Αρχική BUSINESS Νέα Νέα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020

Νέα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόκειται για τα εξής προγράμματα:

1)Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Το πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων τουριστικών επιχειρήσεων με στόχο τον εκσυγχρονισμό τους και την αναβάθμιση των προϊόντων και υπηρεσιών τους ώστε να βελτιωθεί η ανταγωνιστική τους θέση στην διεθνή τουριστική αγορά.
Στους δικαιούχους του προγράμματος συγκαταλέγονται: υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον στρατηγικό τομέα του Τουρισμού. Τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν θα πρέπει να στοχεύουν ξεκάθαρα στον εκσυγχρονισμό της υποδομής και της λειτουργία των τουριστικών μονάδων μέσω την διαμόρφωση νέων προϊόντων και υπηρεσιών.
Οι ενισχυόμενες από το πρόγραμμα ενέργειες θεωρούνται:
Εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών υποδομών

Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας / ύδατος
Παρεμβάσεις εμπλουτισμού του προσφερόμενου προϊόντος με νέες υπηρεσίες (επέκταση σε εναλλακτικές μορφές, παρεμβάσεις για ΑΜΕΑ, κλπ.)
Πιστοποιήσεις υποδομών και υπηρεσιών
Προβολή – Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους
Αμοιβές Συμβούλων  Μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 50.000.000 € , σε δύο κύκλους προκηρύξεων με Δημόσια Δαπάνη 25.000.000 € έκαστος
Επιλέξιμος Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων : 30.000 € – 300.000 €
Ένταση ενίσχυσης : 50%

Διάρκεια επενδυτικών σχεδίων : 18 μήνες
Εκτιμώμενος αριθμός τελικών ωφελούμενων: Από 600 έως 700 Τουριστικές Μικρές και Πολύ μικρές επιχειρήσεις.   2)Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Η δράση στοχεύει στην υποστήριξη των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την άσκηση επαγγελματικής τους δραστηριότητας σχετιζόμενη με την ειδικότητά τους. Η προκήρυξη αναμένεται να υλοποιηθεί σε δύο κύκλους (1ος : 2015 και 2ος :2016 ). Οι δικαιούχοι του προγράμματος είναι : Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης , άνω των 25 ετών που είναι:

Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή

Φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας
Οι ενισχυόμενες κατηγορίες ελεύθερων επαγγελματιών είναι:
Δικηγόροι / Κοινωνιολόγοι / Διακοσμητές / Δημοσιογράφοι
Οικονομολόγοι / Λογιστές / Προγραμματιστές / Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Μηχανικοί / Γεωπόνοι / Δασολόγοι
Ξεναγοί / Μεταφραστές / Καθηγητές/ Δάσκαλοι
Μουσικοί / Σκηνοθέτες
Ιατροί / Οδοντίατροι / Κτηνίατροι / Φυσιοθεραπευτές
Βιολόγοι / Ψυχολόγοι
Το πρόγραμμα ενισχύει τα σχέδια για την ένταξη ή/ και την υποστήριξη των πτυχιούχων στην άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος για δύο έτη. Για αυτά τα δύο έτη το πρόγραμμα καλύπτει συγκεκριμένες δαπάνες όπως :
Αγορά Απαραίτητου επαγγελματικού εξοπλισμού
Λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.α)
Δαπάνες προβολής και δικτύωσης
Κόστος μισθωτής εργασίας (σε περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου)
Αμοιβές τρίτων, γενικό εξοπλισμό (γραφεία , καθιστικά κ.α.) Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: Από 5.000 έως 25.000 € (έως 100% ενίσχυση )
Ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη : 50.000.000€ ( δύο κύκλοι επί 25.000.000€ )
Ολοκλήρωση επενδύσεων: σε 24 μήνες από την έναρξη.  
3)Πρόγραμμα Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας

Η δράση στοχεύει στην δημιουργία πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας (πλην του Τουρισμού) με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια καθώς και στην ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου. Προτεραιότητα εστιάζεται στους Τομείς :

Αγροδιατροφής
Ενέργειας
Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας
Περιβάλλοντος
Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Υγείας -Φαρμάκων
Υλικών – Κατασκευές
Οι δικαιούχοι του προγράμματος είναι φυσικά πρόσωπα άνω των 25 ετών που κατά την υποβολή της αίτησης:

είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή
όσοι ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.
Μέσω της δράσης αυτής ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια για την ίδρυση και λειτουργία νέας επιχείρησης για τα επόμενα δύο έτη. Για την διετία αυτή καλύπτονται οι παρακάτω δαπάνες:

O επαγγελματικός παραγωγικός εξοπλισμός (έως 40% συνολικού προϋπολογισμού έργου),
Το λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.α. )
Οι δαπάνες προβολής και δικτύωσης
Το κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου)
Οι αμοιβές τρίτων
Ο Γενικός εξοπλισμός (γραφεία, καθιστικά κ.α.) Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: Έως 50.000 € συνολικού κόστους (έως 100% ενίσχυση)
Προϋπολογισμός δράσης: 120 εκατ. € ( δύο κύκλοι επί 60.000.000€ )
Ολοκλήρωση επενδύσεων: σε 24 μήνες από την έναρξη.

ΠΗΓΗ: www.MyCompanyFinance.gr

10 Χρόνια ka-business.gr … και συνεχίζουμε!!!
11 Απριλίου του 2011, βγήκε στον διαδικτυακό αέρα το ka-  αναπτύχθηκε στην «καρδιά» της οικονομικής κρίσης. Ο ΣΤΟΧΟΣ ήταν ένας. Να δίνει βήμα, σε όλες του τις...

Το ka-business.gr προτείνει

Ανοίγει η εστίαση στις 4 Μαΐου με πολύ αυστηρούς όρους
Tα καφέ και τα εστιατόρια θα ανοίξουν με πολύ αυστηρούς όρους. Αυστηρά με τραπεζάκια έξω, συγκεκριμένο αριθμό ατόμων ανά κατάστημα και μεγάλες αποστάσεις μεταξύ...
Έρευαν: Να δοθεί προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ζητούν οι νέοι στην Ελλάδα
H ActionAid στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής εκστρατείας «Όχι στην Κλιματική αλλαγή, Ναι στο Κλίμα Αλλαγής» παρουσιάζει τα αποτελέσματα έρευνας που διεξήχθη σε 23 χώρες...
Αυτό είναι το Πασχαλινό Ωράριο
Η Κυβέρνηση αποφάσισε την παράταση της λειτουργίας της αγοράς της Θεσσαλονίκης με τη μέθοδο του click away, έως και τη M. Δευτέρα, 26 Απριλίου...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Αντζάλι Σουντ: Η 37χρονη CEO που μετέτρεψε το σχεδόν ξεχασμένο Vimeo σε εταιρεία δισεκατομμυρίων δολαρίων
Πριν από επτά χρόνια το Vimeo, ο «περίεργος» καλλιτεχνικός ξάδελφος του YouTube, έκανε όνειρα για μεγάλες συνεργασίες με το Χόλιγουντ. Ο ιδιοκτήτης του, η
Ανοίγει η εστίαση στις 4 Μαΐου με πολύ αυστηρούς όρους
Tα καφέ και τα εστιατόρια θα ανοίξουν με πολύ αυστηρούς όρους. Αυστηρά με τραπεζάκια έξω, συγκεκριμένο αριθμό ατόμων ανά κατάστημα και μεγάλες αποστάσεις μεταξύ...
Παγκόσμιες τάσεις 2040
Του Νάσου Πετράκη // Στις 8 Απριλίου 2021, το Εθνικό Συμβούλιο Πληροφοριών (NIC) των ΗΠΑ, έδωσε στη δημοσιότητα την 7η έκθεση των Global