Αρχική BUSINESS Success Stories Ιωάννης Βοτσαρίδης: «πάνω απ΄όλα ο άνθρωπος»

Ιωάννης Βοτσαρίδης: «πάνω απ΄όλα ο άνθρωπος»

Συνέντευξη του Ιωάννη Βοτσαρίδη, Προέδρου & Διευθ. Συμβούλου

INTERLIFE στην έντυπη έκδοση του kabusiness.gr «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ» και στη Ραλλιώ Λεπίδου

 

20 χρόνια δυναμικής παρουσίας στην ασφαλιστική αγορά. Ο απολογισμός είναι ενθαρρυντικός ;

 

Ο απολογισμός των 20 χρόνων από την ίδρυση της INTERLIFE, είναι μια διαρκώς ανοδική πορεία με άξονα την αξιοπιστία και τη Φερεγγυότητα.

 

Η επιχείρηση ξεκίνησε το 1991 με 35 μετόχους και 13 υπαλλήλους. Σήμερα αριθμεί 1500 μετόχους και 90 υπαλλήλους.

 

Τα οικονομικά στοιχεία της Εταιρίας το 2010 αναδεικνύουν μια έκρηξη κερδοφορίας (7,7 εκατ. ευρώ, αύξηση 260% έναντι του 2009) και ανοδική τάση για όλα τα μεγέθη :

 

•           Ίδια Κεφάλαια : 20,2 εκατ. ευρώ (+25%)

•           Ασφάλιστρα : 50,8 εκατ. ευρώ (+3,44%)

•           Επενδύσεις : 65 εκατ. ευρώ (+34%)

•           Ακίνητα : 20,8 εκατ. ευρώ (+13%)

•           Αξιόγραφα : 44 εκατ. ευρώ (+53%)

•           Ενεργητικό : 90 εκατ. ευρώ (+19%)

 

Ειδικότερα, για τη διαχείριση των αποθεματικών, αξίζει να σημειωθεί η μηδενική σχεδόν έκθεση σε Μετοχές εισηγμένες στο ΧΑΑ και η μικρή έκθεση σε ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου.

 

Όσον αφορά την κατάταξη της Εταιρίας μεταξύ των 39 Ασφαλιστικών Εταιριών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, έχει ως εξής :

 

•           Την 18η θέση ως προς το Τζίρο της

•           Την 16η θέση ως προς το Ενεργητικό της

•           Την 15η θέση ως προς τις Επενδύσεις της

•           Την 15η θέση ως προς τα Ίδια Κεφάλαιά της

•           Την 14η θέση ως προς τα Αξιόγραφά της και

•           Την 8η θέση ως προς τις Επενδύσεις της σε Ακίνητα

 

Ένα επιπλέον σημαντικό νούμερο, είναι η σχέση Αποθεματικών του Κλάδου Αυτοκινήτων προς τον Τζίρο του Κλάδου Αυτοκινήτων, που ανέρχεται για το 2010 στο 146,5% (δηλαδή 53,6 εκατ. αποθεματικά προς 36,6 εκατ. τζίρου).

 

Ιδιαίτερα σημαντικό επίσης είναι το ποσοστό των αποπληρωθέντων ζημιών της προηγούμενης χρονιάς, που ανέρχεται στο 74%. Δηλαδή από το σύνολο των ζημιών που δηλώθηκαν το 2010, το 74% αυτών πληρώθηκε μέσα στο ίδιο έτος.

 

Με αυτά τα δεδομένα, μεσούσης της μεγάλης οικονομικής κρίσης, η INTERLIFE μετατρέπει το πρόβλημα σε πρόκληση και στοχεύει σε περαιτέρω αναπτυξιακή πορεία, με την κατάρτιση του νέου 3ετούς business plan (2011-2013) και προοπτικές υπερδιπλασιασμού των Ιδίων Κεφαλαίων της, αλλά και αυξήσεις Συνολικών Επενδύσεων στο 160% επί του τζίρου.

 

Βασικός και κύριος στόχος μας είναι η διατήρηση της υψηλής ρευστότητας και του υψηλού δείκτη φερεγγυότητας που ήδη διαθέτουμε.

 

 

 

Η Ιδιαιτερότητα στην περίπτωση της Interlife είναι ότι εδρεύει στην Θεσσαλονίκη παρά την πανελλαδική της δυναμική. Πόσο δύσκολο είναι αυτό; Πώς συμβάλλει μία εταιρία, που εδρεύει στην Περιφέρεια, στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας ;

 

Το γεγονός ότι η Εταιρία έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη δημιουργεί συγκεκριμένα προβλήματα σε επίπεδο Διοίκησης δεδομένου ότι όλη η κρατική μηχανή εδρεύει στην Αθήνα και για την παραμικρή διαδικασία στελέχη της Εταιρίας πρέπει να μετακινούνται εκεί. Το αποτέλεσμα είναι χαμένες ανθρωποώρες και επιπλέον έξοδα.

 

Ωστόσο, υπάρχουν και ορισμένα πλεονεκτήματα. Η Εταιρία συμβάλλει με θέσεις εργασίας σε μια Περιφέρεια η οποία έχει πολύ υψηλό δείκτη ανεργίας. Επιπλέον το μισθολογικό κόστος και γενικότερα το κόστος ζωής είναι χαμηλότερο στην Περιφέρεια.

 

Σε αυτή την δύσκολη οικονομική συγκυρία τι μέτρα έχετε πάρει για να αντιμετωπίσετε την οικονομική κρίση;

 

Στην δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία η Εταιρία δίδει έμφαση στην ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της, στον εξορθολογισμό των τιμολογίων, στην συντηρητική και «νοικοκυρεμένη» διαχείριση, στην ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό των τεχνικών πωλήσεων (marketing) και στην καθετοποίηση της εργασίας.

 

Ο ανταγωνισμός είναι έντονος και θα έλεγα αθέμιτος. Πως τον αντιμετωπίζετε;

 

H Interlife από την ίδρυση της, είχε μια συγκεκριμένη πολιτική στο θέμα του ανταγωνισμού η οποία επιβραβεύθηκε στην 20χρονη πορεία της. Ποιότητα παροχής υπηρεσιών, Φερεγγυότητα, άμεση αποπληρωμή αποζημιώσεων. Η αρχή μας είναι «πάνω απ΄ όλα ο άνθρωπος» και την αρχή αυτή την τηρούμε ευλαβικά, χωρίς παρεκκλίσεις.

 

Γιατί κάποιος να εμπιστευτεί μια ελληνική ασφαλιστική εταιρία; Ιδιαίτερα αυτή τη δεδομένη στιγμή της αρνητικής οικονομικής κατάστασης της χώρας μας. Όλοι βάλλουν εναντίον μας.

 

Το βασικό ζητούμενο σε μία Ασφαλιστική Εταιρία είναι η Φερεγγυότητα. Και η Φερεγγυότητα δεν εξαρτάται ούτε από το μέγεθος της Εταιρίας, ούτε από το εάν είναι ελληνική ή πολυεθνική. Υπάρχουν μεγάλες ξένες εταιρίες που πτώχευσαν και μικρότερες ελληνικές εταιρίες που αντέχουν και αναπτύσσονται μέσα από την κρίση. Άλλωστε υπάρχει το φαινόμενο πολυεθνικών ασφαλιστικών εταιριών που αποσύρονται από την Ελλάδα.

 

Το θέμα λοιπόν, δεν είναι η εντοπιότητα, αλλά η Αξιοπιστία μιας εταιρίας. Επιπλέον οι ελληνικές εταιρίες διαθέτουν ορισμένα συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως «προσωπική» μεταχείριση του πελάτη, ευελιξία στα συμβόλαια, μεγαλύτερη οικειότητα με τα προβλήματα του Έλληνα καταναλωτή.

 

Και τέλος, γιατί όχι, δεν πρέπει στους δύσκολους αυτούς καιρούς να προτιμάμε τα ελληνικά προϊόντα ;

 

Πώς βλέπετε το μέλλον της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας και πώς ατενίζετε το δικό σας μέλλον, της Interlife;

 

Η κατάσταση στην Αγορά είναι εξαιρετικά δύσκολη. Δεν μπορούμε εύκολα να κάνουμε μακροπρόθεσμο προγραμματισμό. Οι Νόμοι αλλάζουν και αναθεωρούνται καθημερινά. Είχαμε 4 Φορολογικά Νομοσχέδια σε 2 χρόνια. Οι διεθνείς αγορές είναι επίσης εξαιρετικά ρευστές. Το τοπίο φοβάμαι ότι θα είναι ρευστό μέχρι τουλάχιστον το 2013. Σ’ αυτό το πλαίσιο μια Εταιρία μπορεί  να απαντήσει μόνο με συνετή διαχείριση, καινοτομικά προϊόντα και να αναμένει, πέρα από τα συνεχή πακέτα λιτότητας κάποια αναπτυξιακή πρωτοβουλία στη χώρα.

 

 

 

 

 

 

To ka-business.gr φέρνει σε πρώτο πλάνο τα SMART CITIES
Πώς μια πόλη γίνεται smart? Ποια τεχνολογία πρέπει να έχουν στα χέρια τους οι πολίτες σε μία smart κοινωνία? Τι ρόλο παίζουν οι Υποδομές...

Το ka-business.gr προτείνει

Οι έξυπνες πόλεις ήρθαν…. Τι ξέρουμε όμως για αυτές?
Συντονιστείτε στο το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020  φέρνει τις έξυπνες πόλεις σε πρώτο πλάνο. Πώς μια πόλη γίνεται smart? Τι γνωρίζουμε για τις
Παγκόσμιο ρεκόρ απωλειών για τον κλάδο γούνας – Ιστορικό ναδίρ εξαγωγών για την ελληνική γουνοποιία !
Ρεκόρ απωλειών σε παγκόσμιο επίπεδο, λόγω της πανδημίας του covid-19 διεκδικεί ο κλάδος της γούνας, με την ελληνική γουνοποιία – μία από τις κορυφαίες...
(video) Συγκινεί το μήνυμα του πιλότου της ομάδας ΖΕΥΣ Δημήτριου Βολακάκη
«Το πιο λακωνικό και πιο ηχηρό μήνυμα της παγκόσμιας Ιστορίας αποτελείται από δύο συλλαβές. «Όχι». Ένα μήνυμα που θυμίζει σε όλους, ότι η δημοκρατία...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Οι έξυπνες πόλεις ήρθαν…. Τι ξέρουμε όμως για αυτές?
Συντονιστείτε στο το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020  φέρνει τις έξυπνες πόλεις σε πρώτο πλάνο. Πώς μια πόλη γίνεται smart? Τι γνωρίζουμε για τις
Παγκόσμιο ρεκόρ απωλειών για τον κλάδο γούνας – Ιστορικό ναδίρ εξαγωγών για την ελληνική γουνοποιία !
Ρεκόρ απωλειών σε παγκόσμιο επίπεδο, λόγω της πανδημίας του covid-19 διεκδικεί ο κλάδος της γούνας, με την ελληνική γουνοποιία – μία από τις κορυφαίες...
(video) Συγκινεί το μήνυμα του πιλότου της ομάδας ΖΕΥΣ Δημήτριου Βολακάκη
«Το πιο λακωνικό και πιο ηχηρό μήνυμα της παγκόσμιας Ιστορίας αποτελείται από δύο συλλαβές. «Όχι». Ένα μήνυμα που θυμίζει σε όλους, ότι η δημοκρατία...