Αρχική BUSINESS Success Stories ΕΛΓΕΚΑ: Αυξημένος ο κύκλος εργασιών-πεσμένα τα κέρδη το α’ εξάμηνο

ΕΛΓΕΚΑ: Αυξημένος ο κύκλος εργασιών-πεσμένα τα κέρδη το α’ εξάμηνο

Αναλυτικότερα, οι εταιρίες του Ομίλου που δραστηριοποιούνται στην εμπορία καταναλωτικών αγαθών και τροφίμων, καθώς και στην αποθήκευση και διακίνηση αυτών, επηρεάστηκαν αρνητικά από τη μειωμένη εγχώρια κατανάλωση, τόσο σε επίπεδο κύκλου εργασιών όσο και σε επίπεδο λειτουργικών κερδών.

Στον αντίποδα, η ενσωμάτωση στον Όμιλο των εταιριών “ΒΗΤΑ ΠΙ Α.Ε.Β.Ε.” και “DIAKINISIS PORT ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.”, οι οποίες δεν ενοποιούνταν τη συγκρίσιμη περίοδο, υπερκάλυψε τις ως άνω απώλειες σε επίπεδο κύκλου εργασιών και αντιστάθμισε σε μεγάλο βαθμό την απώλεια της λειτουργικής κερδοφορίας.

Παράλληλα, θα πρέπει να επισημανθεί η σημαντική αρνητική επίπτωση στα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου της αύξησης των χρηματοοικονομικών εξόδων, γεγονός το οποίο οφείλεται κυρίως στη σημαντική αυξητική μεταβολή των επιτοκίων δανεισμού, ως απόρροια της γενικής έλλειψης ρευστότητας στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Στόχοι του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ για το 2011 αποτελούν η πλήρης ενσωμάτωση των νέων δραστηριοτήτων και η μεγιστοποίηση των προκυπτουσών συνεργιών, η βελτίωση της λειτουργικής του κερδοφορίας μέσω της συγκράτησης του λειτουργικού του κόστους και η εν γένει περαιτέρω ισχυροποίησή του έναντι των δυσμενών και ευμετάβλητων οικονομικών συνθηκών.

Τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 01.01.2011-30.06.2011 δημοσιεύονται στον τύπο σήμερα Τρίτη, 30 Αυγούστου 2011, στην εφημερίδα “ΕΞΠΡΕΣ” και είναι διαθέσιμα, μαζί με τις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της ίδιας περιόδου στην ιστοσελίδα της εταιρίας (www.elgeka.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athex.gr).

 

10 Χρόνια ka-business.gr … και συνεχίζουμε!!!
11 Απριλίου του 2011, βγήκε στον διαδικτυακό αέρα το ka-  αναπτύχθηκε στην «καρδιά» της οικονομικής κρίσης. Ο ΣΤΟΧΟΣ ήταν ένας. Να δίνει βήμα, σε όλες του τις...

Το ka-business.gr προτείνει

Εστίαση: Άμεσα η νέα δράση, προϋπολογισμού 330 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω ΕΣΠΑ για την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις εστίασης.
Πώς μπορείτε να επωφεληθείτε. // Του Ευστάθιου Λιακόπουλου, Founder & CEO της εταιρείας BSS Η τύχη της εστίασης δεν αφορά μόνο όσους εμπλέκονται άμεσα σε...
Ποιοι εργαζόμενοι θα χρειάζονται self test από Δευτέρα για να μπορέσουν να εργαστούν και πως λειτουργεί το σύστημα
Χθες έγιναν οι σχετικές ανακοινώσεις από τον υπουργό Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη, με τα self test να είναι υποχρεωτικά για την εργασία τους. Σε περίπτωση...
Αυτά συζητούν οι ειδικοί για το Πάσχα
Οι αποφάσεις για το άνοιγμα των μετακινήσεων το Πάσχα θα ληφθούν την Μεγάλη Εβδομάδα. Ως τώρα υπάρχουν δύο προτάσεις για την έξοδο από τα μεγάλα...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Εστίαση: Άμεσα η νέα δράση, προϋπολογισμού 330 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω ΕΣΠΑ για την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις εστίασης.
Πώς μπορείτε να επωφεληθείτε. // Του Ευστάθιου Λιακόπουλου, Founder & CEO της εταιρείας BSS Η τύχη της εστίασης δεν αφορά μόνο όσους εμπλέκονται άμεσα σε...
Ποιοι εργαζόμενοι θα χρειάζονται self test από Δευτέρα για να μπορέσουν να εργαστούν και πως λειτουργεί το σύστημα
Χθες έγιναν οι σχετικές ανακοινώσεις από τον υπουργό Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη, με τα self test να είναι υποχρεωτικά για την εργασία τους. Σε περίπτωση...
Αυτά συζητούν οι ειδικοί για το Πάσχα
Οι αποφάσεις για το άνοιγμα των μετακινήσεων το Πάσχα θα ληφθούν την Μεγάλη Εβδομάδα. Ως τώρα υπάρχουν δύο προτάσεις για την έξοδο από τα μεγάλα...