Αρχική BUSINESS Success Stories ΔΕΗ: Μείωση 63% των κερδών α’ εξαμήνου

ΔΕΗ: Μείωση 63% των κερδών α’ εξαμήνου

Τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν στα 128,8 εκατ. ευρώ, οριακά χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, που ανέμεναν κατά μέσο όρο να διαμορφωθούν στα 133,8 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά:

• Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε € 603,8 εκατ. έναντι € 821,1 εκατ. το α’ εξάμηνο 2010, μειωμένα κατά € 217,3 εκατ. (-26,5%). Το περιθώριο EBITDA, ανήλθε σε 22,2%, σε σύγκριση με 28,4% το α’ εξάμηνο 2010.

• Η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε το α’ εξάμηνο του 2011 κατά 67 GWh (+0,2%) στις 29.334 GWh έναντι 29.267 GWh το α’ εξάμηνο του 2010. Εξαιρουμένων των εξαγωγών και της άντλησης, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε κατά 1,8% περίπου (529 GWh).

• Οι συνολικές πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών, μειώθηκαν κατά 1.323 GWh (-5,3%), σε 23.600 GWh, ενώ τα αντίστοιχα έσοδα μειώθηκαν κατά 6,9%, έναντι 9% στο α’ τρίμηνο του 2011. Ανακόπτεται ο ρυθμός μείωσης των εσόδων κυρίως λόγω του ευνοϊκότερου μείγματος πωλήσεων και της μειωμένης ζήτησης σε κατηγορίες πελατών χαμηλού περιθωρίου κέρδους, ενώ ο ρυθμός απώλειας μεριδίου σταθεροποιείται.

• Oι πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ και τα έσοδα στην εγχώρια λιανική αγορά μειώθηκαν κατά 6,2% (1.533 GWh) και 7,4% (€ 192,2 εκατ.) αντίστοιχα.

• Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 2.719,1 εκατ. από € 2.894,5 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2010, μειωμένος κατά € 175,4 εκατ. (-6,1%). Στον κύκλο εργασιών συμπεριλαμβάνεται ποσό € 59 εκατ. που αφορά τη συμμετοχή χρηστών του δικτύου ηλεκτροδότησης για τη σύνδεσή τους (α’ εξάμηνο 2010: € 101,3 εκατ.).

• Η παραγωγή της ΔΕΗ, μαζί με τις ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που εισήγαγε, κάλυψε το 70,5% της συνολικής ζήτησης, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το α’ εξάμηνο 2010 ήταν 78%. Σε απόλυτα μεγέθη σημειώθηκε μείωση η οποία ανήλθε σε 2.153 GWh. Το αποτέλεσμα αυτό επηρεάστηκε και από την απεργία του Ιουνίου.

Oι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ μειώθηκαν σε 827 GWh από 1.002 GWh το α’ εξάμηνο 2010 (-17,5%).

• Σε ό,τι αφορά την παραγωγή από ΑΠΕ, το α’ εξάμηνο 2011, η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ παρήγαγε 120 GWh έναντι 133 GWh το α’ εξάμηνο 2010, μείωση 13 GWh, κυρίως λόγω της μειωμένης υδροηλεκτρικής παραγωγής κατά 15,6%. Σημειώνεται ότι, τα προ φόρων κέρδη της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ανήλθαν σε € 5,4 εκατ. έναντι € 5,8 εκατ. το α’ εξάμηνο 2010.

Η υδροηλεκτρική παραγωγή, σε σχέση με το 2010 που ήταν η καλύτερη υδρολογικά χρονιά των τελευταίων δεκαετιών, μειώθηκε το α’ εξάμηνο του 2011 κατά 45% (1.557 GWh), ενώ για το β’ τρίμηνο του 2011 κυμάνθηκε στο ίδιο περίπου επίπεδο με αυτό της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Σε επίπεδο εξαμήνου η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη παρέμεινε στα ίδια σχεδόν επίπεδα με το α΄ εξάμηνο του 2010 (13.073 GWh έναντι 13.060 GWh αντίστοιχα). Το β’ τρίμηνο 2011 η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη ήταν μειωμένη κατά 806 GWh (-12% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο) εκ των οποίων 625 GWh εκτιμάται ότι σχετίζεται με την απεργία του Ιουνίου.

• Το α’ εξάμηνο 2011, το 37,4% των συνολικών εσόδων απορροφήθηκε από τις δαπάνες καυσίμων, αγορών ενέργειας και δικαιωμάτων εκπομπής CO2, έναντι 30,4% το α’ εξάμηνο 2010. Αντίθετα, και παρά τη μείωση των εσόδων, η μισθοδοσία απορρόφησε το 20,5% του κύκλου εργασιών, έναντι 22,3% το α΄εξάμηνο 2010.

Οι δαπάνες για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο και αγορές ενέργειας είναι αυξημένες κατά € 148,8 εκατ., αύξηση 17,7% σε σχέση με το α’ εξάμηνο 2010, κυρίως λόγω των υψηλότερων δαπανών για αγορές ενέργειας (€ 123,5 εκατ.) και της αύξησης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο diesel (€ 32,4 εκατ.).

Η συνολική μείωση των αμοιβών προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης και της κεφαλαιοποιημένης μισθοδοσίας, ανέρχεται σε € 98 εκατ. περίπου, μεταξύ των δύο περιόδων (-13,4%), καθώς η επίδραση της εφαρμογής των Νόμων 3833/2010 και 3845/2010 άρχισε να λογιστικοποιείται στο β’ τρίμηνο του 2010.

• Σημειώνεται ότι στη μείωση της συνολικής δαπάνης μισθοδοσίας συνέβαλε κατά το μεγαλύτερο μέρος (€ 63,3 εκατ.), η μείωση του αριθμού του μισθοδοτούμενου τακτικού προσωπικού κατά 668 εργαζόμενους, σε 21.288 την 30/6/2011 από 21.956 την 30/6/2010. Η μείωση το α’ εξάμηνο 2011 ανέρχεται σε 557 εργαζόμενους. Επίσης, στη μείωση της δαπάνης μισθοδοσίας συνέβαλε και η μείωση κατά € 18 εκατ. της δαπάνης για υπερωρίες και βάρδιες ως αποτέλεσμα της μείωσης κατά 11,3% των αντίστοιχων ωρών, παρά το μειωμένο προσωπικό.

• Τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας επηρεάστηκαν αρνητικά από την απεργία του Ιουνίου, η επίπτωση της οποίας εκτιμάται σε € 35 εκατ.

Τα προ φόρων κέρδη του α’ εξαμήνου 2011, ανήλθαν σε € 185,4 εκατ., έναντι € 463,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2010, μειωμένα κατά € 278,2 εκατ. (-60%), ενώ τα μετά από φόρους κέρδη, διαμορφώθηκαν σε € 128,8 εκατ., έναντι € 347,9 εκατ. αντίστοιχα, μειωμένα κατά € 219,1 εκατ. (-63%).

Τα καθαρά κέρδη δεν έχουν επιβαρυνθεί με πρόβλεψη φόρου για έκτακτη εισφορά, καθώς ο σχετικός νόμος για τα εταιρικά κέρδη του 2011 δεν έχει ακόμη ψηφιστεί.

 

10 Χρόνια ka-business.gr … και συνεχίζουμε!!!
11 Απριλίου του 2011, βγήκε στον διαδικτυακό αέρα το ka-  αναπτύχθηκε στην «καρδιά» της οικονομικής κρίσης. Ο ΣΤΟΧΟΣ ήταν ένας. Να δίνει βήμα, σε όλες του τις...

Το ka-business.gr προτείνει

Δεύτερη ευκαιρία! Για όσους έχασαν τη ρύθμιση των 100-120 δόσεων
Πώς μπορείτε να επωφεληθείτε. // Του Ευστάθιου Λιακόπουλου, Founder & CEO της εταιρείας BSS Τη δυνατότητα επανένταξης στη ρύθμιση των 100-120 δόσεων δίνει η εφορία...
Ταμείο Ανάκαμψης: 2 δισ. ευρώ σε επιχειρήσεις και αγορά
Μέσα από τις ειδικές δράσεις που θα ενεργοποιούνται σταδιακά από το Ταμείο Ανάκαμψης, έρχονται άμεσες και έμμεσες ενισχύσεις συνολικού ύψους 1,95 δισ. ευρώ για...
Φορολογικές δηλώσεις: Στο 3% η έκπτωση για την εφάπαξ καταβολή φόρου
Αυτό δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, επισημαίνοντας, παράλληλα, ότι αυξάνεται στο 3% η έκπτωση για την καταβολή του φόρου έως τέλος Ιουλίου. Ενώ,...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Μ.Μ.Θ. Συναυλίας Μνήμης για τη Γενοκτονία των Αρμενίων
Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την Κρατική Ορχήστρα τιμούν την 106η επέτειο της Γενοκτονίας των Αρμενίων με μια συναυλία μνήμης που θα...
Δεύτερη ευκαιρία! Για όσους έχασαν τη ρύθμιση των 100-120 δόσεων
Πώς μπορείτε να επωφεληθείτε. // Του Ευστάθιου Λιακόπουλου, Founder & CEO της εταιρείας BSS Τη δυνατότητα επανένταξης στη ρύθμιση των 100-120 δόσεων δίνει η εφορία...
Πέθανε η γνωστή σκηνογράφος και ενδυματολόγος Έλλη Παπαγεωργακοπούλου
Έφυγε από τη ζωή η γνωστή σκηνογράφος και ενδυματολόγος Έλλη Παπαγεωργακοπούλου, με πολλές σημαντικές δουλειές στο θέατρο, αλλά και στον κινηματογράφο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Παπαγεωργακοπούλου έδωσε τέλος στη...