Αρχική BUSINESS Νέα Τρία προγράμματα ΑΛΙΕΙΑΣ και ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 είναι σε εξέλιξη

Τρία προγράμματα ΑΛΙΕΙΑΣ και ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 είναι σε εξέλιξη

 

 

ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  


3.1.8 «Υγεία και Ασφάλεια» και

4.1.20 «Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης,διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους»  (ΑΔΑ: ΨΡΤ64653ΠΓ-ΟΘΩ)

 3.1.22 «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων» (ΑΔΑ: Ω6ΠΤ4653ΠΓ-ΓΞ5)

 

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων είναι: Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους (επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων.

 

Η ημερομηνία  υποβολής αιτήσεων είναι από 02-09-2019 μέχρι 15-11-2019

 

 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 


Ενωσιακή Προτεραιότητα 5  «ΜΕΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ» (ΑΔΑ:ΩΥΓ24653ΠΓ-ΗΝΚ) και «ΣΧΕΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ» (ΑΔΑ:ΨΨΗ94653ΠΓ-ΧΩΔ) ,

-Βελτίωση της οργάνωσης της αγοράς για προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

-Αναζήτηση νέων αγορών και βελτίωση των όρων εμπορίας

-Προώθηση της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων.

-Διαφάνεια της παραγωγής.

-Ιχνηλασιμότητα και οικολογικά σήματα.

-Υπόδειγμα συμβάσεων

-Εκστρατείες ενημέρωσης και προβολής

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων είναι: Οργανώσεις Παραγωγών και Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών καθώς και Διακλαδικές Οργανώσεις αλιευτικών προϊόντων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, Νομικά Πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς και λοιπές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στα αντικείμενα της αλιείας, των υδατοκαλλιεργειών, της μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

 

Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι: 31-12-2021. 

 

 

 

ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

 

3.2.2  «Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια»   και

4.2.4 «Αύξηση ενεργειακής απόδοσης και μετατροπή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» (ΑΔΑ:99Π44653ΠΓ-1ΝΦ)

-Παραγωγικότητα. -Διαφοροποίηση. -Υγεία των ζώων. -Ποιότητα των προϊόντων. -Αποκατάσταση.

-Συμπληρωματικές δραστηριότητες.

-Ενεργειακή απόδοση.-Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων είναι: Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς ή φορείς Αυτοδιοίκησης και λοιπές Οργανώσεις, που πληρούν σωρευτικά τους κάτωθι όρους:

-Είναι επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας.

-Έχουν την ευθύνη πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση Πράξης.

-Επιβαρύνονται τελικά με το κόστος της.

3.4.4 «Μεταποίηση Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας» (ΑΔΑ:67ΦΠ4653ΠΓ-ΟΞΖ)

-Εξοικονόμηση ενέργειας ή μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον.

-Βελτίωση της ασφάλειας, της υγιεινής, της υγείας και των συνθηκών εργασίας.

-Μεταποίηση των αλιευμάτων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.

-Μεταποίηση των υποπροϊόντων.

-Μεταποίηση των προϊόντων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας.

-Νέα ή βελτιωμένα προϊόντα, διαδικασίες ή συστήματα διαχείρισης.

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων είναι: Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί

φορείς και λοιπές Οργανώσεις, που έχουν την ευθύνη πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς

ενίσχυση Πράξης και που τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της.

 

Η ημερομηνία  υποβολής αιτήσεων είναι από 02-09-2019 μέχρι 15-11-2019

 

 

 

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης, υποβάλλονται, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)  ηλεκτρονικά στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr

 

 

Ενημέρωση και πληροφορίες για την Πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους και στο κοινό παρέχονται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑλΘ, στα τηλέφωνα 2131501151, 2131501186, 2131501181 και 2131501175

 

 

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ! ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!!
Η ομάδα του σας εύχεται ΥΓΕΙΑ - ΑΓΑΠΗ,  ένα 2021 γεμάτο ευχάριστες εκπλήξεις, θετικές σκέψεις και ενέργεια. Ας μην έχουμε δεύτερες σκέψεις για όλα...

Το ka-business.gr προτείνει

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού
Η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχει θέσει τους φορείς που εμπλέκονται σε έργα και δράσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων από...
Η Κεντρική Μακεδονία ανταγωνιστικός προορισμός για την προσέλκυση οπτικοακουστικών παραγωγών
Την ανάδειξη της Κεντρικής Μακεδονίας σε ανταγωνιστικό προορισμό προσέλκυσης οπτικοακουστικών παραγωγών υποστήριξε το Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, συμμετέχοντας στη διεθνή διαδικτυακή συνάντηση “Conventa Trend Bar New Europe 2021” (20-21 Ιανουαρίου...
Η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει καθημερινά τις μικρές επιχειρήσεις με το πρόγραμμα ‘Ψωνίζω στη Γειτονιά’
Με την σταδιακή επανέναρξη λειτουργίας της αγοράς, η Τράπεζα Πειραιώς στέκεται δίπλα στις μικρές εμπορικές επιχειρήσεις της γειτονιάς σε όλη την Ελλάδα με το...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Ο Φόβος του κορωνοϊού δεν αποτρέπει τις γυναίκες από την ετήσια Μαστογραφία τους
Εμπεδώθηκε» η ανάγκη προστασίας της υγείας ανεξάρτητα από το lockdown «Όπως έχουμε πει και στο παρελθόν ο καρκίνος του μαστού δεν φημίζεται για την υπομονή...
Ολοκληρωμένη πρόσβαση για ΑμεΑ σε παραλίες του Δήμου Αριστοτέλη
Σε φάση υλοποίησης –και μάλιστα με προδιαγραφές αναβαθμισμένες σε σχέση με την αρχική μελέτη του 2017- εισέρχεται το έργο προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού για...
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού
Η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχει θέσει τους φορείς που εμπλέκονται σε έργα και δράσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων από...