Αρχική BUSINESS Success Stories ΕΘΝΙΚΗ - EUROBANK: Αλλάζουν τα δεδομένα στην τραπεζική αγορά

ΕΘΝΙΚΗ – EUROBANK: Αλλάζουν τα δεδομένα στην τραπεζική αγορά

 

Επιπλέον, θα επωφεληθεί από ένα ισχυρό δίκτυο σε όλη την Ελλάδα καθώς και από τη βελτιωμένη παρουσία στη ΝΑ Ευρώπη με ισχυρή παρουσία σε βασικές γειτονικές αγορές, όπως η Τουρκία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Σερβία. 

Αντίστοιχα, οι πελάτες θα επωφεληθούν από τις ενισχυμένες δυνατότητες του διευρυμένου ομίλου ΕΤΕ που θα συνδυάζει τις ανταγωνιστικές δυνατότητες της κάθε τράπεζας, συμπεριλαμβάνοντας μια ευρύτερη προσφορά προϊόντων, βελτιωμένες δυνατότητες δανειοδότησης και επομένως αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση.

Περαιτέρω, εκτιμάται ότι η συγχώνευση θα επιτρέψει την επίτευξη συνεργιών της τάξης των 570- 630 εκατ. ευρώ ετησίως, από το τέλος του 2015, οι οποίες θα προκύψουν από:

– Τον συνδυασμό του εγχώριου και περιφερειακού δικτύου των δύο τραπεζών.

– Την ενοποίηση υποδομών, συστημάτων και κεντρικών εργασιών.

– Τη μείωση γενικών και διαχειριστικών εξόδων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

– Τη βελτιστοποίηση της συλλογής καταθέσεων και της χρηματοδοτικής στρατηγικής του ενιαίου ομίλου.

– Την αύξηση του ποσοστού συναλλαγών με τους υπάρχοντες πελάτες μέσω της διευρυμένης γκάμας προϊόντων και της χρηματοοικονομικής ευρωστίας του ενιαίου ομίλου.

– Την εκλογίκευση του κόστους άντλησης κεφαλαίων.

Τα βασικά μέτρα από τα οποία θα προκύψουν οι συνέργιες περιγράφονται αναλυτικότερα ως εξής:

Σε ό,τι αφορά τα λειτουργικά έξοδα, κύρια πηγή συνεργιών προβλέπεται να είναι ο εξορθολογισμός του δικτύου καταστημάτων και ATMs του νέου ομίλου στην Ελλάδα αλλά και στη ΝΑ Ευρώπη όπου υπάρχει αλληλοεπικάλυψη. Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα περίπου το 40% των πελατών της Eurobank είναι και πελάτες της ΕΤΕ, ενώ υπάρχει γύρω στο 80% επικάλυψη του δικτύου καταστημάτων της Eurobank με αυτό της ΕΤΕ. Θα αξιοποιηθούν καταστήματα της Eurobank σε περιοχές όπου η ΕΤΕ είτε δεν έχει παρουσία, είτε έχει σχετικά χαμηλό μερίδιο αγοράς.

Συγκεκριμένα στην Ελλάδα, από τα περίπου 915 καταστήματα του νέου ομίλου, εκτιμάται ότι θα κλείσουν περίπου 20%, ενώ από τα συνολικά 2.000 ATMs του νέου ομίλου, θα αποσυρθούν επίσης περίπου 20%. 

Δεύτερη σημαντική πηγή συνεργιών προβλέπεται να είναι οι οικονομίες κλίμακας από την ενοποίηση των κεντρικών υπηρεσιών (π.χ. προμήθειες, διαχείριση απαιτήσεων, οικονομικές υπηρεσίες, εσωτερικός έλεγχος κλπ) και πληροφοριακών συστημάτων (απόσυρση παρωχημένων συστημάτων πληροφορικής, μετάβαση στο βέλτιστο σύστημα μεταξύ των δύο τραπεζών). Συναφώς, εκτιμάται ότι θα υπάρξει ανάλογη προς τα ανωτέρω μείωση του προσωπικού του νέου ομίλου.

Στην Ελλάδα, ο νέος διευρυμένος όμιλος θα εξετάσει την παρουσία του στις επιμέρους αγορές με σκοπό τον εξορθολογισμό της, ο οποίος δύναται να οδηγήσει σε συγχωνεύσεις θυγατρικών των δύο ομίλων με ομοειδείς δραστηριότητες και σε μειώσεις προσωπικού.

Σε ό,τι αφορά στη ΝΑ Ευρώπη και τις εκεί θυγατρικές, οι αντίστοιχες πρωτοβουλίες εκτιμάται ότι θα επιφέρουν συνέργιες κόστους που θα ανέρχονται στα 95 εκατ. ευρώ ετησίως από το τέλος του 2015. 

Εκτιμάται ότι από τα 1.080 καταστήματα του νέου Ομίλου στη ΝΑ Ευρώπη, θα κλείσουν περίπου 25% εξ αυτών στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Σερβία και την Κύπρο όπου και οι δύο τράπεζες έχουν παρουσία. Τέλος, σχεδιάζεται να συσταθεί ειδική ομάδα που θα απαρτίζεται από ανώτερα στελέχη με πολυετή εμπειρία και από τις δύο Τράπεζες που θα αναλάβει την διεκπεραίωση της επιτυχούς ενοποίησης των δύο Τραπεζών σε έναν ενιαίο Όμιλο.

Αναφορικά με τη διοίκηση του διευρυμένου ομίλου Εθνικής Τράπεζας, αναμένεται πως οι Γεώργιος Ζανιάς και Αλέξανδρος Τουρκολιάς θα παραμείνουν ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, αντίστοιχα, στην ΕΤΕ ως επικεφαλής του νέου διευρυμένου ομίλου. 

Η σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής καθώς και η επιλογή για την πλήρωση των άλλων υψηλόβαθμων διοικητικών θέσεων στο νέο διευρυμένο όμιλο θα βασισθεί στην αρχή «ο καλύτερος εκ των δύο» («best-of-both») μεταξύ των στελεχών των δύο οργανισμών.

 

Συνέργειες ύψους 570- 630 εκατ. ευρώ ετησίως, από το τέλος του 2015, θα επιτρέψει η συγχώνευση της Εθνικής Τράπεζας με τη Eurobank, σύμφωνα με το πληροφοριακό δελτίο της ΕΤΕ για τη δημόσια πρόταση που έχει καταθέσει.

Όπως αναφέρει η ΕΤΕ, με βάση τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Εθνικής και της Eurobank για την περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2012, ο διευρυμένος όμιλος Εθνικής Τράπεζας θα έχει συνολικό ενεργητικό ύψους 174,2 δισ. ευρώ, δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών 113 δισ. ευρώ και καταθέσεις 84,6 δισ. ευρώ.

Επιπλέον, θα επωφεληθεί από ένα ισχυρό δίκτυο σε όλη την Ελλάδα καθώς και από τη βελτιωμένη παρουσία στη ΝΑ Ευρώπη με ισχυρή παρουσία σε βασικές γειτονικές αγορές, όπως η Τουρκία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Σερβία.

Επίσης, κύρια πηγή συνεργιών θα είναι ο εξορθολογισμός του δικτύου καταστημάτων και ATMs του νέου ομίλου στην Ελλάδα αλλά και στη Ν. Α. Ευρώπη και θα αξιοποιηθούν καταστήματα της Eurobank σε περιοχές όπου η ΕΤΕ είτε δεν έχει παρουσία, είτε έχει σχετικά χαμηλό μερίδιο αγοράς.

Συγκεκριμένα στην Ελλάδα, από τα περίπου 915 καταστήματα του νέου ομίλου, εκτιμάται ότι θα κλείσουν περίπου 20%, ενώ από τα συνολικά 2.000 ATMs του νέου ομίλου, θα αποσυρθούν επίσης περίπου 20%.

Δεύτερη σημαντική πηγή συνεργείων προβλέπεται να είναι οι οικονομίες κλίμακας από την ενοποίηση των κεντρικών υπηρεσιών (π.χ. προμήθειες, διαχείριση απαιτήσεων, οικονομικές υπηρεσίες, εσωτερικός έλεγχος κλπ) και πληροφοριακών συστημάτων (απόσυρση παρωχημένων συστημάτων πληροφορικής, μετάβαση στο βέλτιστο σύστημα μεταξύ των δύο τραπεζών).

Συναφώς, εκτιμάται ότι θα υπάρξει ανάλογη προς τα ανωτέρω μείωση του προσωπικού του νέου ομίλου. Στην Ελλάδα, ο νέος διευρυμένος όμιλος θα εξετάσει την παρουσία ίου στις επιμέρους αγορές με σκοπό τον εξορθολογισμό της παρουσίας του σε αυτές, ο οποίος δύναται να οδηγήσει σε συγχωνεύσεις θυγατρικών των δύο ομίλων με ομοειδείς δραστηριότητες και σε μειώσεις προσωπικού.

ΠΗΓΗ: greekmoney.gr

 

10 Χρόνια ka-business.gr … και συνεχίζουμε!!!
11 Απριλίου του 2011, βγήκε στον διαδικτυακό αέρα το ka-  αναπτύχθηκε στην «καρδιά» της οικονομικής κρίσης. Ο ΣΤΟΧΟΣ ήταν ένας. Να δίνει βήμα, σε όλες του τις...

Το ka-business.gr προτείνει

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ενισχύει τη χρηματοδότηση της έρευνας για τον κορoνοϊό με 120 εκατ. ευρώ
Η Επιτροπή έχει καταρτίσει κατάλογο 11 νέων έργων αξίας 120 εκατ. ευρώ από το «Horizon Europe», το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας (2021-2027),...
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Συστήνει συμμαχίες για τους ημιαγωγούς και τις τεχνολογίες βιομηχανικού cloud
Δύο νέες βιομηχανικές συμμαχίες ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή: τη συμμαχία για τους επεξεργαστές και τις τεχνολογίες ημιαγωγών και την ευρωπαϊκή συμμαχία για τα βιομηχανικά...
CINEA: Έγκριση χρηματοδότησης προγραμμάτων ηλεκτροδότησης και ηλεκτροφόρτισης πλοίων σε Πειραιά και Ηράκλειο
Έργα που στοχεύουν στην εξασφάλιση της συμβατότητας των υποδομών των λιμένων της χώρας για την εισαγωγή της δυνατότητας ηλεκτροδότησης και ηλεκτροφόρτισης των ελλιμενισμένων πλοίων,...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Συνεργασία ΕΚΠΑ – YALE για εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο για την περιβαλλοντική υγεία
Την ίδρυση ενός εκπαιδευτικού και ερευνητικού κέντρου, σε συνεργασία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Yale των ΗΠΑ, με αντικείμενο τη...
Συνάντηση Σταϊκούρα και Ντόναχιου: Η ελληνική οικονομία άντεξε στην πανδημία
Κοινή διαπίστωση των δύο πλευρών είναι ότι "η ελληνική οικονομία επέδειξε αξιοσημείωτη αντοχή στη δίνη της υγειονομικής κρίσης", δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας...
Κικίλιας: Νέα κίνητρα σε ιατρούς και φαρμακοποιούς για την Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού
Φαρμακοποιοί και ιατροί θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού για εμβολιασμό στους ενδιαφερόμενους με αποζημίωση 10 ευρώ το ραντεβού, ανέφερε σε δήλωσή του ο υπουργός...