Αρχική BUSINESS Success Stories Υπάρχουν πολλά περιθώρια συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου

Υπάρχουν πολλά περιθώρια συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου

Tι δράσεις αναπτύσσει η Πρεσβεία προκειμένου να αναδείξει την επιχειρηματικότητα της Κύπρου;

Η Πρεσβεία της Ελλάδος στη Κύπρο αναπτύσσει διάφορες δράσεις για να αναπτυχθεί περαιτέρω η επιχειρηματική συνεργασία Κύπρου – Ελλάδος στις δύο αγορές,  και ενδεχομένως στη γειτονική μας περιφέρεια. Συγκεκριμένα ο ρόλος μας, μέσω του Γραφείου Οικ. & Εμπ. Υποθέσεων της Πρεσβείας, είναι να ενισχύονται οι ελληνικές εξαγωγές στη Κύπρο,  ή τουλάχιστον να διατηρούνται στο υψηλό τους επίπεδο κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης που γνωρίζει και η Κύπρος από το 2009, να προσελκύσουμε κυπριακές επενδύσεις και τουρίστες  στην Ελλάδα, να είμαστε στο πλευρό των ελληνικών συμφερόντων εταιριών που έχουν επενδύσει και δραστηριοποιούνται στη Κύπρο κλπ. Με λίγα λόγια να προβάλουμε τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, την επιχειρηματικότητα και να ενισχύσουμε, στο πλαίσιο του εφικτού, το τουριστικό και επενδυτικό προϊόν της Ελλάδας.

Τι περιθώρια συνεργασίας υπάρχουν –σε επιχειρηματικό επίπεδο- μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας και σε ποιους τομείς;

Έχω την πεποίθηση ότι υπάρχουν ακόμη πολλά περιθώρια συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών μας, επί κοινή ωφελεία.  

Η κυπριακή αγορά είναι μεν περιορισμένη όταν αναφερόμαστε στις 300 χιλιάδες περίπου οικογένειες  και τους 803 χιλιάδες κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όμως σύμφωνα με αναλύσεις του Γραφείου Οικ. & Εμπ. Υποθέσεων της Πρεσβείας μας, και όχι μόνο, είναι λάθος να γίνεται τέτοιου είδους προσέγγιση όσον αφορά στην κυπριακή περίπτωση. Διότι απλούστατα, αφενός, η Κύπρος κατόρθωσε να γίνει την τελευταία εικοσαετία ένα διεθνές χρηματοπιστωτικό κέντρο όπου το ενεργητικό του τοπικού τραπεζικού συστήματος  είναι 7-8 φορές πολλαπλάσιο του ΑΕΠ της χώρας. Αφετέρου, στον καθαρά εμπορικό τομέα, οι ετήσιες επανεξαγωγές της χώρας ανταγωνίζονται και συχνά υπερβαίνουν με διαφορά στήθους  τις εξαγωγές της, αποδεικνύοντας ότι η Κύπρος έχει μετατραπεί σε ένα περιφερειακό κόμβο διαμετακομιστικού εμπορίου, με μη αμελητέο ρόλο στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Υπενθυμίζω και πάλι την επιτυχημένη τριμερή επιχειρηματική αποστολή το έτος 2011 με χορηγό τον όμιλο Eurobank στη Λευκωσία.

Επίσης, εάν ληφθεί υπόψη και ο τουριστικός τομέας, τότε η τοπική αγορά των 803 χιλιάδων κατοίκων σχεδόν τριπλασιάζεται για το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου, λόγω της επίσκεψης των ξένων τουριστών.

Στο τομέα της ενέργειας, εύγλωττο παράδειγμα αποτελεί το έργο ‘’EuroAsia Interconnector’’, που στοχεύει στη διασύνδεση της Κύπρου με το Ισραήλ και την Ελλάδα μέσω υποθαλάσσιου ηλεκτρικού καλωδίου και κατ’ επέκταση στη σύνδεση του νησιού με το πανευρωπαϊκό ηλεκτρικό δίκτυο. Το έργο έχει προϋπολογισμό 1,5 δις Ευρώ και δυνατότητα μεταφοράς ενέργειας συνολικής ισχύος 2.000 ΜW, ενώ τα συμβαλλόμενα μέρη είναι η ΔΕΗ-Quantum Energy από την Κύπρο, η ΔΕΗ από την Ελλάδα και θεσμικοί φορείς του Ισραήλ.

Επίσης, δυνατότητες περαιτέρω αναπτύξεως της διμερούς μας επιχειρηματικής συνεργασίας, παρέχονται και μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ‘’Ελλάδα- Κύπρος’’. Το Πρόγραμμα αυτό αφορά τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών για την περίοδο 2007 – 2013, στο πλαίσιο του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» για την ενίσχυση της αειφόρου  ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή της Ν.Α. Μεσογείου. Στην περιοχή αυτή οι μεταφορές είναι ελλιπείς και οι θαλάσσιες συνδέσεις με τα διευρωπαϊκά δίκτυα, γνωστά ως ΤΕΝ, χρήζουν άμεσης ανάπτυξης. Ενδεικτικά αναφέρω ότι στο πλαίσιο του ανωτέρω Προγράμματος, εντάσσεται, μεταξύ άλλων και το έργο «Ηλιοθερμική Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Νερού» που υλοποιείται από το Ινστιτούτο Κύπρου, την ΑΗΚ, το Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και συγχρηματοδοτείται από την Ευρ. Ένωση και τους Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Το έργο ξεκίνησε το 2011, θα ολοκληρωθεί σε δύο χρόνια και πραγματεύεται την τεχνολογική λύση της συμπαραγωγής αφυδατωμένου νερού και ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιώντας την ηλιοθερμική μέθοδο αποκομιδής ηλιακής ενέργειας. Η εν λόγω πειραματική μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και νερού σκοπεύει να προσφέρει λύση στα προβλήματα λειψυδρίας και ενεργειακών αναγκών σε περιοχές της νησιωτικής Ελλάδας και της Κύπρου. Επί πλέον, αναφέρω και τους μη παραδοσιακούς κλάδους της νανοτεχνολογίας ή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), για τους οποίους υπάρχουν ήδη κοινές δράσεις και συνέργειες μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών κέντρων της Ελλάδας και της Κύπρου.

Ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα για κάποιον που  θέλει να επενδύσει στην Κύπρο;

Εδώ και δύο-τρεις δεκαετίες η Κύπρος υιοθέτησε ένα πολύ ελκυστικό, σταθερό φορολογικό σύστημα για τους ξένους επενδυτές, με χαμηλό εταιρικό φόρο, ισχυρό τραπεζικό σύστημα που από μόνο του  αντιπροσωπεύει 7-8 φορές το ΑΕΠ τα Κύπρου, διεθνών προδιαγραφών υπηρεσίες, λογιστικές, νομικές, συμβουλευτικές, ασφαλιστικές, ναυτιλιακές κλπ. Επίσης η ύπαρξη 45 διμερών συμφωνιών αποφυγής διπλής φορολογίας μεταξύ της Κύπρου και αντίστοιχου αριθμού κρατών σε συνδυασμό με τα προαναφερθέντα δημιούργησε ένα  ελκυστικό επιχειρηματικό περιβάλλον για τις ξένες εταιρίες.. Οι υποδομές είναι εξαίρετες, όπως οι τηλεπικοινωνίες, οι οδικοί άξονες, τα λιμάνια και αεροδρόμια. Η Κύπρος, επίσης , κατόρθωσε να καθιερωθεί σαν τουριστικός προορισμός επί πολλά χρόνια επωφελούμενη του καλού κλίματος επί 8-9 μήνες το χρόνο, των γηπέδων γκολφ και λοιπών συναφών υποδομών. Βέβαια στο τομέα αυτό παρατηρείται μια στασιμότητα αφού ο αριθμός των τουριστών που την επισκέπτονται δεν έχει μεταβληθεί αισθητά τη τελευταία δεκαετία. Ταυτόχρονα από το 2009 και ο τομέας ακινήτων, παραθεριστικής κυρίως κατοικίας για ξένους, όπως Ρώσους, Βρετανούς, γνωρίζει πού μεγάλη ύφεση.

Περισσότερες από 100 ελλαδικών συμφερόντων εταιρείες, μη αμελητέου μεγέθους, δραστηριοποιούνται για χρόνια στην Κύπρο και καλύπτουν μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων, στους κλάδους των δομικών υλικών, του ασφαλιστικού και χρηματοπιστωτικού τομέα, των πετρελαιοειδών-ενέργειας, του κτηματομεσιτικού και τουριστικού κλάδου, των τροφίμων-ποτών, επίπλου, φαρμάκων και υπηρεσιών υγείας, τυχερών παιχνιδιών-προγνωστικών ποδοσφαίρου, ένδυσης-υπόδησης, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Πολλές επίσης πολυεθνικές εταιρείες, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, όπου έχουν εγκαταστήσει το περιφερειακό τους κέντρο, έρχονται στη μικρή αγορά της Κύπρου μέσω Ελλάδας. Η επιλογή τους αυτή είναι αυστηρά οικονομική.  Αν δεν έρχονταν μέσω Ελλάδας, το κόστος δραστηριοποιήσεως τους στη Κύπρο (πχ ‘’ logistics’’  κλπ)  θα ήταν πολύ μεγαλύτερο και τελικά απαγορευτικό για την  παρουσία τους στην εντόπια αγορά.

Ενδεικτικά, από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους διαφόρους κλάδους σημειώνω, την παρουσία σημαντικών ελλαδικών συμφερόντων επιχειρήσεων όπως ΕΚΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ, JUMBO, ALUMIL, CARREFOUR, ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ,  ALAPIS, ΦΟΥΡΛΗΣ, LEROY MERLIN,  PUBLIC, ΝΑΚΑΣ, MODA BAGNO, DORAL, RIDENCO, GERMANOS, VIVARTIA, 3E, GOODYS κ.ά. Υπογραμμίζω φυσικά την ιδιαίτερη παρουσία των ελλαδικών εταιρειών στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Ενδεικτικά αναφέρω ότι οι 5-6 ελληνικών συμφερόντων τράπεζες κάλυψαν, κατά το έτος 2011, το 10,12% των καταθέσεων και το 14,43% των χορηγήσεων του κυπριακού τραπεζικού συστήματος παρά την δυσμενή συγκυρία, όπως η γενική υποχώρηση των καταθέσεων του κυπριακού τραπεζικού συστήματος κατά 1,6% έναντι του έτους 2010.

Σύμφωνα με αναλύσεις του Γραφείου Οικ. & Εμπ. Υποθέσεων της Πρεσβείας μας, η Κύπρος εξακολουθεί να αποτελεί μια φυσική προέκταση της ελληνικής αγοράς παρά τη μείωση της εντόπιας ζήτησης κατά το έτος 2011, ιδιαίτερα μετά το ατύχημα του Μαρί. Οι ελλαδικές εταιρείες που έχουν αναπτύξει ή διαχειρίζονται γνωστά ‘’brand names’’ ενισχύουν τη παρουσία τους στην κυπριακή αγορά μέσω της μεθόδου της δικαιόχρησης ή ‘’franchise’’.  Αναφέρομαι κυρίως σε εταιρίες ψυχαγωγίας, εστίασης και καφέ, ακόμη και ένδυσης – υπόδησης, δηλαδή στον τομέα που φαίνεται να έχει πληγεί περισσότερο από πολλούς άλλους. Τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά, όπως ‘’Flo Cafe‘’, ‘’Hard Rock Cafe’’, ‘’Γρηγόρης Μικρογεύματα’’ ,  ‘’Maxima Boutiques Ltd’’ και πολλά άλλα γνωστά ‘’brands’’.

Έντυπη Έκδοση του περιοδικού:

10 Χρόνια ka-business.gr … και συνεχίζουμε!!!
11 Απριλίου του 2011, βγήκε στον διαδικτυακό αέρα το ka-  αναπτύχθηκε στην «καρδιά» της οικονομικής κρίσης. Ο ΣΤΟΧΟΣ ήταν ένας. Να δίνει βήμα, σε όλες του τις...

Το ka-business.gr προτείνει

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ενισχύει τη χρηματοδότηση της έρευνας για τον κορoνοϊό με 120 εκατ. ευρώ
Η Επιτροπή έχει καταρτίσει κατάλογο 11 νέων έργων αξίας 120 εκατ. ευρώ από το «Horizon Europe», το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας (2021-2027),...
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Συστήνει συμμαχίες για τους ημιαγωγούς και τις τεχνολογίες βιομηχανικού cloud
Δύο νέες βιομηχανικές συμμαχίες ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή: τη συμμαχία για τους επεξεργαστές και τις τεχνολογίες ημιαγωγών και την ευρωπαϊκή συμμαχία για τα βιομηχανικά...
CINEA: Έγκριση χρηματοδότησης προγραμμάτων ηλεκτροδότησης και ηλεκτροφόρτισης πλοίων σε Πειραιά και Ηράκλειο
Έργα που στοχεύουν στην εξασφάλιση της συμβατότητας των υποδομών των λιμένων της χώρας για την εισαγωγή της δυνατότητας ηλεκτροδότησης και ηλεκτροφόρτισης των ελλιμενισμένων πλοίων,...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Συνεργασία ΕΚΠΑ – YALE για εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο για την περιβαλλοντική υγεία
Την ίδρυση ενός εκπαιδευτικού και ερευνητικού κέντρου, σε συνεργασία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Yale των ΗΠΑ, με αντικείμενο τη...
Συνάντηση Σταϊκούρα και Ντόναχιου: Η ελληνική οικονομία άντεξε στην πανδημία
Κοινή διαπίστωση των δύο πλευρών είναι ότι "η ελληνική οικονομία επέδειξε αξιοσημείωτη αντοχή στη δίνη της υγειονομικής κρίσης", δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας...
Κικίλιας: Νέα κίνητρα σε ιατρούς και φαρμακοποιούς για την Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού
Φαρμακοποιοί και ιατροί θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού για εμβολιασμό στους ενδιαφερόμενους με αποζημίωση 10 ευρώ το ραντεβού, ανέφερε σε δήλωσή του ο υπουργός...