απειλώντας και τη βιωσιμότητα των λίγων υγιών επιχειρήσεων που έχουν παραμείνει στη χώρα. Επεσήμανε τη θέση του Συνδέσμου για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων ότι πρέπει να δημιουργηθούν και νέοι μηχανισμοί, οι οποίοι θα μπορούν να επενδύουν και στο μετοχικό κεφάλαιο των επιχειρήσεων. Η δημιουργία του νέου Ταμείο Συνεπενδύσεων (Fund of Funds) είναι θετική και τέτοια ταμεία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και στην αντιμετώπιση του τεράστιου προβλήματος των «κόκκινων» δανείων.

 

Ο αριθμός των ελληνικών επιχειρήσεων που εξάγουν έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Για την επιτυχή είσοδο σε μια διεθνή αγορά χρειάζεσαι καθοδήγηση, τεχνογνωσία και βοήθεια. Κι αυτός ακριβώς είναι ο ρόλος που παίζουν οι σύνδεσμοι εξαγωγέων και ιδιαίτερα ο ΣΕΒΕ, όπου υπάρχει στελεχωμένο members’ help desk που λειτουργεί καθημερινά παρέχοντας άμεση υποστήριξη στους Έλληνες εξαγωγείς. Η επιθυμία της Κυβέρνησης να δημιουργήσει ένα online help desk από το μηδέν μόνο κατασπατάληση πόρων αποτελεί, όταν μπορεί να εκμεταλλευτεί και να αξιοποιήσει τις δυνατότητες, την 40ετή τεχνογνωσία και τη δυναμική που έχει ο ΣΕΒΕ.

 

Κλείνοντας, ο Δρ Λουφάκης αναφέρθηκε στη συνεργασία του ΣΕΒΕ με την Πολιτεία και συγκεκριμένα το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αλλά και τον ΕΦΕΠΑΕ, η οποία έφερε απτά αποτελέσματα, συγκεκριμένα την κατάργηση της υποχρέωσης προσκόμισης εγγυητικής επιστολής προκειμένου κάποια εταιρία να πάρει χρήματα από επενδυτικά προγράμματα του ΕΣΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ ζήτησε την υιοθέτηση του συγκεκριμένου μέτρου και στα υπόλοιπα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως για παράδειγμα ο Αναπτυξιακός Νόμος.

 

Στην ομιλία του ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, κ. Ιωάννης Δραγασάκης τόνισε ότι η ανάκαμψη της οικονομίας, τόσο σε επίπεδο παραγωγής όσο και σε επίπεδο απασχόλησης, είναι γεγονός. Οι βασικοί δείκτες που αποτυπώνουν τη δυναμική και ορίζουν την προοπτική της οικονομίας έχουν θετικό πρόσημο και η έγκαιρη ολοκλήρωση της 2ης αξιολόγησης θα διαδραματίσει ρόλο επιταχυντή και ενισχυτή των θετικών εξελίξεων.

 

Σημείωσε, όμως, ότι η βαθιά ύφεση που δημιούργησαν ή και επέτειναν οι πολιτικές του 1ου και του 2ου Μνημονίου έχει αφήσει μεγάλα κοινωνικά τραύματα και η δημοσιονομική προσαρμογή έγινε με βαρύ κοινωνικό κόστος. Η στήριξη της κοινωνίας συνιστά προτεραιότητα και σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και οι πρόσφατες ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Σε αυτές τις κοινωνικές συνθήκες, η οικονομική ανάκαμψη, για να ενισχυθεί και να είναι διατηρήσιμη,  θα πρέπει να οδηγεί σ’ ένα νέο υπόδειγμα Βιώσιμης και Δίκαιης Ανάπτυξης.

 

Σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος, ο ανασχεδιασμός του ΕΣΠΑ, τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και οι δημόσιες πολιτικές που υλοποιεί η κυβέρνηση αποσκοπούν στη δημιουργία των προϋποθέσεων για την αλλαγή του υποδείγματος σε αυτήν την κατεύθυνση. Επιπλέον, το πλαίσιο ρύθμισης των «κόκκινων» δανείων, η δέσμη σύγχρονων και καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων, αλλά και η πίεση της ίδιας της κοινωνίας, ωθούν στην ανάδειξη μιας νέας κοινωνικά υπεύθυνης επιχειρηματικότητας που θα αποτελέσει ουσιαστικό συνδιαμορφωτή του νέου υποδείγματος. Κλείνοντας την ομιλία του τόνισε, ότι σε αυτή τη διαδικασία, ο ρόλος των κοινωνικών φορέων που εκπροσωπούν είτε την επιχειρηματικότητα είτε την εργασία είναι σημαντικός και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον ΣΕΒΕ, η σχέση συνεργασίας είναι εδραιωμένη και θα συνεχιστεί και στο μέλλον.

 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Αλέξης Χαρίτσης επικεντρώθηκε στην προσπάθεια της κυβέρνησης να αξιοποιήσει συντονισμένα όλα εκείνα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να δώσουν στην ελληνική οικονομία τις απαραίτητες αναπτυξιακές ωθήσεις. Παρουσίασε έναν ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχεδιασμό που έρχεται σε ρήξη με τις παλαιότερες αποσπασματικές λογικές και εστιάζει στις συνέργειες και συνεργασίες, τον εξαγωγικό προσανατολισμό, την επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία, την αξιοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

 

Ο κ. Χαρίτσης ανέλυσε πώς αυτές οι προτεραιότητες αποτυπώνονται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του νέου ΕΣΠΑ καθώς και του νέου Αναπτυξιακού Νόμου. Μία σημαντική καινοτομία, τόνισε, είναι ο ανοιχτός καταπιστευτικός λογαριασμός (escrow account) που επιτρέπει την εκταμίευση πόρων χωρίς την καταβολή εγγυητικής επιστολής, διευκολύνοντας σημαντικά τους ενδιαφερόμενους να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια.

 

Παρουσίασε, επίσης, τα σύγχρονα χρηματοοικονομικά εργαλεία για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζει η πρωτοποριακή πλατφόρμα του Ταμείου Συνεπενδύσεων (Fund of Funds), που εξασφαλίζει άμεση και ευέλικτη χρηματοδότηση μέσω συμμετοχών στο μετοχικό κεφάλαιο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (equity capital, venture capital).

 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός στάθηκε, τέλος, στη σημασία που αποδίδει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας στη δημόσια διαβούλευση για όλες τις πρωτοβουλίες της. «Η ανάπτυξη είναι υπόθεση και των παραγωγικών φορέων, όχι μόνο του δικού μας σχεδιασμού», τόνισε χαρακτηριστικά.

 

10 Χρόνια ka-business.gr … και συνεχίζουμε!!!
11 Απριλίου του 2011, βγήκε στον διαδικτυακό αέρα το ka-  αναπτύχθηκε στην «καρδιά» της οικονομικής κρίσης. Ο ΣΤΟΧΟΣ ήταν ένας. Να δίνει βήμα, σε όλες του τις...

Το ka-business.gr προτείνει

ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 1.000 ατόμων, που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση
Την Τρίτη, 22 Ιουνίου 2021 και ώρα 9:00, θα ενεργοποιηθεί το νέο πρόγραμμα επιδότησης της εργασίας για την πρόσληψη ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική...
Παράταση αιτήσεων τουριστικών καταλυμάτων και ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού του ΟΑΕΔ
Παρατείνεται μέχρι την Πέμπτη, 24 Ιουνίου και ώρα 23:59, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής τουριστικών καταλυμάτων και ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων για το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού...
Viral σε λίγες ώρες, το ποντιακό βίντεο κλιπ που προβάλει τις ομορφιές περιοχής στην Β. Ελλάδα
Viral με 103 ποντιακές λέξεις, έγινε σε λίγες ώρες, τραγούδι που προβάλει τις ομορφιές μιας περιοχής στην Β. Ελλάδα   Ένα βίντεο κλιπ γίνεται  και αποτελεί τουριστικό...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 1.000 ατόμων, που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση
Την Τρίτη, 22 Ιουνίου 2021 και ώρα 9:00, θα ενεργοποιηθεί το νέο πρόγραμμα επιδότησης της εργασίας για την πρόσληψη ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική...
Παράταση αιτήσεων τουριστικών καταλυμάτων και ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού του ΟΑΕΔ
Παρατείνεται μέχρι την Πέμπτη, 24 Ιουνίου και ώρα 23:59, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής τουριστικών καταλυμάτων και ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων για το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού...
Γλυκά Νερά: Προθεσμία να απολογηθεί πήρε ο πιλότος
Προθεσμία για την Τρίτη στις 10 το πρωί ζήτησε και πήρε ο κατηγορούμενος πιλότος για τη δολοφονία της Καρολάιν, στα Γλυκά Νερά. Κατά την προσαγωγή...