Αρχική BUSINESS Success Stories Νώντας Κλ. Μεταξάς, Γενικός Διευθυντής Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Νώντας Κλ. Μεταξάς, Γενικός Διευθυντής Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

 

  Συνέντευξη στο «Κ&Α»

 

Τι εικόνα παρουσιάζει σήμερα – εν μέσω οικονομικής κρίσης – το ΧΑΚ; έχει επηρεαστεί από την παγκόσμια οικονομική  κρίση η κερδοφορία του;

 

Τα τελευταία χρόνια, έχουμε πληγεί από μία μεγάλη οικονομική κρίση και η μία χώρα με την οποία έχουμε πολύ στενούς δεσμούς, η Ελλάδα, έχει πληγεί από ακόμη μεγαλύτερη κρίση και οπωσδήποτε αυτό επηρέασε με τη σειρά του και την Κυπριακή οικονομία.

 

Το Χρηματιστήριο βασικά αντανακλά τα αποτελέσματα των εταιρειών οι οποίες είναι εισηγμένες σ’ αυτό και οι πλείστες εταιρείες, όπως ορθά έχετε αναφέρει, έχουν αντιμετωπίσει και έχουν δεχθεί τα προβλήματα από την κρίση.  Εμείς, ως Χρηματιστήριο, προσπαθούμε να διαφοροποιήσουμε το είδος των προϊόντων τα οποία εισάγουμε, να αναβαθμίσουμε περαιτέρω τις υπηρεσίες μας και να βοηθήσουμε τις εισηγμένες εταιρείες.  Για παράδειγμα, έχουμε εισάγει από το 2010 τη ΝΕΑ Αγορά, τη λεγόμενη Μη Ρυθμιζόμενη Αγορά, η οποία απευθύνεται κυρίως προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ έχουμε πρόσθετα εξαγγείλει και διάφορα άλλα αναπτυξιακά προγράμματα, τα οποία ελπίζουμε να περιορίζουν τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης σε μας.

 

Επίσης προγραμματίζουμε να εισάγουμε προσεχώς τα Πιστοποιητικά Παραστατικά Μετοχών (GDR’s), ενώ αναμένουμε την ολοκλήρωση της νομοθεσίας για να γίνει ανάλογη δραστηριοποίηση και στα αμοιβαία κεφάλαια.

 

Πώς βλέπετε το ενδιαφέρον Ελληνικών Εταιρειών να εισέλθουν στο ΧΑΚ;

 

Ήδη υπάρχει ενδιαφέρον.  Πρέπει κατ’ αρχήν να τονιστεί ότι για εμάς το ενδιαφέρον εταιρειών από την Ελλάδα να εισαχθούν κοντά μας είναι καλοδεχούμενο.  Όντως, έχουν ήδη εγγραφεί τέτοιες εταιρείες στο ΧΑΚ και συζητούμε το ενδεχόμενο αυτό και με άλλες εταιρείες.

 

Πρέπει να πω ότι θέλουμε αυτές οι εταιρείες να μας βλέπουν ως φυσιολογικούς συνεργάτες, όταν μας προσεγγίσουν.  Οι εταιρείες αυτές θα αντιληφθούν πόσο καλοδεχούμενες είναι και όλοι οι συνάδελφοι θα τις χειριστούν με την ανάλογη προσοχή. Βέβαια, πρέπει να τονίσουμε ότι εμείς στο ΧΑΚ ακολουθούμε πιστά την υπάρχουσα Νομοθεσία και με κανένα τρόπο δεν είναι δυνατή η οποιαδήποτε παρέκκλιση από αυτή, αλλά καθημερινά εφαρμόζουμε πρωτοβουλίες που μειώνουν κάθετα και ριζικά τη γραφειοκρατία.

Επίσης έχουμε εκπαιδεύσει το προσωπικό μας να είναι ιδιαίτερα φιλικό σε εταιρείες που θέλουν να εγγραφούν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και τους παρέχουμε κάθε στήριξη και βοήθεια στη διαδικασία αυτή.

 

Πόσες εταιρείες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και για ποιους λόγους επιλέγουν το ΧΑΚ και όχι το ΧΑ;

 

Μέχρι σήμερα, έχουν εγγραφεί οι πιο κάτω εταιρείες από την Ελλάδα:

 

  • Focus Financial Services Ανώνυμος Εταιρεία Παροχής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών
  • Phone Marketing S.A.
  • International Life Α.Ε.Γ.Α.

 

Επίσης έχει εγγραφεί και ένας Ειδικός Σύμβουλος Εισαγωγής από την Ελλάδα. 

 

Θα πρέπει να σας πω ότι με κανένα τρόπο δεν θα ήθελα να συγκρίνω το ΧΑΚ με το ΧΑ, ούτε να σχολιάσω τους λόγους που μία εταιρεία ελκύεται είτε στο ένα είτε στο άλλο Χρηματιστήριο.  Πιστεύω ότι είναι καλύτερα να ερωτηθούν οι εταιρείες αυτές.

 

Για μας το ΧΑ είναι ένα πολύ στενός και πολύτιμος συνεργάτης.  Από τη δική μας πλευρά ό,τι κάνουμε το συζητάμε με το ΧΑ και πιστεύουμε πολύ στις συνέργειες που μπορεί να προκύπτουν από στενή και ειλικρινή συνεργασία.

 

Σε ποιους κλάδους δραστηριοποιούνται και τι μεγέθους είναι αυτές οι εταιρείες;

 

Οι κλάδοι στους οποίους δραστηριοποιούνται και το μέγεθος των εταιρειών που έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο είναι ως ακολούθως:

 

Όνομα εταιρείας – Κλάδος -Μέγεθος (τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία)

1. Focus Financial Services Ανώνυμος Εταιρεία Παροχής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Εξειδικευμένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες €11.830.000(1.690.000 Χ €7,00)

2. Phone Marketing S.A.Υποστηρικτικές Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις €5.512.063 (1.574.875 Χ €3,50)

3. International Life Α.Ε.Γ.Α Ασφάλειες Ιδιοκτησίας & Ζημιών€21.834.895 (8.057.157 Χ €2,71)

 

 

 

Γιατί κάποιος να επενδύσει σήμερα στο ΧΑΚ;  Ποια θα είναι τα οφέλη;

 

Εμείς στο ΧΑΚ έχουμε εξαγγείλει και δημόσια ένα μεγάλο αναπτυξιακό πρόγραμμα, αφού μελετήσαμε με λεπτομέρεια τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Κύπρο αλλά και τις οικονομίες και ανάγκες άλλων χωρών της περιοχής. 

 

Αυτό το πρόγραμμα, πέραν της εισαγωγής του θεσμού των Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών (GDR’s), που έχουμε ήδη προαναφέρει, περιλαμβάνει και τη δραστηριοποίηση μας σε θέματα εγγραφής Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων (Funds) στο ΧΑΚ.  Την περίοδο αυτή δρομολογούνται προς υιοθέτηση ορισμένες νομοθετικές αλλαγές, που θα προωθήσουν άμεσα το θέμα των σχεδίων αυτών (funds).  Επίσης προωθείται η δραστηριοποίηση του ΧΑΚ σε μια νέα αγορά, αυτήν της ενέργειας, ως εκπλειστηριαστή δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου (ρύπων), για λογαριασμό του αρμόδιου Υπουργείου της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Πρόσφατα έχουμε εισάγει το θεσμό του Ειδικού Διαπραγματευτή, που στόχο έχει την αύξηση της ρευστότητας στην Αγορά του ΧΑΚ και ταυτόχρονα προωθούνται κι άλλα βοηθητικά εργαλεία προς αποτελεσματικότερη υλοποίηση του στόχου αυτού, όπως π.χ. οι λογαριασμοί συλλογικών επενδύσεων (omnibus accounts), ο δανεισμός αξιών και η διενέργεια ανοικτών πωλήσεων.  Οι προτάσεις του ΧΑΚ για τα θέματα αυτά βρίσκονται ενώπιον της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για έγκριση, πριν την εισαγωγή τους.  Επιπλέον το ΧΑΚ έχει τροποποιήσει τη Νομοθεσία του και έχει πλέον την ευχέρεια να αναλαμβάνει και να τηρεί μητρώα μη εισηγμένων εταιρειών.  

 

Σημειώνεται ότι το ΧΑΚ βρίσκεται στα τελικά στάδια εισαγωγής μηχανισμού κεντρικής αποθήκευσης ρυθμιζόμενων πληροφοριών (Officially Appointed Mechanism for the Storage of Regulated Information – OAM) που στόχο έχει την πλήρη ομοιογενοποίηση – τυποποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση των πληροφοριών που αφορούν εκδότες, των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά, μέσω της ηλεκτρονικής παραλαβής των ανακοινώσεων τους.  Επίσης, μέχρι το τέλος του 2012 προωθείται η υλοποίηση του στόχου διενέργειας του χρηματικού διακανονισμού των συναλλαγών του ΧΑΚ στο Target 2. 

 

Επιπρόσθετα το ΧΑΚ σκοπεύει να προβεί σε αναβάθμιση των εταιρικών δραστηριοτήτων που παρέχει με εκσυγχρονισμό της μεθόδου διανομής μερισμάτων κι’ άλλων χρηματικών διανομών.  Πρόσθετα εξετάζεται και το ενδεχόμενο δημιουργίας Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης (Multilateral Trading Facility – MTF), όπως επίσης και η ανάπτυξη  του θεσμού των διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (ETF’s).

 

 

 

 

 

Πώς εξελίσσεται η πορεία της συμμετοχής των επενδυτών από το εξωτερικό στο ΧΑΚ και πόσο επηρεάζει η οικονομική κρίση που έχει ξεσπάσει;

 

Αυτή είναι μία ερώτηση που είναι δύσκολο να σχολιαστεί από τη δική μας πλευρά.

 

Εμείς, εκείνο το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δείχνουμε στους ξένους επενδυτές πόσο καλοδεχούμενοι είναι, να περιορίζουμε συνεχώς τη γραφειοκρατία και οποιαδήποτε άλλα εμπόδια μπορεί να υπάρξουν.  Επίσης με την εισαγωγή νέων προϊόντων προσπαθούμε να κάνουμε αυτές τις επενδύσεις πιο ελκυστικές.

 

Η συμμετοχή ξένων επενδυτών σε εισηγμένες εταιρείες στο ΧΑΚ έχει τον τελευταίο χρόνο σχεδόν διπλασιαστεί και ανέρχεται σήμερα στο 23,2%.  

 

Πού αποδίδετε τη μεγαλύτερη ελκυστικότητα του ΧΑΚ στο εξωτερικό;

 

Αυτό οφείλεται σε μεγάλο αριθμό παραγόντων, στο βαθμό, βεβαίως, που υπάρχει.  Κατ’ αρχήν να μιλήσουμε για παράγοντες που προέρχονται από το ίδιο το Χρηματιστήριο.  Έχουμε μία πολύ ελκυστική τιμολογιακή πολιτική.  Έχουμε ένα σύστημα εισαγωγής εταιρειών που είναι πολύ εύκολο και κατανοητό σε ξένους επενδυτές και επίσης η γραφειοκρατία μας συνεχώς περιορίζεται.  Τα στελέχη μας έχουν εκπαιδευτεί να βοηθούν οποιονδήποτε συναλλάσσεται μαζί μας.

 

Όσον αφορά παράγοντες εξωγενείς προς το Χρηματιστήριο, πρέπει να αναφέρουμε ότι η Κύπρος έχει ένα πολύ ελκυστικό φορολογικό σύστημα, όχι μόνον όσον αφορά στο ύψος της φορολογίας, αλλά και στον τρόπο που εφαρμόζεται.  Η διαδικασία για τους ξένους είναι πολύ κατανοητή και απλοποιείται συνεχώς και πάνω απ’ όλα πρέπει να τονίσουμε πόσο το νομικό σύστημα της Κύπρου είναι προσιτό, αντιληπτό και εφαρμόζεται με υποδειγματικό τρόπο, κάτι που εκτιμάται ιδιαίτερα κι από τους ξένους.

 

Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει θεσμούς, οι οποίοι είναι ευρύτερα αποδεκτοί, κάτι το οποίο πιθανόν να αποτελεί εξαίρεση για μία χώρα, η οποία βρίσκεται μέσα στην καρδιά της Μέσης Ανατολής. Κι αυτό επίσης εκτιμάται από τους ξένους.

 

 

Πώς βλέπετε τη συνεργασία μεταξύ ΧΑ και ΧΑΚ;

 

Η συνεργασία μεταξύ των Χρηματιστηρίων Αθηνών και Κύπρου είναι για μας ύψιστη και πρώτη προτεραιότητα και το αποδείξαμε στην πράξη.  Είχε, ως γνωστό, υπογραφεί η συμφωνία της Κοινής Πλατφόρμας, η οποία έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα για την Κυπριακή πλευρά.

 

Αυτή η συμφωνία έχει λήξει στο τέλος του περασμένου χρόνου και βρισκόμαστε ήδη σε διαβούλευση με το Χρηματιστήριο Αθηνών για βελτίωση της, προς αμοιβαίο όφελος.  Πρέπει να πω ότι προχωρούμε μέσα σε πολύ θετικό κλίμα.  Όμως ορισμένες φορές έχουμε σημαντικά προβλήματα, όχι από το Χρηματιστήριο Αθηνών, αλλά από άλλους φορείς από τους οποίους βρίσκαμε κλειστές πόρτες, όπως π.χ. απαγόρευση ανοίγματος margin accounts για αγορά μετοχών που είναι εισηγμένες στην Κύπρο, γεγονός που αποκλείει μεγάλο αριθμό επενδυτών να επενδύουν στην Κυπριακή αγορά.  Έχουμε ισχυρότατες ενδείξεις ότι το όλο θέμα προχωρεί επιτέλους προς επίλυση.

 

Ως θέμα αρχής, μία συνεργασία μεταξύ δύο μερών πρέπει να βασίζεται στην αρχή του αμοιβαίου κέρδους (win-win), στην ειλικρίνεια, στη συνεχή επικοινωνία και στην αποχή από οποιεσδήποτε ενέργειες, που θα μπορούσαν να δημιουργούν αμφιβολίες για τις προθέσεις των συνεργαζόμενων μερών. Μια τέτοια συνεργασία πρέπει να είναι πολυεπίπεδη.  Τόσο όσον αφορά τις ηγεσίες, αλλά κι όσον αφορά τα στελέχη και τις υπηρεσίες.  Εμείς από την πλευρά του ΧΑΚ βλέπουμε οποιαδήποτε συνεργασία μας και ειδικά αυτή με το ΧΑ ως θέμα ιερό και προσπαθούμε να τηρήσουμε το σύνολο των δεσμεύσεων μας.

 

Ποια είναι τα σχέδια του ΧΑΚ για το προσεχές μέλλον;

 

Ήδη έχω αναφερθεί σε ένα ευρύτατο αριθμό πρωτοβουλιών, τις οποίες αναλαμβάνουμε και έχουν σχέση με τον εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 

Στόχος είναι να παρακολουθούμε τις εξελίξεις στην Ευρώπη και στην περιοχή μας και να προσπαθούμε συνεχώς να προσαρμοζόμαστε σ’ ένα περιβάλλον που το χαρακτηρίζει η αλλαγή και η αβεβαιότητα.

 

 

 

 

10 Χρόνια ka-business.gr … και συνεχίζουμε!!!
11 Απριλίου του 2011, βγήκε στον διαδικτυακό αέρα το ka-  αναπτύχθηκε στην «καρδιά» της οικονομικής κρίσης. Ο ΣΤΟΧΟΣ ήταν ένας. Να δίνει βήμα, σε όλες του τις...

Το ka-business.gr προτείνει

PaloServices: Ανάλυση ειδήσεων και κοινωνικών δικτύων με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης
H PaloServices παρέχει καινοτόμους τρόπους ανάγνωσης και ευφυούς ανάλυσης των ειδήσεων αλλά και των κοινωνικών δικτύων σε πραγματικό χρόνο με τη βοήθεια της Τεχνητής...
Κορονοϊός: Η Επιτροπή εγκρίνει νέα σύμβαση με τη Novavax για πιθανό εμβόλιο κατά της νόσου COVID-19
Την έβδομη συμφωνία προαγοράς με φαρμακευτική εταιρεία ενέκρινε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να διασφαλίσει την πρόσβαση σε πιθανό εμβόλιο κατά της νόσου
ΕΕ: Τέσσερις νέες προκηρύξεις στηρίζουν τα μέσα ενημέρωσης με συνολικά 12 εκατ. ευρώ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τέσσερις νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για την προαγωγή μιας δημόσιας σφαίρας ζωντανής και πολύμορφης και την ενίσχυση της πρόσβαση των...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

H Ελεωνόρα Ζουγανέλη στο αμφιθέατρο Ν. Μουδανιών
Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη έρχεται την ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ στο αμφιθέατρο των Μ Μουδανιών, να γεμίσει τις νύχτες μας με αυτό που όλοι έχουμε ανάγκη,...
PaloServices: Ανάλυση ειδήσεων και κοινωνικών δικτύων με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης
H PaloServices παρέχει καινοτόμους τρόπους ανάγνωσης και ευφυούς ανάλυσης των ειδήσεων αλλά και των κοινωνικών δικτύων σε πραγματικό χρόνο με τη βοήθεια της Τεχνητής...
Εθνική Τράπεζα: Ενθαρρυντικά τα πρώτα στοιχεία για τον τουρισμό
Ενθαρρυντικά είναι τα πρώτα στοιχεία για την πορεία του ελληνικού τουρισμού το 2021, σύμφωνα με τη νέα μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής...