Αρχική BUSINESS Success Stories Κύπρος: «Μετατροπή της Χώρας σε περιφερειακό ενεργειακό κέντρο»

Κύπρος: «Μετατροπή της Χώρας σε περιφερειακό ενεργειακό κέντρο»

Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού είναι «πολύπλοκο». Στο επίκεντρο του ρόλου που πρέπει να διαδραματίσει το Υπουργείο για το μέλλον της Κύπρου βρίσκονται θέματα ανάπτυξης και επενδύσεων, ιδιαίτερα σε μια περίοδο παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Ποιες δράσεις πρέπει να αναπτυχθούν ως προτεραιότητες;

 

Σήμερα, τόσο το κυπριακό όσο και το Ευρωπαϊκό οικονομικό περιβάλλον, αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις, αριθμός των οποίων συνδέονται σαν συγκοινωνούντα δοχεία, και συνεπώς αλληλοεπηρεάζονται. Η διεθνής οικονομική κρίση, ο περιορισμός των πόρων, η περιβαλλοντική ρύπανση και οι κλιματικές αλλαγές, καθώς και η σταδιακή γήρανση του πληθυσμού, αποτελούν ουσιαστικές προκλήσεις που έχουμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε με μέτρα οικονομικής ανάπτυξης, με βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο στρατηγικό προγραμματισμό και με όραμα.

 

Όσον αφορά τους τομείς που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου μου προχωρήσαμε σε μια ιεράρχηση των προτεραιοτήτων μας, όπως την προσέλκυση νέων επενδύσεων και την προώθηση της καινοτομίας για να μπορέσουμε να δώσουμε ώθηση σε νέες μεθόδους παραγωγής, σε καινούριους τομείς ανάπτυξης και σε νέα προϊόντα. Στις προτεραιότητες μας περιλαμβάνονται, επίσης, ο εμπλουτισμός του τουριστικού μας προϊόντος με την ανάπτυξη ελκυστικών τουριστικών έργων όπως μαρίνες, γκολφ, κ.ά, αλλά και η αντιμετώπιση της εποχικότητας του τουριστικού μας προϊόντος με την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Αναμφίβολα, όμως, η πρόσφατη ανακάλυψη μεγάλης ποσότητας φυσικού αερίου εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κύπρου δημιουργεί νέες προοπτικές για μεγάλη και μακρόχρονη οικονομική ανάπτυξη, όπως άρχισε ήδη να διαπιστώνεται μετά και την προσέλκυση νέων επενδύσεων σε διάφορους τομείς της οικονομίας μας.

 

 

Η Κύπρος έχει βρεθεί στο επίκεντρο μεγάλου ενδιαφέροντος σε θέματα ενέργειας. Πόσο εύκολο είναι αυτό και ποιοι οι στόχοι του Υπουργείου σε θέματα ενέργειας.

 

Μετά τα θετικά αποτελέσματα που είχαμε από την πρώτη ερευνητική γεώτρηση που πραγματοποιήθηκε στο τεμάχιο 12 εντός της κυπριακής ΑΟΖ, η Κυπριακή Κυβέρνηση προχώρησε στο επόμενο βήμα, ανακοινώνοντας στις 11 Φεβρουαρίου 2012 τον 2ο Γύρο Αδειοδότησης, ο οποίος λήγει στις 11 Μαϊου 2012. Οι επιβεβαιωμένες, μαζί με τις αναμενόμενες νέες ανακαλύψεις κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην κυπριακή αποκλειστική οικονομική ζώνη, αλλά και αυτών που βρίσκονται στον ευρύτερο θαλάσσιο χώρο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, είναι δυνατό να καταστήσουν την περιοχή έναν αξιόπιστο ενεργειακό τροφοδότη για την Ευρώπη.

 

Η Κυβέρνηση μας έχει καθορίσει ως σαφή στρατηγικό στόχο τη μετατροπή της χώρας μας σε περιφερειακό ενεργειακό κέντρο για συγκέντρωση, επεξεργασία, διέλευση ή και διαμετακόμιση ενεργειακών πόρων από τη γύρω περιοχή στις ευρωπαϊκές και τις διεθνείς αγορές. Κάτι τέτοιο βέβαια προϋποθέτει τη δημιουργία των αναγκαίων υποδομών, όπως είναι η κατασκευή υποθαλάσσιων αγωγών μεταφοράς υδρογονανθράκων, η κατασκευή στην Κύπρο τερματικού υγροποίησης του φυσικού αερίου, αλλά και τερματικών αποθήκευσης πετρελαιοειδών.

 

Ποια πιστεύετε πως είναι η μεγαλύτερη πρόκληση σε επίπεδο ανάπτυξης και επενδύσεων για την Κύπρο αυτή την περίοδο.

 

Κατά την άποψή μου, η μεγαλύτερη πρόκληση σε επίπεδο ανάπτυξης και επενδύσεων για την Κύπρο, αυτή την περίοδο, είναι η ανάκτηση της εμπιστοσύνης των αγορών για το Τραπεζικό Σύστημα και την Κυπριακή Οικονομία γενικότερα. Ως γνωστό, οι συνέπειες από την διεθνή οικονομική κρίση δεν αφήνουν περιθώρια για γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης, τόσο για την οικονομία της Κύπρου, όσο και για τις οικονομίες πολλών άλλων χωρών. Εφόσον όμως οι αναπτυξιακοί μηχανισμοί της Κύπρου είναι σε ετοιμότητα, και λόγω των σημαντικών εξελίξεων και της προόδου που έχει επιτευχθεί στον τομέα του φυσικού αερίου, ελπίζω ότι οι οποιοδήποτε περιορισμοί θα ξεπεραστούν, ώστε να περάσουμε και πάλι σε φάση γρήγορης ανάπτυξης.

 

Το θέμα του 2ου Συνεδρίου «Καινοτομία & Ανάπτυξη» που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο αφορά τις Κυπριακές – Ελληνικές Επενδυτικές Ευκαιρίες: Κύπρος- Κόμβος Μέσης Ανατολής. Ποιες εκτιμάτε ότι είναι οι ευκαιρίες αυτές και σε ποιους τομείς.

 

Υπάρχουν ευκαιρίες συνεργασίας στη διέλευση φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών προς τις Ευρωπαϊκές Αγορές μέσω Κύπρου-Ελλάδας. Ο τομέας του φυσικού αερίου αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη και άλλων αλληλένδετων ή συναφών τομέων ανάπτυξης, όπως ο Τραπεζικός και Χρηματοοικονομικός Τομέας, ο Τομέας Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών, οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και η Ναυτιλία. Αυτή τη στιγμή, εντός των πλαισίων αυτών, προωθούνται, μεταξύ άλλων, και συγκεκριμένες προτάσεις από τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Επενδύσεων, στον τομέα της Επιστήμης, της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας, κάτι που αφορά ιδιαίτερα τη θεματολογία του Συνεδρίου σας.

 

Τι περιθώρια συνεργασίας πιστεύετε ότι υπάρχουν μεταξύ της Κύπρου και της Ελλάδας.

 

Πέραν των παραδοσιακών, άριστων, συνεργασιών μεταξύ της Κύπρου και της Ελλάδας, κατά την άποψή μου, υπάρχει περιθώριο ώστε οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών να αναπτυχθούν ακόμα περισσότερο.

 

Στον τομέα του τουρισμού, οι εθνικοί Οργανισμοί τουρισμού των δύο χωρών, ΚΟΤ και ΕΟΤ, συνεργάζονται ήδη αρμονικά σε διάφορα επίπεδα και για πολλά θέματα. Ένας μεγάλος και κοινός στόχος που βρίσκεται υπό μελέτη είναι η κατάρτιση και υλοποίηση κοινών προγραμμάτων για προσέλκυση τουρισμού από μακρινούς προορισμούς. Όσον αφορά στο επίπεδο των πολιτών/ τουριστών, η επιθυμία επισκέψεων των Κυπρίων στη Ελλάδα και αντίστροφα είναι εμφανέστατη. Η Ελλάδα αποτελεί σταθερά την κύρια επιλογή για τους Κύπριους που επιθυμούν να κάνουν διακοπές εκτός Κύπρου. Όπως επίσης και για τους Ελλαδίτες, η Κύπρος βρίσκεται ψηλά στον κατάλογο των επιλογών τους, γεγονός που φαίνεται από το ότι η οικονομική κρίση δεν επηρέασε ουσιαστικά τις αφίξεις Ελλαδιτών τουριστών στο νησί.

 

Πέραν των πιο πάνω, πιστεύω ότι η δημιουργία νέων χώρων ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής, σε όλη την ακτογραμμή της ελεύθερης Κύπρου, θα εξασφαλίσει την εύκολη διακίνηση σκαφών αναψυχής μεταξύ των δύο χωρών και θα αναπτύξει τον μεταξύ τους ναυτικό τουρισμό.

 

Σε ό,τι αφορά τον τομέα των επενδύσεων, του εμπορίου και της επιχειρηματικής δραστηριότητας, πιστεύω ότι μπορεί να επιτευχθεί ενδυνάμωση της υφιστάμενης συνεργασίας μεταξύ των δυο χωρών, κυρίως λόγω της αξιοποίησης των ευκαιριών που διανοίγονται στον τομέα της ενέργειας. 

 

Επίσης, υπάρχουν ουσιαστικά περιθώρια συνεργασίας και στον γεωγραφικό περίγυρο των δυο χωρών  μας. Κύπρος και Ελλάδα, διαθέτουν λόγω της γεωπολιτικής τους θέσης σημαντικά πλεονεκτήματα, τα οποία θα πρέπει να αξιοποιηθούν από κοινού για να διασφαλιστεί η συμμετοχή τους στην οικονομική δραστηριότητα της περιοχής και για να ανταπεξέλθουν στον εντεινόμενο ανταγωνισμό.  Συγκεκριμένα, για τους Κύπριους επιχειρηματίες,  η Ελλάδα αποτελεί ένα πολύ καλό εφαλτήριο για διείσδυση των κυπριακών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια και στην Κεντρική Ευρώπη, ενώ ταυτόχρονα, για τους Ελλαδίτες επιχειρηματίες,  η Κύπρος προσφέρει πρόσβαση στις αγορές των χωρών της  Μέσης Ανατολής, της Βόρειας Αφρικής και των Αραβικών χωρών γενικότερα.

 

Πώς ενθαρρύνει το Υπουργείο τέτοιου είδους συνεργασίες.

 

Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ενθαρρύνει συνεχώς συνεργασίες μεταξύ των δύο χωρών, μέσω ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης, το οποίο υλοποιείται με το Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Αθηνών, όπου ενισχύεται η προσπάθεια για την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη συμμετοχή σε εκθέσεις, την οργάνωση ημερίδων και σεμιναρίων και τη διερεύνηση νέων αγορών, τη διοργάνωση συναντήσεων μεταξύ του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ), της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και των μελών τους, με τους αντίστοιχους Επιχειρηματικούς Οργανισμούς της Ελλάδας και των μελών τους. Η υποστήριξη επίσης συνεδρίων όπως το δικό σας, δημιουργεί καινοτόμα θεματικά πλαίσια συνεργασίας και φέρνει σε επαφή επιχειρήσεις και οργανισμούς από Ελλάδα και Κύπρο, οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν δραστηριότητα στις κοινές αναπτυξιακές κατευθύνσεις που παρουσιάζονται.

 

Επιπρόσθετα, σημειώνω ενδεικτικά το μνημόνιο συνεργασίας που έχει υπογράψει ο Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων με τον αντίστοιχο Ελληνικό Οργανισμό «Επενδύστε στην Ελλάδα – Invest in Greece», στο οποίο προβλέπονται, μεταξύ άλλων, διοργανώσεις επενδυτικής θεματολογίας και στις δύο χώρες, εκδηλώσεις που στοχεύουν σε τομείς προτεραιότητας, ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας και συνεργασία σε διεθνή θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

 

Ποιες νέες δράσεις πρέπει να αναπτυχθούν ώστε να αντεπεξέλθει το Υπουργείο στην ανάληψη της προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε.

 

Ενόψει της μεγάλης εμπλοκής του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε Ευρωπαϊκά θέματα, λόγω κυρίως της σημασίας και του μεγάλου εύρους των εργασιών του, θα προεδρεύω κατά την διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας τριών συνθέσεων του Συμβουλίου Υπουργών και, συγκεκριμένα, του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας, του Συμβουλίου Εξωτερικών Εμπορικών Σχέσεων και του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας. Επιπλέον, θα συμμετέχω σε σειρά άλλων εκδηλώσεων που θα διοργανώσουμε ως Υπουργείο για την προώθηση στόχων και δράσεων της Ε.Ε.

 

Για την αποτελεσματική προώθηση των στόχων του Υπουργείου μου στα επιμέρους θέματα δεν υπάρχει εφησυχασμός ούτε στιγμή. Έχουμε οργανώσει κατάλληλα το Υπουργείο και στελεχώσαμε τις ομάδες εργασίας με ικανά στελέχη τα οποία παρακολουθούν ανελλιπώς και επεξεργάζονται συνεχώς τα θέματα που θα κληθούμε να χειριστούμε. Επίσης, βρισκόμαστε σε συνεχή συνεργασία με όλα τα συναρμόδια Υπουργεία και τους εταίρους μας, και έχουμε αρχίσει εδώ και καιρό τις επαφές μας με τις αντίστοιχες ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Γραμματεία του Συμβουλίου για να έχουμε μια κοινή προσέγγιση στα διάφορα θέματα, κυρίως σε αυτά που ως Προεδρία, ή/ και ως Τρίο, έχουμε ιεραρχήσει ως τα πιο σημαντικά, ούτως ώστε να μπορέσουμε να τα ολοκληρώσουμε με επιτυχία.

 

Ποιο πιστεύετε ότι είναι το μέλλον της Κύπρου στους πιο πάνω τομείς.

 

Όπως έχω ήδη εξηγήσει, στον τομέα της ενέργειας, για παράδειγμα, και ειδικά του φυσικού αερίου, οι προοπτικές είναι εξαιρετικά ευοίωνες, διαμορφώνοντας ταυτόχρονα και νέα δεδομένα για την προσέλκυση νέων μεγάλων επενδύσεων. Όσον δε αφορά στον τουρισμό, η Κύπρος μπορεί να εξελιχτεί σε ένα πανέμορφο, ποιοτικό προορισμό, που θα προσφέρει στον κάθε επισκέπτη πολλές εναλλακτικές μορφές τουρισμού με έργα υψηλών προδιαγραφών: χώρων ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής, μαρίνων, γκολφ, θεματικών πάρκων. Είναι αυτά τα δεδομένα που με κάνουν να πιστεύω ειλικρινά ότι η Κύπρος και το σύνολο του λαού της μπορεί να έχει ένα λαμπρό μέλλον.

 

 


Διαβάστε την έντυπη έκδοση του ka-business.gr

Έντυπη Έκδοση του περιοδικού:

 

 

 

10 Χρόνια ka-business.gr … και συνεχίζουμε!!!
11 Απριλίου του 2011, βγήκε στον διαδικτυακό αέρα το ka-  αναπτύχθηκε στην «καρδιά» της οικονομικής κρίσης. Ο ΣΤΟΧΟΣ ήταν ένας. Να δίνει βήμα, σε όλες του τις...

Το ka-business.gr προτείνει

5 στους 10 χρήστες διαδικτύου πραγματοποίησαν online αγορά εξ αποστάσεως τον τελευταίο μήνα
O Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος ολοκλήρωσε την 4η εξαμηνιαία έρευνα καταγραφής των online καταναλωτικών τάσεων στο λιανεμπόριο,  με την επιστημονική υποστήριξη του...
Ολοκληρώθηκε ο Διεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για την Ανάπλαση του Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης – Το 1ο βραβείο
Τον νικητή του πρώτου βραβείου του Διεθνούς Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για την Ανάπλαση του Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης επέλεξαν ομόφωνα και μετά από τριήμερη...
Γυάλινη, πλαστική ή αλουμινένια συσκευασία; Ποια είναι η πιο φιλική προς το περιβάλλον;
Σήμερα, μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σχετικά με την βιωσιμότητα του περιβάλλοντος είναι η επαναχρησιμοποίηση του υλικού μιας συσκευασίας τροφίμων, ποτών κλπ. Η...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έξυπνες λύσεις στη γεωργική ασφάλιση: Δορυφορική τηλεπισκόπηση και τεχνολογία blockchain
Η γεωργική ασφάλιση είναι ο τομέας των ασφαλιστικών υπηρεσιών που εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις καιρικές συνθήκες. Οι υπολογισμοί των ασφάλιστρων και...
Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος
Η εκπαίδευση, η κατάρτιση και η έρευνα σε θέματα που σχετίζονται με την περιβαλλοντική διαχείριση και την οικολογική καινοτομία, είναι τα κύρια αντικείμενα της...
«200 Χρόνια Ελεύθερου Ελληνικού Κράτους» με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης στο αρχαίο θέατρο Δίου
Το Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε συνδιοργάνωση με την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας και τον Οργανισμό Φεστιβάλ Ολύμπου παρουσιάζουν την Κυριακή 1 Αυγούστου 2021,...