Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Δράσεις Ετήσια Συνάντηση Εθνικών Επιτροπών UNESCO των χωρών της Ευρώπης, στη Θεσσαλονίκη

Ετήσια Συνάντηση Εθνικών Επιτροπών UNESCO των χωρών της Ευρώπης, στη Θεσσαλονίκη

 

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική Συνάντηση, που θα συγκεντρώσει περισσότερα από 70 υψηλόβαθμα στελέχη των Εθνικών Επιτροπών UNESCO, προκειμένου να συζητήσουν θέματα και να διατυπώσουν προτάσεις, που άπτονται των προτεραιοτήτων της UNESCO. Μεταξύ αυτών η Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά, η Ατζέντα 2030 για την Εκπαίδευση, το Διεθνές Πρόγραμμα “Μνήμη του Κόσμου”, ο ρόλος των Δικτύων UNESCO, καθώς και ο σχεδιασμός δράσεων για την επίτευξη των Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΣΒΑ).

 

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τον πολιτισμό και την ιστορία της Θεσσαλονίκης, ώστε να γίνουν Πρεσβευτές της Μακεδονίας στο εξωτερικό.

 

Η εναρκτήρια εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη Ροτόντα, που αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, την Κυριακή 2 Απριλίου και ώρα 18:00 και θα κλείσει με συναυλία της συνθέτου, κυρίας Ευανθίας Ρεμπούτσικα, με συμμετοχή της ερμηνεύτριας κυρίας Έλλης Πασπαλά.

 

 

 

Λίγα λόγια για την UNESCO και του θεσμού των  Εθνικών Επιτροπών 

 

Η UNESCO είναι ο Διεθνής Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, τις Επιστήμες, τον Πολιτισμό και την Επικοινωνία (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), που ιδρύθηκε, με έδρα το Παρίσι, στις 16 Νοεμβρίου 1945 από 21 κράτη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

 

Πρόκειται για το μοναδικό Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών που διαθέτει σύστημα Εθνικών Επιτροπών σε 198 Κράτη μέλη. Η Γενική Διευθύντρια της UNESCO, στο πλαίσιο της Γενικής Διάσκεψης του 2009, αναφερόμενη στις Εθνικές Επιτροπές για την UNESCO χαρακτηριστικά, τόνισε την προστιθέμενη αξία και τη βαρύνουσα σημασία τους, υπογραμμίζοντας ότι είναι μοναδικός θεσμός στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και ως εκ τούτου, ζητά την ενδυνάμωση, την πλήρη στήριξη και την αναγνώριση του σημαντικού τους έργου από όλα τα Κράτη Μέλη.

 

Η ίδρυση, λειτουργία και υποστήριξη της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO ως Ν.Π.Ι.Δ. αποτελεί συμβατική υποχρέωση της χώρας μας, σύμφωνα με την ιδρυτική απόφαση που δημοσιεύθηκε με το ΦΕΚ 173Α, Τ.Α΄Ν.1971/1991, βάσει του οποίου ασκεί τις αρμοδιότητές της υπό την εποπτεία του ΥΠ.ΕΞ (άρθρο 1 του ίδιου νόμου).

 

Βασικά όργανά της είναι η Ολομέλεια και το ΔΣ, στο οποίο μετέχουν, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι των επτά (7) συναρμοδίων για θέματα UNESCO Υπουργείων.

 

Σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη των Εθνικών Επιτροπών για την UNESCO που εγκρίθηκε από την 20η Γενική Διάσκεψη των Κρατών-Μελών της (27/11/78) και κυρώθηκε  από τη χώρα μας, σε κάθε Κράτος-Μέλος του Διεθνούς Οργανισμού λειτουργεί Εθνική Επιτροπή για την UNESCO.

 

Λίγα λόγια για την  Ελληνική Εθνική Επιτροπή  για την UNESCO

 

Κάθε Κράτος-Μέλος, βάσει συμβατικής υποχρέωσης με την UNESCO, αναλαμβάνει την ίδρυση Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO στη χώρα. Στον ιδρυτικό νόμο 1971/1991 της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής προβλέπεται η στήριξη και επιχορήγησή της από 7 Υπουργεία.

 

Αποστολή της Ε.Ε.Ε. UNESCO, σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη και το Νομικό Καθεστώς Λειτουργίας των Εθνικών Επιτροπών είναι:

 

– να επεξεργάζεται και να υλοποιεί τα προγράμματα και τις προτεραιότητες της UNESCO στα Κράτη-Μέλη

– να λαμβάνει οδηγίες από την UNESCO για τη σύσταση του ετήσιου προγράμματος και των προτεραιοτήτων της

– να συστήνει και να λειτουργεί επιτροπές για θέματα εκπαίδευσης, επιστημών, πολιτισμού, επικοινωνίας

– να πληροφορεί και να υποστηρίζει τις δράσεις των επτά (7) συναρμόδιων υπουργείων για θέματα που άπτονται του Διεθνούς Οργανισμού

– να λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος μεταξύ του Διεθνούς Οργανισμού και των Κυβερνήσεων, Μονίμων Αντιπροσωπειών, δικτύων της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και επιστημονικών φορέων της χώρας, συμβάλλοντας στη δικτύωσή τους (networking)

-να συντονίζει και να στηρίζει τις Ελληνικές συμμετοχές σε Επιτροπές Διεθνών Προγραμμάτων της UNESCO

– να συνεργάζεται με τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία στη Γενική Διάσκεψη και σε άλλες Διακυβερνητικές Συναντήσεις της UNESCO προετοιμάζοντας, μεταξύ άλλων, τη συμμετοχή της χώρας στις εν λόγω συναντήσεις

– να προωθεί τα συμπεράσματα της Γενικής Διάσκεψης και άλλων συναντήσεων σε συναφείς οργανισμούς και ιδρύματα στη χώρα μας

– να εισηγείται, να συντονίζει και να προετοιμάζει υποψηφιότητες για βραβεία και υποτροφίες UNESCO

– να εργάζεται για την ενημέρωση και την κινητοποίηση της κοινής γνώμης και των ΜΜΕ σε θέματα που άπτονται των στόχων και των προγραμμάτων της UNESCO, αναλαμβάνοντας, τη διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, εκθέσεων και άλλων σχετικών πρωτοβουλιών

– να ενθαρρύνει τη συνεργασία σε τοπικό, περιφερειακό, διμερές και πολυμερές επίπεδο, συνεργαζόμενη με άλλες Εθνικές Επιτροπές, με τα Περιφερειακά Γραφεία UNESCO και τα κέντρα της UNESCO κατηγορίας ΙΙ

– Να εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της βιβλιοθήκης της Ε.Ε.Ε. UNESCO που παρέχει τη δυνατότητα σε φοιτητές και ερευνητές να μελετήσουν τις εκδόσεις του Διεθνούς Οργανισμού

– να απαντά σε ερωτήματα ιδιωτών, φορέων, ιδρυμάτων και ΜΜΕ και να προσφέρει κατευθύνσεις για ζητήματα που αφορούν τους βασικούς τομείς δραστηριότητας της UNESCO.

 

Παράλληλα, η Ε.Ε.Ε. UNESCO έχει αποκλειστικά το δικαίωμα:

 

– να χορηγεί την αιγίδα της και να υποστηρίζει εκπαιδευτικές, πολιτιστικές, επιστημονικές και περιβαλλοντικές δράσεις

– να παραχωρεί την άδεια χρήσης του λογότυπου της σε προκρινόμενες δράσεις

– να παραχωρεί άδεια λειτουργίας και να παύει τη λειτουργία Ομίλων και Κέντρων για την UNESCO σε περιπτώσεις που αναπτύσσουν δράσεις ή πρωτοβουλίες μη συμβατές με την UNESCO

– να παρέχει συμβουλευτικό ρόλο ενίοτε και υποστηρικτικό έργο για την υποβολή προς έγκριση προτάσεων για την ίδρυση Εδρών UNESCO στα Ελληνικά Πανεπιστήμια

– να εντάσσει σχολεία όλων των βαθμίδων στο Δίκτυο ASPnet της UNESCO

 

Επιπλέον, η Ε.Ε.Ε. για την UNESCO καλείται από το Διεθνή Οργανισμό να παρουσιάσει σε διεθνείς συναντήσεις, συνέδρια και fora, τις δράσεις, τις πρωτοβουλίες της και «βέλτιστες πρακτικές».

 

10 Χρόνια ka-business.gr … και συνεχίζουμε!!!
11 Απριλίου του 2011, βγήκε στον διαδικτυακό αέρα το ka-  αναπτύχθηκε στην «καρδιά» της οικονομικής κρίσης. Ο ΣΤΟΧΟΣ ήταν ένας. Να δίνει βήμα, σε όλες του τις...

Το ka-business.gr προτείνει

Δεύτερη ευκαιρία! Για όσους έχασαν τη ρύθμιση των 100-120 δόσεων
Πώς μπορείτε να επωφεληθείτε. // Του Ευστάθιου Λιακόπουλου, Founder & CEO της εταιρείας BSS Τη δυνατότητα επανένταξης στη ρύθμιση των 100-120 δόσεων δίνει η εφορία...
Ταμείο Ανάκαμψης: 2 δισ. ευρώ σε επιχειρήσεις και αγορά
Μέσα από τις ειδικές δράσεις που θα ενεργοποιούνται σταδιακά από το Ταμείο Ανάκαμψης, έρχονται άμεσες και έμμεσες ενισχύσεις συνολικού ύψους 1,95 δισ. ευρώ για...
Φορολογικές δηλώσεις: Στο 3% η έκπτωση για την εφάπαξ καταβολή φόρου
Αυτό δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, επισημαίνοντας, παράλληλα, ότι αυξάνεται στο 3% η έκπτωση για την καταβολή του φόρου έως τέλος Ιουλίου. Ενώ,...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Δεύτερη ευκαιρία! Για όσους έχασαν τη ρύθμιση των 100-120 δόσεων
Πώς μπορείτε να επωφεληθείτε. // Του Ευστάθιου Λιακόπουλου, Founder & CEO της εταιρείας BSS Τη δυνατότητα επανένταξης στη ρύθμιση των 100-120 δόσεων δίνει η εφορία...
Πέθανε η γνωστή σκηνογράφος και ενδυματολόγος Έλλη Παπαγεωργακοπούλου
Έφυγε από τη ζωή η γνωστή σκηνογράφος και ενδυματολόγος Έλλη Παπαγεωργακοπούλου, με πολλές σημαντικές δουλειές στο θέατρο, αλλά και στον κινηματογράφο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Παπαγεωργακοπούλου έδωσε τέλος στη...
Ταμείο Ανάκαμψης: 2 δισ. ευρώ σε επιχειρήσεις και αγορά
Μέσα από τις ειδικές δράσεις που θα ενεργοποιούνται σταδιακά από το Ταμείο Ανάκαμψης, έρχονται άμεσες και έμμεσες ενισχύσεις συνολικού ύψους 1,95 δισ. ευρώ για...