Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Child News Διαγωνισμός Μαθητικής Επιχειρηματικότητας

Διαγωνισμός Μαθητικής Επιχειρηματικότητας

 

 Στόχος του θεσμού είναι η διασύνδεση της επιχειρηματικότητας με την εκπαίδευση. Μέσα από τον διαγωνισμό δίνεται η ευκαιρία στους νέους να αναδείξουν τις σκέψεις τους, τις ιδέες τους, τα υλοποιήσιμα επιχειρηματικά τους σχέδια, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε ευκαιρίες δημιουργίας βιώσιμων μελλοντικών επιχειρήσεων. Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής, είναι να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με την έννοια της επιχειρηματικότητας, να ενδιαφερθούν, να ρωτήσουν, να μάθουν. Τα Επιμελητήρια, πέρα από συμβουλευτικά όργανα της Πολιτείας και φορείς ενδυνάμωσης των επιχειρήσεων του κάθε Νομού, στοχεύουν και στο να αναδείξουν την υγιή και νεανική επιχειρηματικότητα, μέσα από στοχευμένες κινήσεις και να βοηθήσουν νέους ανθρώπους να γνωρίσουν το «επιχειρείν» καθώς και να υποδείξουν  τους δρόμους που ανοίγονται μέσα από αυτή τη διαδικασία. Ειδικά σήμερα, που η κοινωνία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Σχετικά με τον οργανωτικό σχεδιασμό προτείνονται τα εξής:

 

 • Συγκρότηση 5μελών επιτροπών σε κάθε νομό με την συνεργασία των Επιμελητηρίων και των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (1 εκπρ. της Περιφ. Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, 1 εκπρ. του Επιμελητηρίου, 1 εκπρ. συλλόγου οικονομολόγων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 1 εκπρ. ΑΕΙ/ΤΕΙ, 1 εκπρ. Οικονομικού Επιμελητηρίου).

 

 • Ανάδειξη των 3 καλύτερων εργασιών σε κάθε Νομό.

 

 • Συγκρότηση 5μελούς περιφερειακής επιτροπής (1 αντιπρόσωπος από την 5μελή επιτροπή κάθε νομού).

 

 • Υποβολή των 3 πρώτων εργασιών κάθε Νομού (σύνολο υποβαλλόμενων εργασιών 15) στην 5μελή περιφερειακή επιτροπή για την ανάδειξη και βράβευση των 5 καλύτερων εργασιών. Στους υπόλοιπους διακριθέντες θα δοθούν τιμητικές διακρίσεις και δώρα.

 

 • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών η 28η Φεβρουαρίου 2013. Καταληκτική ημερομηνία ανάδειξης των 3 καλύτερων εργασιών κάθε νομού η 15η Μαρτίου 2013 και καταληκτική ημερομηνία ανάδειξης 3 καλύτερων περιφερειακών εργασιών η 29η Μαρτίου 2013.

 

 • Εκ περιτροπής διεξαγωγή εκδήλωσης απονομής βραβείων του Περιφερειακού Μαθητικού Διαγωνισμού στην πρωτεύουσα κάθε Νομού (το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου).

Παράρτημα (Κριτήρια αξιολόγησης Μαθητικού Διαγωνισμού)

Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποβαλλόμενων εργασιών στα πλαίσια του μαθητικού διαγωνισμού με τίτλο: «Σχέδιο Ίδρυσης, Οργάνωσης και Λειτουργίας μίας Νέας Επιχείρησης» είναι τα εξής:

 

 1. Συγκρότηση Θέματος
 2. Πρωτότυπη Ιδέα Θέματος
 3. Εφαρμόσιμη Ιδέα -Πρακτική Εφαρμογή
 4. Συμβολή στη Πραγματική Ανάπτυξη της Περιφέρειας

 

Για να είναι μία εργασία επιλέξιμη για βράβευση πρέπει να βαθμολογηθεί τουλάχιστον κατά 60% της μέγιστης βαθμολογίας και πρέπει  να μπορεί να παρουσιαστεί ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης από τους δημιουργούς της.

 

Οι εργασίες αξιολογούνται από: (1 εκπρ. της Περιφ. Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, 1 εκπρ. του Επιμελητηρίου, 1 εκπρ. συλλόγου οικονομολόγων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 1 εκπρ. ΑΕΙ/ΤΕΙ, 1 εκπρ. Οικονομικού Επιμελητηρίου).

 

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές ΓΕΛ – ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ. Οι εργασίες θα υποβληθούν μέσω των Λυκείων των ενδιαφερομένων, έως την 28η Φεβρουαρίου 2013.

 

 Το Επιμελητήρια θα είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων για κάθε πληροφορία.

 

Προδιαγραφές Παραδοτέου:

 

 • Οι εργασίες πρέπει να περιέχουν από 3000-5000 λέξεις.
 • Θα πρέπει να υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή (word – doc).
 • Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί  συγκεκριμένο πρότυπο, οι προδιαγραφές του οποίου θα παρέχεται στους ενδιαφερόμενους σε ηλεκτρονική μορφή (Δείτε «Γενικές Οδηγίες Εκπόνησης Εργασίας»).
 • Οι εργασίες δύναται να είναι ατομικές ή ομαδικές έως 3 μαθητές.
 • Οι εργασίες θα παρουσιαστούν από τους δημιουργούς τους ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

  ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

 

1.       Η έκταση της εργασίας  ανά μαθητή ή ομάδα μαθητών θα πρέπει να μεταξύ 3000 – 5000 λέξεων (εκτός βιβλιογραφικών αναφορών). Στις εργασίες συμπεριλαμβάνονται και οι σχετικοί πίνακες και διαγράμματα ή σχήματα, εκτός της βιβλιογραφίας και των παραρτημάτων. Η σελιδοποίηση, πραγματοποιείται με αραβικούς αριθμούς συνήθως στο δεξιό πάνω μέρος της σελίδας (1, 2, 3…), αρχίζοντας από τη σελίδα των Περιεχομένων με εξαίρεση του εξωφύλλου (π.χ. εξώφυλλο 2 σελίδες χωρίς αρίθμηση).

2.      Το κείμενο της εργασίας εξολοκλήρου δακτυλογραφείται σε normal Arial Greek 12 (ασπρόμαυρα γράμματα) και αναπαράγεται στη μια όψη του λευκού χαρτιού διαστάσεων  Α4 καλής ποιότητας.

3.      Το κείμενο θα πρέπει να είναι γραμμένο στην ελληνική γλώσσα και δακτυλογραφημένο σε 1,5 διάστημα (1½ διάστιχο) και ενδιάμεσα στις παραγράφους δεν αφήνουμε κενό. Το κείμενο επίσης πρέπει να έχει αμφίπλευρη πλήρη στοίχιση. Το ύφος του γραψίματος στο κείμενο πρέπει να είναι ομοιογενές και να ακολουθεί μία λογική σειρά.

 

4.      Όλα τα στοιχεία των εργασιών (κείμενο, πίνακες, διαγράμματα κ.λπ.) τοποθετούνται εντός νοητού πλαισίου στη σελίδα και τα περιθώρια των σελίδων  ορίζονται ως εξής:

Ø      Πάνω (top)    :          2,5 cm στην κορυφή της σελίδας

Ø      Κάτω (bottom)     :     2,5 cm στην βάση της σελίδας

Ø      Αριστερά (left)     :     4,0 cm στην δεμένη πλευρά

Ø      Δεξιά (right)    :          2,0 cm στην άδετη πλευρά

 

  ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ

 

Οι αναλυτικές οδηγίες για την σωστή αναγραφή των κεφαλαίων και υποκεφαλαίων, παραπομπών, υποσημειώσεων και βιβλιογραφίας στην εργασία είναι οι εξής:

Ø      Τα κεφάλαια είναι ΠΑΝΤΑ ΤΙΤΛΟΣ 1 (Έντονα κεφαλαία γράμματα Arial Greek 16+bold).

Ø      Τα υποκεφάλαια 1ης τάξεως είναι ΠΑΝΤΑ ΤΙΤΛΟΣ 2 (Έντονα κεφαλαία γράμματα Arial Greek 14+bold). 

Ø      Τα υποκεφάλαια 2ης τάξεως είναι ΠΑΝΤΑ Τίτλος 3 (Έντονα πεζά γράμματα Arial Greek 12+bold). Συνιστούμε να μην χρησιμοποιήσετε υποκεφάλαια με μεγαλύτερο βάθος από 2 (π.χ. 1.2.3).

Ø      Οι τίτλοι στους πίνακες, στα σχήματα και τα διαγράμματα είναι ΠΑΝΤΑ normal bold (Arial Greek 12 +bold).

Ø      Τα γράμματα των πινάκων ανάλογα το μέγεθος του πίνακα μπορεί είναι Arial Greek από 8 pt έως 12 pt γράμματα. Με έντονα όμοια γράμματα γράφονται οι τίτλοι των σειρών και στηλών και τα συνολικά ποσά των πινάκων. Με μη έντονα γράμματα όμοιου μεγέθους αναγράφεται το περιεχόμενο των πινάκων. Η πηγή του πίνακα ή διαγράμματος τοποθετείται στο κάτω μέρος και γράφεται με 10pt μη έντονα γράμματα. Οι υποσημειώσεις των πινάκων ή σχημάτων αναγράφονται στο κάτω μέρος του αντικειμένου με 10pt normal (Arial Greek 10) μη έντονα γράμματα και πριν την πηγή.

Ø      Οι βιβλιογραφικές αναφορές στον κατάλογο της βιβλιογραφίας γράφονται ΠΑΝΤΑ με normal (Arial Greek 12).

 Βιβλιογραφία

Ο μαθητής οφείλει να καταγράψει τον πλήρη κατάλογο της συνολικής βιβλιογραφίας στο τέλος της εργασίας. Εκεί αναγράφονται υποχρεωτικά όλες οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν με παραπομπές στο κείμενο, κατά αλφαβητική σειρά ή με αύξοντα αριθμό ανάλογα με το εξής βιβλιογραφικό σύστημα.

Ø      Επίσημα έγγραφα

Ø      Βιβλία – Επιστημονικά Άρθρα

Ø      Άρθρα περιοδικού τύπου

Ø      Διευθύνσεις Ιστοσελίδων

 

 

 

 

 

10 Χρόνια ka-business.gr … και συνεχίζουμε!!!
11 Απριλίου του 2011, βγήκε στον διαδικτυακό αέρα το ka-  αναπτύχθηκε στην «καρδιά» της οικονομικής κρίσης. Ο ΣΤΟΧΟΣ ήταν ένας. Να δίνει βήμα, σε όλες του τις...

Το ka-business.gr προτείνει

PaloServices: Ανάλυση ειδήσεων και κοινωνικών δικτύων με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης
H PaloServices παρέχει καινοτόμους τρόπους ανάγνωσης και ευφυούς ανάλυσης των ειδήσεων αλλά και των κοινωνικών δικτύων σε πραγματικό χρόνο με τη βοήθεια της Τεχνητής...
Κορονοϊός: Η Επιτροπή εγκρίνει νέα σύμβαση με τη Novavax για πιθανό εμβόλιο κατά της νόσου COVID-19
Την έβδομη συμφωνία προαγοράς με φαρμακευτική εταιρεία ενέκρινε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να διασφαλίσει την πρόσβαση σε πιθανό εμβόλιο κατά της νόσου
ΕΕ: Τέσσερις νέες προκηρύξεις στηρίζουν τα μέσα ενημέρωσης με συνολικά 12 εκατ. ευρώ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τέσσερις νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για την προαγωγή μιας δημόσιας σφαίρας ζωντανής και πολύμορφης και την ενίσχυση της πρόσβαση των...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

H Ελεωνόρα Ζουγανέλη στο αμφιθέατρο Ν. Μουδανιών
Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη έρχεται την ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ στο αμφιθέατρο των Μ Μουδανιών, να γεμίσει τις νύχτες μας με αυτό που όλοι έχουμε ανάγκη,...
PaloServices: Ανάλυση ειδήσεων και κοινωνικών δικτύων με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης
H PaloServices παρέχει καινοτόμους τρόπους ανάγνωσης και ευφυούς ανάλυσης των ειδήσεων αλλά και των κοινωνικών δικτύων σε πραγματικό χρόνο με τη βοήθεια της Τεχνητής...
Εθνική Τράπεζα: Ενθαρρυντικά τα πρώτα στοιχεία για τον τουρισμό
Ενθαρρυντικά είναι τα πρώτα στοιχεία για την πορεία του ελληνικού τουρισμού το 2021, σύμφωνα με τη νέα μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής...