Αρχική BUSINESS Νέα Τρία προγράμματα ΑΛΙΕΙΑΣ και ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 είναι σε εξέλιξη

Τρία προγράμματα ΑΛΙΕΙΑΣ και ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 είναι σε εξέλιξη

 

 

ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  


3.1.8 «Υγεία και Ασφάλεια» και

4.1.20 «Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης,διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους»  (ΑΔΑ: ΨΡΤ64653ΠΓ-ΟΘΩ)

 3.1.22 «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων» (ΑΔΑ: Ω6ΠΤ4653ΠΓ-ΓΞ5)

 

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων είναι: Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους (επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων.

 

Η ημερομηνία  υποβολής αιτήσεων είναι από 02-09-2019 μέχρι 15-11-2019

 

 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 


Ενωσιακή Προτεραιότητα 5  «ΜΕΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ» (ΑΔΑ:ΩΥΓ24653ΠΓ-ΗΝΚ) και «ΣΧΕΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ» (ΑΔΑ:ΨΨΗ94653ΠΓ-ΧΩΔ) ,

-Βελτίωση της οργάνωσης της αγοράς για προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

-Αναζήτηση νέων αγορών και βελτίωση των όρων εμπορίας

-Προώθηση της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων.

-Διαφάνεια της παραγωγής.

-Ιχνηλασιμότητα και οικολογικά σήματα.

-Υπόδειγμα συμβάσεων

-Εκστρατείες ενημέρωσης και προβολής

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων είναι: Οργανώσεις Παραγωγών και Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών καθώς και Διακλαδικές Οργανώσεις αλιευτικών προϊόντων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, Νομικά Πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς και λοιπές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στα αντικείμενα της αλιείας, των υδατοκαλλιεργειών, της μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

 

Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι: 31-12-2021. 

 

 

 

ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

 

3.2.2  «Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια»   και

4.2.4 «Αύξηση ενεργειακής απόδοσης και μετατροπή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» (ΑΔΑ:99Π44653ΠΓ-1ΝΦ)

-Παραγωγικότητα. -Διαφοροποίηση. -Υγεία των ζώων. -Ποιότητα των προϊόντων. -Αποκατάσταση.

-Συμπληρωματικές δραστηριότητες.

-Ενεργειακή απόδοση.-Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων είναι: Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς ή φορείς Αυτοδιοίκησης και λοιπές Οργανώσεις, που πληρούν σωρευτικά τους κάτωθι όρους:

-Είναι επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας.

-Έχουν την ευθύνη πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση Πράξης.

-Επιβαρύνονται τελικά με το κόστος της.

3.4.4 «Μεταποίηση Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας» (ΑΔΑ:67ΦΠ4653ΠΓ-ΟΞΖ)

-Εξοικονόμηση ενέργειας ή μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον.

-Βελτίωση της ασφάλειας, της υγιεινής, της υγείας και των συνθηκών εργασίας.

-Μεταποίηση των αλιευμάτων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.

-Μεταποίηση των υποπροϊόντων.

-Μεταποίηση των προϊόντων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας.

-Νέα ή βελτιωμένα προϊόντα, διαδικασίες ή συστήματα διαχείρισης.

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων είναι: Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί

φορείς και λοιπές Οργανώσεις, που έχουν την ευθύνη πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς

ενίσχυση Πράξης και που τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της.

 

Η ημερομηνία  υποβολής αιτήσεων είναι από 02-09-2019 μέχρι 15-11-2019

 

 

 

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης, υποβάλλονται, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)  ηλεκτρονικά στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr

 

 

Ενημέρωση και πληροφορίες για την Πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους και στο κοινό παρέχονται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑλΘ, στα τηλέφωνα 2131501151, 2131501186, 2131501181 και 2131501175

 

 

9 χρόνια ka-business.gr… και συνεχίζουμε!
11 Απριλίου 2011 στις 16:00 το βγήκε στον διαδυκτιακό αέρα. 9 χρόνια κάνουμε focus στις καλές ειδήσεις Προβάλουμε την άλλη ΕΛΛΑΔΑ  αυτή της...

Το ka-business.gr προτείνει

Ο αγροτικός κόσμος επενδύει για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας
Ο αγρότης, οι ομάδες παραγωγών και οι αγροτικές επιχειρήσεις έχουν την ευκαιρία να επωφεληθούν πλήρως και να εκσυγχρονίσουν τις μονάδες τους συμβάλλοντας στη βελτίωσή...
Πλούσιο το πρόγραμμα των σχεδιαζόμενων εκδηλώσεων του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου για την 85η ΔΕΘ
Έναν σημαντικό αριθμό εκδηλώσεων πρόκειται να διοργανώσει το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο στο πλαίσιο της 85ης ΔΕΘ, όπου τιμώμενη χώρα θα είναι η...
Το Υπουργείο Τουρισμού θεσμοθετεί ταξιδιωτικά voucher έως 300 ευρώ ανά εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα
Μετά από εισήγηση του Υπουργού Τουρισμού κ. Χάρη Θεοχάρη, το Υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο του φορολογικού νομοσχεδίου, φέρνει προς διαβούλευση και προς ψήφιση διάταξη,...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Ο αγροτικός κόσμος επενδύει για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας
Ο αγρότης, οι ομάδες παραγωγών και οι αγροτικές επιχειρήσεις έχουν την ευκαιρία να επωφεληθούν πλήρως και να εκσυγχρονίσουν τις μονάδες τους συμβάλλοντας στη βελτίωσή...
Η Austrian Airlines αυξάνει τα δρομολόγιά της κατά 40% μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου
Η Austrian Airlines ανακοίνωσε το υπόλοιπο πρόγραμμα δρομολογίων για το καλοκαίρι του 2020, το οποίο θα βρίσκεται σε ισχύ έως και το τέλος Οκτωβρίου....
Επίσκεψη του Πρέσβη των Η.Π.Α. στην ΟΛΘ Α.Ε.
Επίσκεψη του Αμερικανού Πρέσβη, Geoffrey R. Pyatt, συνοδεία του Γενικού Προξένου, Gregory W. Pfleger, πραγματοποιήθηκε  στην ΟΛΘ Α.Ε. Τον Πρέσβη των Η.Π.Α. υποδέχτηκαν στο...